Mens dødsalgen ruinerte oppdrettere i nord, blomstret aktiviteten på laksebørsen

Men lykkejagende spekulanter har ikke lenger tilgang til Fish Pool. Det hadde Ivar Holmefjord som i 2011 tapte over 200 millioner på åtte uker da lakseprisen stupte. 

Her kan du lese mer om