Gigantinvesteringer møter miljøkritikk: – De klager fordi de ikke har råd selv

Havner forbyr skrubbere og rederier tar prinsipielt avstand. Men foreløpige studier viser ikke skadelige effekter på havet ved bruk av teknologien. 

ALL IN: Star Bulk installerer eksosvaskeanlegg på 106 av 113 skip. De har ståltro på at investeringen vil vise seg lønnsom.

Foto: Star Bulk
Publisert:

Sist ut i rekken av skeptikere er det amerikanske rederiet Hudson Shipping Lines. Denne uken uttalte selskapets president Avi Eilon at de dropper skrubbere (se faktaboks) av miljøhensyn.

– Skrubberteknologien bryter med det som var intensjonen bak IMO 2020-reglene, sa han.

Også enkelte norske rederier har tatt dette standpunktet.

Höegh Autoliners-sjef Ivar Myklebust har sagt at de ikke vil gå for skrubbere fordi de oppfatter det som en løsning der man bare overfører luftforurensing til havet.

Samme budskap ble fremmet overfor E24 under Nor-Shipping fra Torvald Klaveness-sjef Lasse Kristoffersen og Svein Steimler i NYK-Group, selv om sistnevnte selskap har gått for skrubbere på en del skip.

Lokale forbud

Samtidig har den vanligste skrubberløsningen blitt forbudt av en rekke havner og land. Tyskland, Belgia og Singapore er blant landene som har besluttet ikke å tillate såkalte åpne skrubbervarianter i deres territorialfarvann.

I Norge er det samme blitt forbudt i de to verdensarvfjordene Geirangerfjorden og Nærøyfjorden – og ytterligere forbud vurderes.

Som et resultat av den varierende mottagelsen vil Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) debattere skrubberteknologien neste år.

– Dette er det største spørsmålet innenfor shippingindustrien nå. Selskaper har hentet kapital for å installere skrubbere på flåten for å gjøre den konkurransedyktig. IMO 2020-reglene har en veldig fundamental effekt på markedet, sier senioradvokat Andreas Fjærvoll-Larsen i Wikborg Rein til E24.

– Alle de seriøse går for skrubber

Star Bulk er blant dem som har gått «all in» på skrubbere. Tørrlastrederiet har en flåte bestående av 113 skip der tilnærmet alle kommer til å ha eksosvaskeanlegg installert innen måneden er omme.

Star Bulk-sjef Herman Billung sier han ikke er bekymret for motstanden som enkelte i markedet fremmer.

– Hudson er en ubetydelig aktør, mens så å si alle de store og seriøse rederiene i tank og bulk går for skrubber. Jeg er fast i troen på at dette er det rette å gjøre.

Star Bulk investerer totalt nesten 200 millioner dollar i skrubbere. Mange av skrubberprotestene kommer fra mindre rederier som ikke har råd til de kostbare installasjonene, hevder han.

STAR BULK-SJEF: Herman Billung

Foto: Star Bulk

– De ser at vi får et konkurransefortrinn og synes det er urettferdig. Hvis man har skrubber vil man kunne tjene 10.000 dollar dagen mer for frakt mellom Kina og Brasil, basert på dagens priser – og vi tror dette kan øke ytterligere, sier Billung og legger til:

– Studier viser også at utslippene ikke har noen negativ effekt på havet.

Positive studier

Da IMO for noen år siden gikk med på å tillate skrubbere i deres 2020-regelverk, visste man lite om effekten av å slippe vaskevannet ut i havet.

Bakgrunnen for endringene er organisasjonens ønske om å få ned utslippene fra shippingbransjen.

Svovelrik røyk spydd ut i luften har ikke overraskende en negativ effekt på klima og miljø, spesielt ikke med tanke på at verdens 15 største skip slipper ut mer svovel enn alle verdens biler kombinert, ifølge The Guardian.

Men havene er på sin side klodens naturlige svovel-reservoar.

Les på E24+ (for abonnenter)

Bloomberg: Derfor kan oljemarkedet i 2020 kan fort bli en nedtur

Og selv om det fremdeles ikke foreligger enormt med empiriske data, tegner et knippe studier det samme beroligende bildet.

– Resultatene slår fast at eksosrenseanlegg er effektive og trygge for havene, konkluderte Ian Adams, direktør i Clean Shipping Alliance 2020, da han i mai presenterte foreløpige funn for en tre år lang studie.

IMO har som følge av resultatene ingen planer om å endre skrubbelregelverket med det første, men sier at de ønsker å se på forskningen bak renseanleggene.

Les også

Leverer rensesystemer til skip: – Enormt oppsving

Les også

Handelskrigen rammer shippingbransjen: – Jeg er svært bekymret

Les også

Svinedød i Kina skaper bekymring for shippingbransjen

Les også

– Vintermarkedet blir fantastisk

Her kan du lese mer om