Einar Aas-smell for Nasdaq Clearing Oslo

Nasdaqs norske oppgjørssentral endte fjoråret med et resultatfall på 43 millioner kroner. Einar Aas' tap i kraftmarkedet tynget selskapet.

RAMMET: Krafttrader Einar Aas gikk på et milliardtap i fjor høst, da han bommet på et veddemål i kraftmarkedet. Det oppsiktsvekkende tapet tynger fjorårstallene til råvarebørsen der Aas handlet – og oppgjørssentralen, som var motpart.

FOTO: PETTER EMIL WIKØREN, VG
  • Eivind Bøe
Publisert: Publisert:

De nordiske Nasdaq-selskapene involvert i saken om Einar Aas’ milliardsmell har levert årsrapporter for 2018.

Nasdaq Clearing Oslo er den norske virksomheten til oppgjørssentralen Nasdaq Clearing AB, som var en sentral motpart i Aas’ feilslåtte handler.

Den norske virksomheten fikk i fjor et underskudd på 4 millioner kroner, et betydelig fall fra et overskudd på 39 millioner kroner året før.

Det viser tall fra årsregnskapet, som nylig er offentliggjort.

Nasdaq Clearing Oslo tok i fjor et tap tilsvarende 65 millioner kroner, som følge av hendelsen.

Det norske selskapet skriver i årsberetningen at markedsforholdene var tilfredsstillende i 2018, men «noe utfordrende» særlig i siste halvdel av året.

Det var 13. september i fjor at krafttrader Einar Aas meldte at han trolig ville gå personlig konkurs etter stortap i kraftmarkedet.

«I september opplevde vi et større mislighold hos Nasdaq Clearing som skapte uroligheter i markedet som påvirket omsetningen negativt mot slutten av året», skriver selskapet.

Omsetningen gikk ned til 169 fra 173 millioner kroner.

Les også

Einar Aas-selskap barbert for 186 millioner

Aas-smellen tynget

De feilslåtte krafthandlene til Einar Aas ble gjort via råvarebørsen Nasdaq Commodities.

Råvarebørsen er registrert som Nasdaq Oslo Asa og omsatte for 95 millioner kroner i fjor, mot 94 millioner året før. Årsresultatet var på 29 millioner kroner, ned fra 32 millioner kroner.

Også råvarebørsen skriver at tapet skapte uroligheter i markedet som tynget omsetningen.

Svenske Nasdaq Clearing AB er morselskapet til Nasdaq Clearing Oslo og fungerte som oppgjørssentral i de skjebnesvangre krafthandlene.

Selskapet tapte 206 millioner svenske kroner i fjor, tilsvarende 192 millioner norske. Året før var tapet til sammenligning på lavere 6 millioner svenske kroner.

Det svenske morselskapet satt av 203 millioner svenske kroner, tilsvarende 189 millioner kroner, til kostnader knyttet til sikringsfondet etter tvangssalget av Aas’ portefølje.

Det betyr at tapet fra Einar Aas-smellen tilsynelatende står for hoveddelen av oppgjørssentralens underskudd i fjor.

Les på E24+

The New York Times: Den enslige traderen som rystet verdens finanssystem

Tapte en tredjedel av omsetningen

Omsetningen var på 598 millioner svenske kroner i fjor, tilsvarende 556 millioner norske kroner. Altså var underskuddet på hele 34 prosent av oppgjørssentralens omsetning i fjor. Året før var omsetningen på 576 millioner svenske kroner.

Oppgjørssentralen skriver i årsrapporten at man økte marginkravene umiddelbart etter hendelsen.

Nasdaq Clearing AB satt også i gang en gjennomgang av selskapets risikohåndtering og utviklet en plan for å styrke selskapets risikohåndtering gjennom 2019. Flere av tiltakene er allerede implementert, heter det i rapporten.

Publisert:

Flere artikler

  1. Nasdaq Clearing får 309 mill. i bot etter Einar Aas-saken

  2. Et år etter Einar Aas’ fall: Kraftig nedgang i energihandelen

  3. Emirates med første underskudd på 30 år

  4. Svenske Teknikmagasinet er konkurs

  5. Michael Kors stengte dørene på Karl Johan etter ny smell