Tangen-ansettelsen

Derfor slipper Tangen norsk skatt på AKO-inntektene

Skatteetaten mener at Nicolai Tangens overføring av milliarder av kroner til en veldedig stiftelse ikke er skattbar i Norge. Det kommer frem i en grundig uttalelse som Norges Bank offentliggjorde torsdag.

Nicolai Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

E24 skrev denne uken at Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen slipper å betale skatt til Norge på milliardinntektene fra det britiske hedgefondet AKO Capital.

Pengene skal overføres som gave til stiftelsen AKO Foundation, som støtter veldedige formål.

Disse inntektene er beregnet til å være på rundt 2,4 milliarder kroner i året i de kommende årene.

Torsdag offentliggjorde Norges Bank en bindende forhåndsuttalelse som Tangen har fått fra Skatteetaten. Der fastslår etaten at Tangen slipper norsk skatt på de løpende inntektene fra AKO Capital.

Ansettelsen av Tangen har vært omstridt, men i forrige uke underskrev han jobbavtalen med Norges Bank. Dermed skal Tangen tiltre jobben i høst.

Tangen skal fortsatt sitte på en stor eierandel i hedgefondet AKO Capital, men tar en rekke grep for å kutte båndene og sitte som passiv eier.

Slipper skatt

Uttalelsen fra Skatteetaten er på 32 sider, og forklarer avgjørelsen grundig, med henvisning til en rekke bestemmelser og tidligere rettsavgjørelser.

Normalt er folk som er bosatt i Norge globalskattepliktige. Det betyr at de skal betale skatt av alle sine inntekter, også fra selskaper i utlandet.

Men dette slipper altså Tangen i dette tilfellet, ifølge Skatteetatens uttalelse.

– Nicolai Tangen vil ikke bli beskattet for sin andel av overskudd og underskudd i Nytt LLP hjemmehørende i Storbritannia (...) etter at han begynner å arbeide i Norge i august 2020, skriver Skatteetaten.

«Nytt LLP» viser til et nytt eierselskap Tangen skal opprette i Storbritannia, som skal motta utbytte fra eierskapet hans hedgefondet AKO Capital. Dette selskapet skal hete DSHN Philantrophy LLP.

Les også

Ny Oljefondet-sjef mener bånd til hedgefond kuttes

Skattlegger ikke gaver

Hovedårsaken til at Tangen slipper skatt er at han skal sluse pengene rett videre til den veldedige stiftelsen AKO Foundation, ifølge Skatteetaten.

Dette har Tangen også opplyst til E24 tidligere.

Etaten konkluderer blant annet med at Tangens gaver til den veldedige AKO-stiftelsen ikke kan regnes som en inntekt til Tangen selv.

– Gaver fra Nytt LLP til Stiftelsen innebærer ikke en vederlagsfri overføring av verdier fra Nytt LLP til skattepliktige (Tangen, journ.anm.), skriver etaten.

Tangen vil imidlertid kunne skattlegges hvis han personlig mottar utbytte fra det nye eierselskapet han oppretter i Storbritannia, påpeker Skatteetaten.

– Han vil ikke bli beskattet for overskudd i Nytt LLP etter utbyttereglene i skatteloven (...) før styret i Nytt LLP beslutter å foreta utdeling av overskudd til ham, skriver Skatteetaten.

Skatteetatens uttalese er et svar på et 21 siders brev som Tangen sendte til etaten den 16. mars i år, hvor han ba om en slik uttalelse. Etaten fikk også flere opplysninger fra Tangen i en e-post den 29. april.

Les også

Olsen vurderte aldri sin egen stilling under Tangen-stormen

«Betydelig» skattefordel

Skatteetaten påpeker at Norge går glipp av en god del skatt ved at inntektene fra Tangens eierskap i AKO Capital ikke skattlegges i Norge.

– På bakgrunn av historiske tall for skattepliktiges andel av overskuddet i Eksisterende LLP, må det antas at skattefordelen vil kunne bli betydelig, skriver Skatteetaten.

Gaver fra selskaper til en stiftelser kan noen ganger regnes som utbytte, hvis gaven blir ansett som en omgåelse av skatteloven. Da har Skatteetaten mulighet til å skattlegge likevel.

Etaten mener imidlertid at vilkårene for å skattlegge Tangen etter disse bestemmelsene i skatteloven ikke er oppfylt.

Les også

Slik skal Norges Bank løse floken og unngå interessekonflikter

Har flere motiver

Tangen har oppgitt til Skatteetaten at hovedmotivet med den nye organiseringen ikke er å slippe skatt, men å tilfredsstille Norges Banks krav om at han skal bryte båndene til AKO Capital.

Skatteetaten mener Tangen både har skattemotiver og forretningsmessige motiver i saken. Det avgjørende for at han slipper skatt er at Norges Bank har stilt krav om at han skal tre ut av rollen som aktiv forvalter, opplyser etaten.

– Forutsatt at den sannsynlige virkningen av disposisjonene er at de oppfyller krav fra Ny arbeidsgiver for organisering av eierinteressene for å kunne tiltre stillingen, skal disse virkningene avveies mot skattemessige virkninger, skriver Skatteetaten.

– Skattekontoret finner ved denne avveiningen, at hovedformålet med disposisjonene ikke vil være å oppnå en skattefordel, legger etaten til.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Tangen-ansettelsen
 2. Skatteetaten
 3. Nicolai Tangen
 4. Norges Bank
 5. Veldedighet
 6. Skatteparadis
 7. Utbytte

Flere artikler

 1. Tangen slipper skatt på milliardinntektene: – De pengene går aldri innom Norge

 2. Tangen åpner for å betale mer skatt til Norge: Tar Oljefondet-jobben «uansett skattesituasjon»

 3. Nå må Tangen bygge enda en brannmur mellom seg selv og formuen

 4. Hit går Tangens veldedige penger: Sponset «Tangen Hall», leirsted, turisthytte og Freuds sofa

 5. Tangen-ansettelsen: Olsen lover nye kontrolltiltak