Konkurransetilsynet utsetter frist om DNBs oppkjøp av Sbanken

Etter at DNB leverte forslag til avhjelpende tiltak onsdag ettermiddag har tilsynet 15 nye dager på å gi endelig svar om oppkjøpet.

DNB-sjef Kjerstin Braathen.
Publisert:

Konkurransetilsynet hadde opprinnelig frist torsdag til å komme med endelig vedtak i saken om DNBs oppkjøp av Sbanken.

Men torsdag melder tilsynet at de utsetter saken, og at ny frist er 28. oktober.

Tilsynet meldte i august at det fortsatt er aktuelt å stanse oppkjøpet, etter at det i juni varslet mulig stans.

Bakgrunnen var bekymringer knyttet til mulig redusert konkurranse i markedet for sparing i fond.

DNB bekrefter at banken onsdag kom med forslag til tiltak som banken mener avhjelper Konkurransetilsynets foreløpige bekymringer.

– Vi kan ikke si noe om detaljene i de avhjelpende tiltakene på grunn av konkurransehensyn, sier presseansvarlig Thomas Midteide til E24.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier at selskapene i alle slike oppkjøpssaker har anledning til å komme med forslag til tiltak som kan fjerne Konkurransetilsynets bekymringer, og at det da er vanlig å utsette fristen.

– Denne muligheten har DNB nå valgt å benytte seg av. Tilsynet vil nå gjøre en vurdering av de foreslåtte tiltakene, sier Nese.

Ekspert: DNB må trolig selge fondsdelen

Nese utdyper til E24 at konkurranseloven åpner for at når det kommer forslag til avhjelpende tiltak på «dette tidspunktet i behandlingen» så kan fristen skyves med 15 virkedager.

– De kom til Konkurransetilsynet i går ettermiddag, sier Nese om når de mottok forslagene om avhjelpende tiltak.

Avdelingsdirektøren kan ikke kommentere de konkrete forslagene. Han sier på generelt grunnlag at de nå vil vurdere om tiltakene fjerner tilsynets bekymring knyttet til oppkjøpet, og om det ikke lenger er grunn til å frykte at konkurransen skades av at DNB får kjøpe opp Sbanken, sier han.

Førsteamanuensis Øyvind Aas ved Høyskolen Kristiania sier det virker som Konkurransetilsynet har bestemt seg for at fondsmarkedet er det som er problematisk ved oppkjøpet.

– Det sannsynlige utfallet er at DNB kjøper opp Sbanken, med garantier om å selge fondsformidlingen videre, sier Aas til E24 torsdag.

Aas sier han er litt overrasket over dagens nyheter om utsatt frist. Han mener det er merkelig at det skal ta så lang tid å gjennomføre et oppkjøp totalt sett.

– Selv om DNB nå har kommet med forslag til tiltak, er det ikke sikkert det er tilstrekkelig, sier Aas.

Les også

Banker øker utlånsrenten mer enn innskuddsrenten

– For tidlig å si noe om utfallet

Den nye fristen for endelig avgjørelse er 28. oktober, men om det ender med forbud fra tilsynet, så har selskapene mulighet til å klage til Konkurranseklagenemnda, forklarer Nese.

Katrine Amdam i konkurransetilsynet sier i pressemeldingen at det ikke er uvanlig at det kommer slike forslag i denne typen saker.

– Noen ganger fører det til at oppkjøpet kan godkjennes, andre ganger ikke. Hva som blir utfallet i denne saken er for tidlig å si noe om. Vi kan heller ikke på dette tidspunktet gi ytterligere kommentarer til det konkrete forslaget til tiltak fra DNB, sier prosjektleder Katrine Amdam i Konkurransetilsynet.

Les også

Konkurransetilsynet: Fortsatt aktuelt å stanse DNBs Sbanken-oppkjøp

DNB sier de har god dialog med Konkurransetilsynet om forslaget til avhjelpende tiltak og vil fortsette prosessen med sikte på at Konkurransetilsynet kan avslutte saksbehandlingen så raskt som mulig.

Øyvind Thomassen, daglig leder i Sbanken, skriver i en e-post at de ikke kan «gjøre annet enn å avvente resultatet av disse vurderingene».

– Det er DNB som har lagt frem forslaget for Konkurransetilsynet. Sbanken kan ikke kommentere saken ytterligere, skriver han.

Milliardoppkjøp

Oppkjøpseksperter har ment at DNB vil klare å få gjennomført kjøpet, blant annet fordi fondsvirksomheten er en begrenset del av oppkjøpet.

DNB sa i juni at banken var «tilfreds» med at Konkurransetilsynet «har bekreftet at mulige konkurransemessige bekymringene kun knytter seg til fondsdistribusjon og ikke til boliglån eller andre banktjenester som utgjør den vesentligste delen» av selskapets virksomhet.

Les også

DNB får kritikk av Oslo Børs – varslet for sent om Sbanken-oppkjøp

DNB påpeker at Konkurransetilsynet har avklart «de viktigste spørsmålene» i kjøpsprosessen, som for eksempel at oppkjøpet ikke vil skade konkurransen i boliglånsmarkedet.

– Fondsdistribusjon, som vi har hatt dialog om i høst, utgjør en svært liten del av det samlede oppkjøpet, sier Midteide.

Finansdepartementet har godkjent kjøpet, så nå er det Konkurransetilsynets godkjenning som gjenstår for at DNB kan gjennomføre kjøpet.

DNB økte på forsommeren budet til 11,6 milliarder kroner, fra opprinnelige 11,1 milliarder. Banken har siden sikret seg over 90 prosent av aksjene og kan dermed tvangsinnløse de siste 10 prosentene.

Nyheten om DNBs oppkjøpsønske skapte raseri og trusler om kundeflukt. Flere av kundene pekte på dårlig omdømme, vilkår og kundeservice.

Publisert: