Statoil-sjefen: Lofoten-utbygging er bra for klimaet

Statoil-sjef Eldar Sætre går nå ut med klimaargumenter for oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen.

GLAD: Konserndirektør i Statoil, Eldar Sætre, fikk flere gode nyheter i går. Han går hardt ut for å få politikerne med på å konsekvensutrede oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Foto: MARIE VON KROGH
 • Bjørn Haugan
Publisert:

Regjeringen åpnet mandag for at oljeselskapene skal få nye blokker å lete etter olje på. Det gjorde at Statoil-sjefen hadde en god start på oljemessen i Stavanger som startet samme dag.

Les også: Statoil sier de har kuttet kostnadene kraftig

– Bra for klimaet

Sætres selskap blir av miljøbevegelsen anklaget for å stå i veien for at Norge skal nå klimamålet om 40 prosent kutt av CO₂-utslipp innen 2030. De mener Statoil og de andre oljeselskapene må stanse leting og produksjon.

– Hva er det Statoil vil bidra med for å nå Norges klimamål vedtatt i Paris?

– Vi skal gjennom innovasjon og nye løsninger sørge for at vi får enda mer karboneffektiv produksjon. Allerede i dag er karbonavtrykket vårt veldig lavt: Mens snittet i verden er 18 kilo CO₂ pr. fat, er det nå kommet under åtte kilo CO₂ pr. fat på norsk sokkel.

– Hadde det ikke vært miljøvennlig å si at Norge bør verne Lofoten og Vesterålen fra olje- og gassproduksjon?

– Nei, det er bra for klimaet og miljøet at olje- og gassproduksjonen kommer fra norsk sokkel, fordi den er så mye renere enn det andre produsenter av fossilt brensel klarer å levere.

– Du sier at en utbygging av Lofoten og Vesterålen er bra for klimaet?

– Ja, det vil være bra for klimaet. Det er slik at verden trenger fossil energi i veldig mangeår til, også innenfor togradersscenarioer, og fordi vår produksjon av olje og gass er veldig mye renere enn det som produseres i resten av verden, så er det et godt miljøargument. Vi skatter også av våre CO₂-utslipp og er en del av det europeiske kvotemarkedet, som gjør at vi bidrar til kutt andre steder.

Les også: FNs klimapanel ber Norge la oljen ligge

– Viktig for norsk industri

Han sier konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen er viktig fordi det utover på 2020-tallet vil være svært få andre utbygginger med potensial, slik det ser ut i dag.

– Nye leteområder er viktig for norsk industri. En konsekvensutredning gir ikke noen automatisk åpning av disse områdene, men det vil gi politikerne et godt kunnskapsbasert grunnlag å fatte en beslutning på. Vi mener vi i det minste må få konsekvensene på bordet, slik at vi vet hva vi skal forholde oss til.

OLJEMESSE: Oljemessen ONS i Stavanger er i gang. Konserndirektør i Statoil, Eldar Sætre (andre fra venstre på første rad). Til høyre for ham: John Knight, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling i Statoil, statsminister Erna Solberg og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø

Foto: MARIE VON KROGH

Statsminister Erna Solberg benyttet åpningen av oljemessen ONS til nettopp å si at Høyre ønsker en slik konsekvensutredning, som Frp støtter.

Men for å få flertall, må de ha med seg blant annet Venstre, som har sagt klart ifra at det ikke kommer på tale.

– Er i realiteten eneste mulighet for utbygging av Lofoten og Vesterålen å øke sperregrensen til stortingsvalget, som sørger for at Venstre ikke kommer inn på Stortinget?

– Det er et område jeg ikke skal blande meg bort i. Men det er viktig for oss i si ifra om at de fleste av våre prosjekter på norsk sokkel er gjennomført i 2022–2023 og at vi faktisk trenger nye muligheter og områder. Det er også viktig for fremtidig aktivitet i norsk industri.

Les også: DNB Markets: Urealistisk å nå klimamålene

– Er det mulig å se for seg at dere dropper å søke om letelisenser av miljøhensyn?

– Jeg utelukker ikke det, men vi mener det vi gjør for å få ned CO₂-avtrykket gjør at det vil være en fordel at verden får norsk olje og gass.

Statoil gikk inn i klimakrevende oljesandproduksjon i Canada i 2007, hvor CO₂-utslippene er over 50 kilo CO₂- pr. fat olje, mot åtte kilo i Nordsjøen.

– Er det noe du i ettertid kan si at dere angrer på?

– Jeg velger å fokusere på fremtiden og jobbe for å effektivisere vår produksjon i Canada.

– Vi er ikke miljøbrems

– Er det noe som tilsier at Statoil vil kunne forandre imaget fra å være oljegasser og miljøbrems?

– Vi er ikke miljøbrems, vi er stolte av at vi er ledende blant oljeselskapene i arbeidet med å redusere CO₂-avtrykket i vår produksjon. Når vi opplever at vi gjør jobben vår for å redusere utslippene, lever jeg godt med kritikken.

– Det er ikke lett å se for seg at du i fremtiden skal slippe å ha Bellona-leder Frederic Hauge løpende og skrikende etter deg, om at dere gjør for lite?

– Vi prioriterer å bli mer CO₂-effektiv og forsterkere målene våre: I 2008 satte vi som mål at vi årlig skulle redusere CO₂-utslippene med 800 000 fat i året innen 2020. Det nådde vi i fjor, fem år før tiden. Nå er målet økt til 1,2 millioner fat i året frem til 2020 og 3,2 millioner fat frem til 2030.

Aktuelt: Trolig ikke drift ved Rygge likevel

Barentshavet

Politikerne har presset på for at selskapene under produksjonen skal hente energien sin fra strømkabler fra land, såkalt elektrifisering, i stedet for som i dag, hvor det er forurensende gassturbiner på plattformene som brukes i for å hente opp olje og gass.

Les: Porsche-forliket dreper elbilen

– Hvis dere finner olje eller gass i Barentshavet er det langt å legge elkabler fra land: Er det mulig å se for seg at dere henter energien ved en produksjon der, fra eksempelvis vindmøller som installeres ved siden av plattformen?

– Jeg vil ikke si noe om fremtidige løsninger ved eventuell utbygging i Barentshavet, men vi skal være ledende i arbeidet med bruk av fornybar energi.

– Latterlig

Bellona-leder Frederic Hauge lover at Statoil ikke skal få fred i sitt arbeid med å forlenge Norges posisjon som en forurensende oljenasjon.

– Argumentet til Sætre om at produksjonen på norsk sokkel er så klimavennlig, er latterlig. Skal en videreføre den logikken, er Saudi-Arabias oljeproduksjon mer miljøvennlig fordi den i stor grad foregår på land, sier Hauge.

Han sier det blir kamp hvis de politiske partiene forsøker seg på omkamp om Lofoten og Vesterålen.

– Det skal jeg love. Vi skal gi dem kamp hver eneste dag.

Les også

Sparer milliardbeløp på å gå frem steg for steg

Les også

– Oljeprisfallet rammet oss alle

Les også

DNO med milliardbud på oljeselskap

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. ONS
 2. Stavanger
 3. Olje og gass
 4. Arbeidsledighet
 5. Lofoten
 6. Equinor
 7. Klima

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Sætre: – Bra for klimaet å bygge ut Lofoten

 2. Ap-Jonas er for å utrede Lofoten og Vesterålen

 3. Betalt innhold

  Ny oljeminister vil ha full gass for «ren norsk olje»

 4. Vil ha gasskraft på Johan Castberg: Strøm fra land kan koste 4 til 12 milliarder

 5. – Ap undervurderer støtten i folket