Staten er involvert i Seadrill-lån på nær 50 milliarder kroner

Statens garantietat Giek vil ikke si hvor stor del av John Fredriksen-selskapet Seadrills gigantgjeld de har garantert for.

OLJE OG GASS-TUNGE: Næringsminister Monica Mæland (t.h.) hilser på Giek-sjef Wenche Nistad under åpningen av Eksportkonferansen i Gamle Logen i fjor.
Publisert: Publisert:

Norske skattebetalere bør følge med på hvordan prosessen med kapittel 11-konkursen i John Fredriksens riggselskap Seadrill utvikler seg.

For hvis Fredriksens konkursplan ikke lykkes, risikerer den norske stats garantietat Giek, som er underlagt Nærings- og handelsdepartementet, å måtte punge ut mange penger.

I dokumentene som Seadrill har offentliggjort i forbindelse med konkursen, er det omtalt 13 lånepakker som omhandler Seadrills pantsikrede gjeld.

Les også

DN: Seadrill har brukt 1,3 milliarder kroner på rådgivere

Garantist i fem lån

I fem av lånepakkene er Giek omtalt som garantist. Det innebærer at de har gitt en garanti til banker og andre institusjoner som har gitt Seadrill lånene, som trer i kraft dersom de ikke betales tilbake som avtalt.

De fem lånepakkene hvor Giek er nevnt, omhandler lån på fra 300 millioner dollar til 1,75 milliarder dollar.

Til sammen lyder lånepakkene på 5,95 milliarder dollar, noe som tilsvarer svimlende 47,6 milliarder norske kroner.

Dette er lånepakker som kan ha både mange långivere og mange garantister.

Garantiene er stilt i forbindelse med at Seadrill har kjøpt varer og tjeneste fra norske eksportbedrifter i forbindelse med bygging av borerigger og boreskip i utlandet.

Les også

Seadrill-sjefen om kriseløsningen: – Dette er den riktige avtalen for alle

Milliardlånene Giek er involvert i

Dette gjaldt for eksempel norske leveranser til byggingen av Seadrills boreskip West Carina, hvor Giek i sin tid selv opplyste at de stilte en garanti på 190 millioner dollar i en lånepakke på 950 millioner dollar. Denne lånepakken er nevnt i dokumentene fra Seadrill.

I de fire øvrige lånepakkene hvor Giek er nevnt, er det oppgitt beløp knyttet til Gieks deltagelse i tre.

De beløp som er nevnt i forbindelse med Giek i underteksten om lånepakkene, beløper til 741,67 millioner dollar.

I det største lånet hvor Giek er nevnt i underteksten, som er på 1,75 milliarder dollar, er det ikke nevnt noe beløp i forbindelse med Gieks deltagelse som garantist.

Legger man til grunn gjennomsnittlig deltagelse som i de fire øvrige lånepakkene, har Giek stilt garantier for opp mot 400 millioner dollar også der.

Mer enn ti milliarder kroner?

Det innebærer at den norske stat kan ha garantert for over 1,3 milliarder dollar av gjelden til det Bermuda-registrerte riggselskapet Seadrill – som har kyprioten John Fredriksen som hovedaksjonær.

I norske kroner kan det med andre ord ha blitt stilt garantier for rundt 10,5 milliarder kroner.

Det mer enn 10 prosent av Gieks samlede garantiportefølje som er oppgitt til 98 milliarder kroner i Gieks årsrapport for 2016.

Imidlertid er det trolig at minst en del av lånene til Seadrill har blitt nedjustert som følge av betaling av avdrag.

Les også

Dette gjør Giek med supply-aksjene

«Har taushetsplikt»

Hverken Giek eller Seadrill ønsker å kommentere saken.

«Som kreditor og interessent følger GIEK saken svært tett. Men vi har taushetsplikt hva angår utviklingen i konkrete engasjementer,» skriver Gieks kommunikasjonssjef Allon Groth og henviser spørsmålene til Seadrill.

Svaret fra kommunikasjonsdirektør Iain Cracknell er «ingen kommentar» samt at han henviser oss til Giek for å få svar på E24s spørsmål.

Da Seadrill åpnet såkalt kapittel 11-konkurs i USA ble det samtidig lagt frem en plan for en refinansiering av selskapet.

Planen innebærer at usikrede långivere må omgjøre sine lån til aksjer, samt at Fredriksen og hans medinvestorer skyter inn ny egenkapital.

De fleste av dem som har gitt pantsikrede lån, som er lånetypen Giek har garantert for, har gått med på å gi inntil fem års avdragsutsettelse på lånene. I tillegg økes renten noe.

Blant spørsmålene Giek og Seadrill ikke vil besvare er om slike endringer i låneavtalene vil utløse garantiansvaret for Giek dersom endringene blir vedtatt.

Olje- og gasstunge Giek

Det som er klart er at konkursprosessen frem mot en refinansiering tar mange måneder, og det kan bli forhandlinger om flere av enkelttemaene i planen.

Giek skriver selv i sin årsrapport at nedturen i olje- og gassnæringen, som utgjør 86 prosent av Gieks garantivolum, er en utfordring for Giek.

«GIEK følger olje- og gassnæringen tett gjennom grundige analyser. Analysene legges til grunn ved kredittvurderingen. Den svake markedsutviklingen har medført økt risiko for mislighold i GIEKs garantiportefølje,» heter det i årsrapport.

De skriver også at et stort antall kunder innen offshore har endret sine lånebetingelser.

Supply-aksjonær

Blant de mer kjente tilfellene er refinansieringen av de børsnoterte offshorerederiene Havila Shipping og Farstad Shipping. Refinansieringen av de to selskapene førte til at Giek endte opp som en trolig ganske motvillig aksjonær i rederiene.

Farstad Shipping er senere fusjonert inn i Solstad Offshore.

I revidert nasjonalbudsjett i vår kom det frem at Gieks ressurser blir styrket for å kunne håndtere krisen i næringen.

I tillegg er det opprettet et eget holdingselskap som skal forvalte eierandelene som følger av saker som i tilfellene Havila Shipping og Farstad Shipping.

For det tilfelle at Giek selv ikke har penger til å gjøre opp for sitt garantiansvar, må pengene komme fra den norske statskassen.

Les også

– En ordning som vil bety mye, ikke minst for norske verft

Les også

– Omstilling i praksis

Les også

Riggselskap tar krisegrep – aksjonærene får smuler

Publisert: