Nordmenn har aldri før eid aksjer til større verdier

Målt i verdier eier nordmenn nå aksjer for rekordhøye 91 milliarder kroner.

GODT BØRSÅR: 2016 ble et godt år for Oslo Børs. Hovedindeksen steg 12,1 prosent i fjor, den største kursoppgangen i løpet av ett år siden 2013.
Publisert:

Denne uken kom AksjeNorge med sin årsstatistikk for 2016. Den viser at det for andre år på rad er en økning i antallet privatpersoner som eier aksjer i selskaper notert på Oslo Børs.

Ved utgangen av 2016 var det nærmere 358.000 personer som eide aksjer i Norge.

Samtidig er de totale verdiene nordmenn eier aksjer for rekordhøye, og utgjør nå til sammen 91,3 milliarder kroner.

Gjennomsnittsporteføljen per person steg fra nærmere 210.000 kroner ved utgangen av 2015 til 255.000 kroner ved utgangen av 2016. Det tilsvarer en økning på om lag 45.000 kroner per person.

Interessert i aksjer og aksjemarkedet? I Aksje-NM kan du prøve deg med fiktive penger. MELD DEG PÅ AKSJE-NM HER!

Steg mer enn Hovedindeksen

– Grunnen til at nordmenns totale portefølje har økt så kraftig i verdi i 2016 er først og fremst fordi antall aksjonærer har økt med 7.000 personer, samt at Oslo Børs ga en avkastning på over 12 prosent i løpet av året, sier daglig leder Lene Refvik i stiftelsen AksjeNorge.

Omregnet til prosent steg verdien av privates aksjebeholdninger med hele 24 prosent i fjor. Det er markant mye mer enn Hovedindeksen.

SER ØKNING: Daglig leder Lene Refvik i stiftelsen AksjeNorge.

Refvik mener en av forklaringene er at hver enkelt eier flere aksjer i år enn i fjor, og har sånn sett økt sin totale beholdning, både i selskaper de eier og i form av å eie aksjer i flere selskaper.

Aksjeinteressert? Diskuter aksjer og Aksje-NM her!

Privatpersoner har nemlig fått mer diversifiserte porteføljer med flere aksjer i porteføljene sine. Ved utgangen av året hadde 57,5 prosent kun én aksje i porteføljen. For to år siden var denne andelen 59,8 prosent.

Andelen aksjonærer med seks eller flere aksjer i porteføljen har også steget til 6,7 prosent fra 5,4 prosent i 2014. Med bredere porteføljer spres risikoen, og investorene blir mindre avhengig av enkeltaksjenes utvikling.

Disse fikk flest nye aksjonærer

Kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs har sett på hvilke selskaper som fikk flest nye aksjonærer i året som gikk. Øverst på listen troner Nordic Nanovector, med 6.969 aksjonærer ved utgangen av året. Nordic Nanovector, som ble notert på Børsen i 2015, var en av fjorårets desiderte kursvinnere, med en avkastning på 586,2 prosent.

Sjømataksjer var også godt representert blant fjorårets kursvinnere, og både Grieg Seafood, Marine Harvest og Lerøy Seafood utmerker seg med mange nye aksjonærer, ifølge Aase.

– Songa Offshore, Prosafe og DOF fikk også mange nye aksjonærer, til tross for at disse aksjene hadde negativ avkastning i fjor. Til gjengjeld hadde disse aksjene noen dager med veldig stor kursoppgang, og fikk dermed oppmerksomhet fra mange investorer, forteller han.

Nykommere populære

I løpet av 2016 ble det notert 17 nye selskaper på Oslo Børs. De nye selskapene var med på å trekke nye investorer til Børsen.

– Det er viktig for investorer å ha et bredt utvalg av selskaper å investere i, påpeker Aase.

– Fjoråret nykommere kom fra et bredt utvalg av sektorer, og det var både mindre og større selskaper. Det er flere store selskaper enn de foregående årene som er blitt notert, med en markedsverdi på 31,5 milliarder kroner første noteringsdag for nykommerne i 2016, forteller han.

Les også

Nå starter Aksje-NM opp igjen – nå med live aksjekurser

Statistikk fra Børsen viser at det er Arcus som har flest aksjonærer blant nykommerne, med 2.985 aksjonærer. Norwegian Finans Holding var også populært, med 2.730 aksjonærer.

Privatpersoner sparer samtidig mer i aksjefond, ifølge Oslo Børs. Ved årsskiftet eide aksjefondene 7,5 prosent av den totale verdien av aksjene notert på Oslo Børs, opp fra 6,8 prosent for ett år siden. Pensjonssparing var en viktig bidragsyter til dette. Pensjonsmidler med fondsvalg sto for én fjerdedel av nettotegningen i aksjefond, ifølge Børsen.

Les også

Nå starter Aksje-NM opp igjen – nå med live aksjekurser

Les også

Aksje-NM 2017: Dette kan du vinne

Les også

Slik melder du på studentlag i Aksje-NM

Publisert:

Her kan du lese mer om