Aker Solutions: - Har sett at våre kunder revurderer prosjekter

Aker Solutions advarer mot fallende investeringer i oljebransjen, men arbeidende styreleder Øyvind Eriksen er likevel optimist.

OPTIMIST: Arbeidende styreformann Øyvind Eriksen i Aker Solutions venter fortsatt høy aktivitet.

Lise Åserud
  • Anders Park Framstad
Publisert: Publisert:

Oljeservicekjempen Aker Solutions leverte tirsdag svakere driftsresultat og bunnlinje sammenlignet med både andre kvartal i fjor og årets tre første måneder.

Samtidig advarer selskapet mot at oljeselskapenes bekymring om lønnsomheten i nye prosjekter kan hemme investeringsviljen og utsette flere prosjekter.

- Vi har allerede erfart at store prosjekter, som Browse-utbyggingen i Australia, ble utsatt med den begrunnelse at det ikke var lønnsomt. Det er flere eksempler på at våre kunder revurderer prosjekter og omplasserer sine ressurser, sier arbeidende styreformann Øyvind Eriksen til E24.

Han sier likevel at bildet for Aker Solutions både på kort og lang sikt viser et fortsatt høyt aktivitetsnivå.

- Derfor fortsetter vi utviklingen av selskapet etter de linjene som vi tidligere har beskrevet, sier Eriksen.

Han ønsker ikke å spekulere i hvilke prosjekter som er mest utsatt.

- Jeg vil ikke gå inn i enkeltprosjekter - det er kundenes investeringsbeslutninger som avgjør. Men på norsk sokkel har vi noen av de mest spennende oppgavene for Aker Solutions og leverandørindustrien generelt, sier han, og trekker fram kjempefeltet Johan Sverdrup.

- For oss er Johan Sverdrup-utbyggingen, som vil ta mange år, en av de aller viktigste og mest spennende oppgavene i tiden fremover.

Forstår at det stilles spørsmål

Aker Solutions venter vekst i offshoremarkedet på mellom åtte og ti prosent årlig.

- Viktigere enn det er det at vi er i både regioner og segmenter som fremstår som de aller mest attraktive. Norsk og britisk sektor er et eksempel, Brasil er et annet. Subsea, som har en forventet 20 prosent årlig vekst, er et tredje spennende eksempel, sier Eriksen.

I presentasjonsmaterialet fra Aker Solutions heter det at de forventer robust etterspørsel etter produkter og tjenester i de fleste markedsområdene selskapet er involvert i. Anbudsaktiviteten beskrives som høy.

Fra analytikerhold stilles det spørsmål ved oljeservicekjempens syn på egen fremtid.

«Aker Solutions guiding for vekst og marginbedring synes fortsatt å være urealistisk, og vi spør oss hvorfor ikke selskapet allerede har revidert dette», skriver analytiker Erik Tønne i Sparebank 1 Markets i en kommentar.

Øyvind Eriksen er ikke overrasket over at spørsmålene kommer.

- Det er en diskusjon, og jeg forstår kommentaren basert på de utsagnene som oljeselskapene har kommet med. Men våre markedsutsikter er basert på direkte dialog med våre viktigste kunder om forventet aktivitetsnivå og samarbeid i årene fremover, og det er vår egen database som er grunnlaget for de markedsutsiktene som vi har delt eksternt i dag, sier han.

Falt på børsen

I det andre kvartalet falt Aker Solutions brutto driftsresultat til 946 millioner kroner, sammenlignet med 1,36 milliarder i tilsvarende periode i fjor. Det ga et netto resultat på 124 millioner kroner, mot 678 millioner året før.

Kvartalet tynges av at offshoreskipene Aker Wayfarer og Skandi Aker var uvirksomme grunnet begrenset ordreinngang, samt en nedskrivning knyttet til kontrakten med Statoil om bygging av en såkalt kategori b-rigg. Sistnevnte ble kansellert i juni, og ga en engangskostnad i regnskapet på 375 millioner.

- Det andre kvartalet var i stor grad i tråd med våre forventninger, men noe lavere enn konsensus, skriver analytiker Erik Tønne.

Aker Solutions-aksjen falt rundt tre prosent fra start, men har siden hentet seg inn noe. Ved lunsjtider er aksjen ned 0,77 prosent til 89,9 kroner per aksje.

Les også: DNB satser på Røkkes oljeservice

Les også: Aker Solutions med Castberg-kontrakt

Les også:Raskere plugging av brønner sparer oljeindustrien for hundrevis av millioner

Publisert:

Flere artikler

  1. - Vi skal jobbe hardt for åvinne på Johan Sverdrup

  2. - En emisjon vil være uunngåelig

  3. Aker Solutions hentet inn nye ordre for 11,9 milliarder

  4. Annonsørinnhold

  5. Utelukker ikke at Aker Solutions blir tatt av fusjonsbølgen i oljeservice

  6. - En kilde til frustrasjon