Nesten resultatdobling fra SAS

Flyselskapet SAS leverer en kraftig forbedring i resultatene sammenlignet med fjorårets sommersesong. Selskapet jekker nå opp prognosene for året.

Arkivbilde fra SAS service point på nye Oslo Lufthavn
Publisert:

Med en omsetningsvekst fra 11,1 til 12,2 milliarder svenske kroner i sitt tredje kvartal, leverte SAS samtidig en kraftig forbedring i lønnsomheten.

Det viser de ferske regnskapstallene for regnskapskvartalet som løper mai til juli, som SAS har offentliggjort tirsdag morgen.

Resultat før skatt og engangsposter økte fra 1,0 til 1,86 milliarder mot samme periode i fjor, mens resultat etter skatt økte fra 805 millioner til 1,54 milliarder svenske kroner. Driftsmarginen (EBIT) hoppet fra 10,4 til 17,1 prosent.

Analysesjef i danske Sydbank, Jacob Pedersen, skrev i forkant at banken ventet at omsetningen ville øke med 9,6 prosent til 12,2 milliarder svenske kroner, at driftsresultatet (EBIT) ville øke med 52,4 prosent fra 1,16 til 1,76 milliarder og at resultat etter skatt vil doble seg fra 715 millioner til 1,41 milliarder.

SAS har dermed levert en omsetning omtrent på linje med forventning, men sterkere resultater.

Skrur opp prognosen

Med knappe to måneder igjen av regnskapsåret sitt, går SAS nå ut og oppjusterer prognosen for regnskapsåret 2016/2017, som løper fra november i fjor og ut oktober i år. Etter å ha sagt at man til tross for et usikkert marked og en vanskelig start på året forventet å kunne levere et overskudd,, skriver selskapet nå at:

– SAS forventer at resultat før skatt og engangsposter (...) vil være høyere enn forrige regnskapsår.

Selskapet tar fortsatt forbehold om uforutsette hendelser.

I løpet av de første to kvartalene, fra november til april, gikk SAS 966 millioner svenske kroner i minus før skatt og engangsposter. Med resultatløftet på denne posten i tredje kvartal, har selskapet samlet sett gått 897 millioner i pluss i de tre første kvartalene.

I hele fjor (forrige regnskapsår) leverte selskapet nemlig et resultat før skatt og engangsposter på 939 millioner, og et resultat etter skatt på 1,32 milliarder.

Hvis SAS holder kursen og leverer et overskudd også i fjerde kvartal, slik de klarte i fjor, så ser regnskapsåret 2016/2017 altså ut til å bli en markant bedring.

– En høyere omsetning resulterte i et betydelig resultatløft i dette kvartalet. Dette er en oppmuntrende trend som motiverer til fortsatt innsats for å møte den globale konkurransen, volatile makroøkonomiske forhold og for å skape mulighetsrom for nødvendige fremtidige operasjonelle investeringer, skriver konsernsjef i SAS, Rickard Gustafson, i kvartalsrapporten.

SAS-sjefen referer her til investeringer i både fly og reiseopplevelsen. SAS-ledelsen har tidligere sagt at de i løpet av høsten vil diskutere mulige fremtidige flykjøp med styret i flyselskapet.

Göran Jansson, finansdirektør i SAS

Kan rammes av streik

SAS har i det siste forhandlet med pilotene i Sverige, Danmark og Norge for å få på plass en ny tariffavtale.

Selskapet fikk til slutt på plass en avtale med de svenske pilotene, men har fortsatt ikke landet noe med danskene og nordmennene. Hvis partene ikke blir enige vil det bli pilotstreik fra 16. september.

Pilotene reagerer blant annet på at SAS nå er i ferd med å etablere en ny operasjon i Irland, som skal fly typiske ferieruter fra baser i Malaga og London. Selskapet er et grep for å kutte kostnader på disse rutene, men pilotene er kritiske til oppsettet, som ikke er ulikt det Norwegian og andre selskaper i Europa nå benytter.

Les også

Analytiker venter knalltall fra SAS

Les også

Konkurs kan gi tysk åpning for Norwegian

Les også

Lufthansa med beste resultat noensinne

Publisert: