Oljefondet økte med 357 milliarder

Oljefondets verdi har økt med 357 milliarder siden nyttår, drevet av høy avkastning på aksjer og svakere krone. Fondet har aldri vært mer verdt.

FERSKE TALL: Aldri har Oljefondet vært mer verdt målt i kroner enn i disse dager, men noe av årsaken er midlertidig fordi kronen er så svak. Fondets verdi var på 7.867 milliarder den 31. mars. Dette er Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

De siste månedene har telleverket på Oljefondets nettsider nesten løpt løpsk.

Ved utgangen av første kvartal var Oljefondet verdt 7.867 milliarder kroner, det høyeste nivået noensinne, og opp 357 milliarder i løpet av de siste tre månedene.

Det opplyser forvalteren Norges Bank Investment Management, eller NBIM, i sine foreløpige resultater fra første kvartal.

– Vi har et fond på snart 8.000 milliarder kroner, sier NBIM-direktør Yngve Slyngstad, og legger til at han ikke hadde trodd at fondet skulle vokse så mye mer fra de 7.510 milliarder kronene det var verdt ved årsskiftet.

Fondets avkastning var på 3,8 prosent i første kvartal, eller 298 milliarder kroner, drevet av sterk avkastning på aksjer og en noe svakere krone mot de store globale valutaene.

I tillegg ble fondets verdi målt i kroner økt med 82 milliarder takket være en svakere kronekurs.

Fondet ble derimot tappet for penger av regjeringen, som overførte 23 milliarder kroner fra fondet til statskassen for å betale for utgifter over statsbudsjettet i første kvartal.

– Målt i norske kroner hadde vi det tredje beste kvartalet i fondets historie, drevet av sterk avkastning på aksjeinvesteringene, sier Slyngstad.

I løpet av kvartalet har fondets samlede avkastning siden NBIM ble opprettet passert den summen som regjeringen har satt inn i fondet gjennom årene.

– I kvartalets siste måned passerte samlet avkastning den samlede tilførselen til fondet, sier Slyngstad.

Fondets verdi målt i kroner kan sammenstilles slik:

 • Samlet avkastning siden oppstarten: 3.421 milliarder kroner
 • Samlet tilførsel fra regjeringen: 3.375 milliarder kroner
 • Valutaeffekter (svakere krone): 1.107 milliarder kroner
 • fra dette trekkes det forvaltningskostnader på 36 milliarder kroner

5.000 mrd. i aksjer

Fondet eier nå aksjer for 5.082 milliarder kroner, mens renteinvesteringene er verdt 2.592 milliarder kroner. De unoterte eiendommene fondet eier er verdt 193 milliarder kroner.

Svakest var aksjeutviklingen i olje- og gassektoren, som gav en avkastning på minus 3,8 prosent. Fondets teknologiaksjer hadde den beste avkastningen på 12,8 prosent.

Slik fordeler avkastningen seg i første kvartal:

 • Aksjeavkastningen ble på 5,5 prosent
 • Renteavkastningen ble på 0,8 prosent
 • Avkastningen på eiendom ble på 0,5 prosent
FONDETS TELLEVERK: Slik så telleverket på NBIMs nettsider ut den siste dagen i første kvartal. Telleverket gir en pekepinn på fondets verdi, men er blant annet ikke justert for verdien av eiendomsporteføljen. Fondets offisielle verdi opplyses i kvartalsrapportene.

Fondet har så langt investert pengene sine i aksjer, rentepapirer og eiendom. I løpet av våren skal Stortinget vurdere om det også skal få investere i infrastruktur.

Les også

Regjeringen vil ikke la Oljefondet kjøpe infrastruktur

Vurderer mer aksjer

I februar ble det kjent at regjeringen ville øke Oljefondets aksjeandel til 70 prosent fra noe over 60 prosent, selv om dette kan innebære økt risiko for at fondet kan svinge i verdi.

Les mer: Slik vil regjeringen endre Oljefondet i 2017

Hvis dette blir vedtatt av Stortinget, betyr det at fondet neste år vil begynne å kjøpe aksjer for flere hundre milliarder, og selge tilsvarende mengder obligasjoner.

Norges Bank, som forvalter fondet, har selv foreslått en aksjeandel på 75 prosent.

Mot slutten av første kvartal var 64,6 prosent av fondet investert i aksjer, 32,9 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.

Kan øke avkastningen

Les også

Slik vil en sterkere krone påvirke Oljefondet

Ifølge sentralbanken vil en fordeling på 40 prosent rentepapirer og 60 prosent aksjer kunne gi en avkastning på 2,1 prosent i året det neste tiåret, justert for prisstigning og forvaltningskostnader.

Med en aksjeandel på 75 prosent ville avkastningen kunne øke til 2,5 prosent, ifølge banken.

Les mer: Norges Bank vil ha langt mer aksjer i Oljefondet

Forvalteren av Oljefondet legger også frem flere dokumenter fredag, og legger der frem sitt syn på hvordan direktører bør lønnes og hvordan det mener selskaper bør forholde seg til skatt.

Fondet kommer tilbake med en full rapport med mer detaljer senere.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Norges Bank
 3. Yngve Slyngstad
 4. Fondssparing
 5. Aksjer
 6. Kronekurs
 7. Politikk

Flere artikler

 1. Så mye tjente Oljefondet

 2. Svak årsstart for Oljefondet

 3. Så mye tjente Oljefondet

 4. Så mye steg Oljefondet

 5. Oljefondet gikk i pluss igjen