Orkla svekkes av brød og eurokrise

Orkla selger og selger. Samtidig svekker det de ikke får solgt eller vil selge resultatet.

KONSERNSJEF: Bjørn M. Wiggen.
Publisert: Publisert:

Orkla har forsøkt å selge bakeriselskapet Bakers i en årrekke uten å lykkes.

Nylig ble det også annonsert at også Sapa skal selges.

Men før Sapa blir solgt skal selskapet, som produserer aluminiumsprofiler som brukes i bygg- og anleggsvirksomhet, gjennom en periode med svake markeder som følge av eurokrisen.

Planene om å selge Sapa er en del av Orkla-konsernets strategi om å konsentrere seg om merkevarevirksomheten.

Bakers fortsetter å være en hemsko for Orkla. På resultatpresentasjonen torsdag morgen kom det frem at Bakers har vært en negativ bidragsyter til merkevaredivisjonen også i 2011.

Merkevarefall

Divisjonen, som produserer alt fra Pizza Grandiosa til Möllers tran, har bak seg tre kvartaler med fallende overskudd. Mye på grunn av kraftig økning i råvarepriser. Et eksempel er sukkerprisene som har steget med 50 prosent.

Men ettersom Orkla ikke har hatt store problemer med å velte økte råvarepriser over på kundene, er lønnsomheten nå på vei tilbake, lovet konserndirektør Torkild Nordberg.

Sapa merker tilbakegangen i bygg- og anleggsbransjen i Sør-Europa godt. De har begynt kostnadskuttene og har allerede lagt ned en fabrikk i Beliga. Sapa har ingen produksjon i Norge.

Rammes av byggebransjen

Problemene vil føre til lavere resultater i tiden som kommer, ifølge selskapet.

- Sapa er påvirket av utviklingen i bygg- og anleggsmarkedet. Det er et svakt marked for tiden, sier konsernsjef Bjørn Wiggen i Orkla til E24.

En betydelig andel av Sapas omsetning kommer fra landene sør i Europa. Der har allerede aktiviteten falt betydelig.

- Kan markedssituasjonen gjøre at Sapa risikerer å gå med underskudd?

- Nei, det forventer jeg ikke. Også i tiden vi har vært gjennom har det vært tilbakegang i markedet. Det har vi tilpasset oss så vi vil unngå røde tall.

Står på salgsplan

Wiggen hadde ingen nyheter å gi om Orklas varslede salg av Sapa, Borregaard og Rec. I de tre første månedene i år har Orkla solgt børsnoterte aksjer for 2,5 milliarder kroner.

- Det er ingen tvil om at dagens marked gjør det vanskelig å gjøre fornuftige forretninger, sier Wiggen til E24.

- Betyr det at du har et lengre tidsperspektiv på salgene enn da planen ble annonsert i august?

- Nei, det er ingen endring i den.

Få oppkjøp

Orkla har sagt at det vil ta to til tre år å selge Sapa, mens Borregaard er mest velegnet for et snarlig salg. Det er også sagt at det kan ta tid før Rec blir solgt.

AksjeLongname: OrklaTicker: ORKMarked: OSEOrganiasonsnummber: 910747711TSID:Trade time: 2011-10-27 10:29:46Last: 48.46Close: 49.39Periode: 7days

Orkla har lenge hatt en strategi om å finn større oppkjøp innenfor kjernevirksomheten i merkevaredivisjonen. Heller ikke her hadde Wiggen nyheter på lur da han presenterte 3. kvartalsregnskapet.

- Vi jobber med det og det er mange muligheter, men slik prosesser tar tid, sier Wiggen.

Gjelden øker igjen

Salget av Elkem tidlig i 2011 og en reduksjon i aksjeporteføljen på 2,5 milliarder kroner gjør at Orklas netto rentebærende gjeld er redusert fra 24 milliarder kroner ved årsskiftet til 8,1 milliarder ved utløpet av 3. kvartal.

Men snart gjør gjelden et nytt hopp. 3. november vedtar etter alt å dømme styreleder Stein Erik Hagen og de andre aksjonærene i Orkla et ekstraordinært utbytte.

Det medfører en utbetaling på rundt fem milliarder kroner og øker gjelden til 13 milliarder.

Les også: Orkla skuffer

Les også: Giske: - Bedre med en god enn en norsk Rec-eier

Les også: Hagen kan få 1,25 milliarder i utbytte fra Orkla

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om