- RØKKE OG AKER HAR BRUTT ALLE SPILLEREGLER: - Taktisk avsporing av Kjell Inge Røkke

Berit Kjøll hevder Kjell Inge Røkke og Aker forsøker å avlede oppmerksomheten fra egne synder ved å stille spørsmål ved hennes opptreden i Aker-saken.

FIKK IKKE VITE: Berit Kjøll, statens styremedlem, hevder hun ikke fikk noen informasjon fra Kjell Inge Røkke og Aker ASA om hvilket selskap som var kjøperen.
Publisert:

Berit Kjøll sier i en pressemelding torsdag at hun mener Kjell Inge Røkke og Aker forsøker å avlede oppmerksomheten fra deres egne brudd på spilleregler når det forsøker å trekke hennes troverdighet som styremedlem i Aker Holding i tvil.

Aker stilte torsdag morgen flere spørsmål til Kjøll om hvordan hun håndterte den informasjonen hun fikk om transaksjonene før hun var i møte med eierskapsavdelingen i Næringsdepartemtentet 25. mars.

- Kunne ikke dele

"I et godt partnerskap setter partnerne seg ned og deler informasjon og synspunkter for å finne gode løsninger. Ved gjeldende transaksjoner ble dette aldri gjort. Tvert imot ble jeg informert om at informasjonen jeg mottok var innsideinformasjon som jeg ikke kunne dele med andre," heter det i en pressemelding fra Kjøll torsdag ettermiddag.

Aker har siden i går kveld hevdet at de regnet med at Kjøll informerte departemtet om alle fem transaksjonene under sitt møte 25. mars. Kjøll har derimot sagt at hun kun diskuterte en av transaksjonene, nemlig salget av Aker Oilfield Services.

Hun viser til at konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker hadde møter med Nærings- og handelsdepartementet 13. mars og med svenske Investor 20. mars, uten å ta opp de planlagte salgene av eiendeler fra Aker

OSE

AKER

til Aker Solutions

OSE

AKSO

.

- Røkke har sviktet

"Det er ikke jeg som har sviktet mine informasjonsoppgaver i denne saken, men Røkke, Eriksen og Aker," sier Kjøll i sin pressemelding.

Hun benytter også anledningen til å stille Røkke spørsmål.

"Røkke er ikke i posisjon til å avkreve meg svar. Det er han selv som er svar skyldig. Jeg skal likevel gi ham svar på tiltale, mot at Røkke besvarer 4 spørsmål i retur," sier Kjøll i pressemeldingen.

Stiller Røkke spørsmål

Her er Kjølls spørsmål til Røkke som hun forventer at han personlig svarer på og ikke gjemmer seg bak konsern- eller informasjonssjefer.

1. Aker Holding er et partnerskap med 4 eiere, Aker, Staten, SAAB og Investor. Hvorfor har du ikke behandlet de øvrige tre eierne som partnere i denne saken, som har så stor betydning for verdiene i Aker Solutions?

2. Hvorfor har du bevisst valgt en hasteprosess uten involvering av meg og representanten for SAAB/Investor?

3. Hvorfor bruker du nå så mye tid på å forsvare din omgåelse av aksjonæravtalen ved bruk av juridiske krumspring i stedet for å forklare dine partnere hvorfor disse transaksjonene etter din mening er industrielt fornuftige for alle aksjonærene i Aker Solutions?

4. Hvorfor brukte du ikke anledningen den 13. mars i møte med NHD og den 20. Mars med SAAB/Investor til selv å gi en grundig redegjørelse av de øvrige fire transaksjonene?

"Det springende punktet i tvisten mellom Røkke, Nærings- og handelsdepartementet (den norske stat) og SAAB/Investor, er hvorfor Røkke aldri tok de andre eierne med på råd i en så stor og strategisk viktig transaksjon. I forretningslivet er det vanlig å forhøre seg med sine forretningspartnere når man er i tvil, ikke søke såkalte "uavhengige juridiske vurderinger" for å finne eventuelle smutthull eller bakveier," skriver Kjøll i pressemeldingen.

I sin pressemelding gir Kjøll svar på spørsmål som ble stilt fra Akers side til henne torsdag formiddag.

- Helt ukjente for meg

Hun sier hun fikk mail fra Akers Bengt A. Rem klokken 19.23 den 24. mars som inneholdt informasjon om transaksjonene utover Aker Oilfields Services som det lenge har vært kjent kunne bli solgt fra Aker til Aker Solutions.

"Denne mailen mottok jeg kl. 19:23 24 mars. Møtet mitt med NHD den 25. Mars var kl. 9. Da jeg printet ut dokumentet neste morgen viste det seg at denne informasjonen også omhandlet fire nye transaksjoner som for meg var helt ukjente," skriver hun i sin pressemelding.

Hun skriver også at hun, som ikke er jurist, har lagt til grunn den praksis Aker og advokat/konsernsjef Øyvind Eriksen har fulgt i forhold til innsidereglene i sin kontakt med eierne.

Hun skriver også at hun ikke kunne ta opp de fire transaksjonene utover Aker Oilfield Services med departementet fordi de var helt ukjente for henne.

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert:

Her kan du lese mer om