Statoil kutter mer enn ventet

Statoil har kuttet kostnader med hele 3,2 milliarder dollar, 700 millioner dollar mer enn planlagt. Nå vil selskapet kutte kostnadene med ytterligere en milliard.

FERSKE PLANER: Tirsdag presenterer Statoils konsernsjef Eldar Sætre selskapets oppdaterte planer om investeringer, produksjon og gjeld på et arrangement i London. Dette bildet er fra fjorårets presentasjon på samme sted.
Publisert:

LONDON (E24): Det 67 prosent statseide selskapet legger frem resultatet av kostnadsprogrammet sitt i forbindelse med resultatet for fjerde kvartal.

Les også: Statoil-resultatet skuffer – nye nedskrivninger i utlandet

Kraftige kostnadskutt gjør at selskapet får mer igjen for pengene enn før, for eksempel når det borer brønner.

– God effekt fra forbedringsprogrammet vårt ga årlige besparelser på 700 millioner dollar over målet på 2,5 milliarder dollar, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

700 millioner dollar utgjør 5,8 milliarder i norske kroner.

– Dette er varige forbedringer, og vi sikter mot ytterligere 1 milliard dollar i besparelser i 2017, sier han.

Statoil har også utsatt prosjekter, og sammen med kostnadskuttene har dette bidratt til å senke selskapets planlagte investeringer betydelig.

Lavere investeringer enn før

Statoil sier det vil investere omtrent noe mer enn i fjor, 11 milliarder dollar, noe som antyder at aktivitetsnivået i selskapet holder seg rundt dagens nivå.

For få år siden investerte Statoil opp mot tjue milliarder dollar i året.

For ett år siden forventet Statoil at det ville investere 13 milliarder dollar i 2016, men per tredje kvartal var dette tallet redusert til 11 milliarder kroner. Nå sier selskapet at investeringene totalt ble på 10,1 milliarder dollar i 2016.

Selskapet har også klart å øke lønnsomheten i prosjektene sine.

Prosjektene som skal bygges ut de neste årene skal i snitt tjene penger ved en oljepris på 27 dollar fatet, langt under dagens nivå på rundt 56 dollar fatet.

I fjor sa selskapet at prosjektene i porteføljen i snitt trengte 41 dollar fatet for å være lønnsomme, mens tallet var 70 dollar fatet i 2013.

Det Statoil kaller sin neste generasjon av utbygginger inneholder til sammen 3,2 milliarder fat oljeekvivalenter, og skal bygges ut frem mot 2022, sier selskapet.

Tirsdag avholder selskapet sin årlige kapitalmarkedsdag i London.

Selskapet har også redusert letekostnadene, og forventer å bruke 1,5 milliarder dollar på leting i år.

Globale oljeinvesteringer har falt med rundt 40 prosent siden 2014, både på grunn av lavere kostnader men også på grunn av at prosjekter utsettes. Det gjør at tilbudet av olje kan bli for lite rundt 2020, ifølge Det internasjonale energibyrået.

Les også

Statoil intensiverer spareplanen kraftig og kutter investeringsbudsjettet igjen

Gjelden øker

Selskapet fortsetter å ta opp gjeld for å betale for investeringer og utbytte til aksjonærene, og Statoils gjeld som andel av kapitalen økte til 35,6 prosent ved utgangen av 2016.

I tredje kvartal var gjeldsgraden på 30,3 prosent, og for ett år siden var den på 26,8 prosent.

Tidligere har Statoils mål være å holde gjeldsgraden under 30 prosent for å unngå mulige nedgraderinger av selskapets kredittverdighet. Men i fjor sa selskapet at gjeldsgraden kunne havne helt opp mot 40 prosent hvis oljeprisen holdt seg under 40 dollar fatet.

Siden da har oljeprisen derimot steget til rundt 56 dollar fatet, blant annet på grunn av produksjonskutt fra land i og utenfor Opec.

Isolert sett har det gjort Statoils behov for å ta opp gjeld mindre.

Les også

Oljeanalytiker om Opec-kutt: – Nytter ikke bare å si at man produserer mindre

Trenger kontanter

I fjor tok også Statoil i bruk et annet verktøy: det tilbød aksjonærene å betale utbytte i form av aksjer i stedet for kontanter, slik at det kan beholde mer av pengene sine til å finansiere investeringer og aktivitet.

I 2016 hadde Statoil ifølge presentasjonsmaterialet en fri kontantstrøm på minus 3,08 milliarder dollar (25,5 milliarder kroner), sammenlignet med minus 18 milliarder kroner året før.

Selskapet sier det vil levere en positiv fri kontantstrøm ved en oljepris på 50 dollar fatet i 2017, etter tidligere å ha hatt mål om å klare dette ved en oljepris på 60 dollar fatet.

Pareto Securities har forventet at Statoils frie kontantstrøm vil bli på 6,1 milliarder kroner i år, men det forutsetter en gjennomsnittlig oljepris på 60 dollar fatet og at Statoil investerer 10 milliarder dollar.

Det har vært spekulert i at flere større prosjekter kan få tommelen opp fra Statoil i år, inkludert Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet, Snorre 2040-prosjektet og Njord Future-prosjektet.

Sammen med partnerne skal selskapet også ta konseptvalg for andre fase av det storstilte Johan Sverdrup-prosjektet, som gir mye jobb til norske leverandører.

Les også

Fersk DNB-rapport: Oljeprisen skal opp

Fallende resultat

Det justerte driftsresultatet, som Statoil mener gir det beste bildet av den underliggende trenden i selskapet, falt med 58 prosent i 2016.

Det er selskapets fjerde år på rad med fallende justert driftsresultat:

  • 2012: 193,2 milliarder kroner
  • 2013: 163,1 milliarder kroner
  • 2014: 136,1 milliarder kroner
  • 2015: 77 milliarder kroner
  • 2016: 38,8 milliarder kroner (4,07 milliarder dollar)
Publisert: