Kommentar

Emisjons-spøkelset kan være i ferd med å våkne igjen i Nel

Høstens oppgang gjorde at det ble bakt inn betydelige forventninger i Nels aksjekurs. Man kan trygt slå fast at regnskapet for tredje kvartal ikke innfridde forventningene. Bør småaksjonærene frykte nye og utvannende emisjoner?

Det er meget mulig at hydrogenselskapet Nels underskudd for tredje kvartal er innenfor det man må forvente, sett på bakgrunn av hvilken fase i utviklingen selskapet er i.

Her kan du lese mer om