BØRSBARN TIL 5,4 MILLIARDER: Røkke-aksje koster 19 kroner

Aker Drilling priset til 5,4 milliarder.

AKER-EIER: Kjell Inge Røkke
Publisert:

- Aker Drilling (AKD) melder om vellykket gjennomføring av bookbuilding-perioden for tilbudet om tegning av aksjer i forbindelse med børsnotering av selskapet.

Aksjene vil prises til 19 kroner per aksje.

Aker Drilling vil utstede 189.473.684 nye aksjer i forbindelse med tilbudet, tilsvarende 67,1 prosent av aksjene i Aker Drilling etter tilbudet.

LES OGSÅ: - Fredriksen senket prisen på Røkkes rigger

I tillegg har tilretteleggerne overtildelt 18.947.368 aksjer, og benyttet sin opsjon til å låne 18. 947.368 aksjer fra Aker Capital med det formål å dekke slik overtildeling.

Tilbudet vil medføre et bruttoproveny til Aker Drilling ASA på rundt 3,6 milliarder kroner, ikke
iberegnet eventuelle aksjer som utstedes i henhold til tilretteleggernes overtildelingsopsjon på 10 prosent.

5,4 milliarder
Basert på tilbudsprisen på 19 kroner per aksje vil Aker Drilling ASA ha en markedsverdi på rundt kroner 5,4 milliarder, ikke iberegnet eventuelle aksjer utstedt i henhold til overtildelingsopsjonen.

Handel i aksjene i Aker Drilling ASA på Oslo Børs vil begynne 25. februar 2011.

2,6 prosent småsparere
Rundt 97,4 prosent av aksjene i tilbudet ble tildelt investorer i det institusjonelle tilbudet og 2,6 prosent til investorer i retail- og ansattetilbudet.

Etter tilbudet forventes Aker Drilling ASA å ha rundt 1.800 aksjeeiere.

Flere nyheter hos E24

Publisert:

Her kan du lese mer om