Storebrand knuser forventningene

Forsikringsgigantens kvartalsresultat nesten 600 millioner bedre enn fjoråret.

FORNØYD: Storebrand leverer et kvartalresultat langt høyere enn hva som var ventet.
Publisert:

Storebrand rapporterer torsdag et konsernresultatet før skatt på 542 millioner kroner.

Kvartalsresultatet var klart bedre enn forventningene på 322 millioner kroner. Samme tid i fjor var resultatet -39 millioner kroner.

Driftsforbedring ga resultater

- Storebrand leverer god avkastning i et urolig finansmarked. Sammen med driftsforbedringer gir det en betydelig resultatvekst i forhold til samme periode i fjor. Programmene for bedret drift videreføres med full kraft, sier konsernsjef Idar Kreutzer i en pressemelding

Storebrand sier at konsernets resultater er preget av god underliggende drift i virksomhetsområdene, og at vridningen mot mindre kapitalintensive produkter fortsetter å bedre kvaliteten på den underliggende inntjeningen i både norsk og svensk livsforsikringsvirksomhet.

Avkastningen i Storebrand Livsforsikring var i kvartalet tilstrekkelig til å dekke rentegarantien i alle porteføljer, men finansresultatet var preget av at eiers resultat ble belastet med deler av oppreservering for langt liv hittil i år, slik analytikerne hadde ventet.

Storebrand

Venter pensjonsvekst

I markedet for liv og pensjon forventer Storebrand god samlet vekst de neste årene, som vil preges av at etterspørselen dreier fra ytelsesbaserte pensjoner med rentegaranti til innskuddbaserte produkter uten rentegaranti. Storebrand forventer en lav vekst i midler til forvaltning for ytelsesprodukter, men en tosifret vekst i innskuddspensjon.

«Overgangen til produkter hvor resultatutviklingen i mindre grad er påvirket av kortsiktige markedssvingninger vil gradvis styrke konsernets inntjeningskvalitet», skriver Storebrand i rapporten.

Storebrand har som målsetning å forbedre resultatet før overskuddsdeling og utlånstap til over 2,5 milliarder kroner innen utgangen av 2013.

Publisert: