Kongsberg Gruppen og Patria kjøper statseide AIM Norway for 151 mill.

Kongsberg Gruppen og det finske forsvarskonsernet Patria fortsetter sin felles satsing på vedlikehold i forsvarsmarkedet gjennom oppkjøpet av det norske statseide selskapet AIM.

Et F35 kampfly på Luke Air Force Base i Arizona i USA, onsdag den 6. desember 2017.

Foto: Mads Claus Rasmussen NTB scanpix
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Kongsberg Gruppen kjøper nå sammen med finske Patria opp Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM Norway). Det kommer frem i en børsmelding. Kongsberg vil eie 50,1 prosent, mens Patria vil eie 49,9 prosent.

AIM Norways historie går tilbake til 1916 og selskapet har i dag 440 ansatte hovedsakelig fordelt mellom hovedbasen på Kjeller og den operative enheten på Rygge flystasjon. AIM eier også Belgium Engine Center utenfor Liege.

Selskapet driver med avansert og tyngre vedlikehold, oppgraderinger og overhalinger av militært utystyr, med tyngde på fly- og helikoptersegmentene.

– Kjøpet av AIM er en betydningsfull milepæl for å styrke Kongsbergs rolle som en strategisk partner for det norske forsvarets operative behov, både som en leverandør av materiell og vedlikehold. Vårt eierskap i den nordiske forsvarsindustrien styrkes ytterligere og vi tar nye viktige steg i det nordiske og internasjonale forsvarsmarkedet, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Selskapsverdien (Enterprise Value) er satt til 151 millioner kroner på kontant- og gjeldfri basis.

Kongsberg Gruppen påpeker at kjøpesummen reflekterer AIMs forpliktelse til å investere rundt 540 millioner kroner i et nytt motordepot for det nye kampflyet F35 på Rygge de neste par årene.

Kjøpesummen skal finansieres med tilgjengelig likviditet og skal først betales i 2023, mens oppkjøpet skal gjennomføres allerede i første halvår 2019 gitt nødvendige godkjenninger. Kjøpesummen kan også bli justert etter noen gitte resultatmål frem mot det tidspunktet.

Teknisk Ukeblad meldte i september at oppkjøpet var på gang, men Kongsberg Gruppens ledelse ville ikke bekrefte dette overfor TU eller E24.

Les også

Kongsberg Gruppen vil ta et større jafs av rigg- og skipsmarkedet: – Dette illustrerer hvor fundamentalt annerledes selskapet vil bli

Vedlikeholder forsvarets fly og helikoptre

Oppkjøpet av AIM er nok et steg i Kongsberg Gruppens oppbygging av en slags nordisk allianse innen forsvarsindustrien.

I 2016 kjøpte Kongsberg Gruppen halvparten av finske Patria for snaue 2,6 milliarder kroner. Gjennom det oppkjøpet sikret Kongsberg Gruppen seg også økt innflytelse over den norske ammunisjonsprodusenten Nammo, der Patria og den norske staten eier halvparten hver.

Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defense Systems

Foto: Marius Lorentzen E24

Den norske staten eier også halvparten av Kongsberg Gruppen. Nå selger altså Forsvarsdepartementet AIM Norway til Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen har i 30 år drevet med vedlikehold av militært utstyr, både i Norge og utenlands, og selskapet inngikk så sent som i august i fjor en ny avtale med Forsvaret om vedlikehold av girboksene til de norske Sea King-helikoptrene.

Patria i Finland har på sin side en stor vedlikeholdsvirksomhet, særlig rettet inn mot pansrede kjøretøy. Patria har også en kontrakt for å vedlikeholde norske NH90-helikoptre.

– Kongsberg har de siste 30 årene utført vedlikehold og reparasjoner av girkasser og rotorhoder på Sea King-helikoptre. I 2018 ble denne virksomheten utvidet med et girkasseverksted og testanlegg for vedlikehold av over hundre militære helikoptre i Norden og andre land. Sett i sammenheng med den omfattende virksomheten vi har på luftvernsystemer, flydeler og missiler til F-35, gjør kjøpet oss til en mer komplett leverandør med økt strategisk betydning for det norske luftforsvaret, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

Finansielle nøkkeltall for AIM Norway AS – tall i millioner (Kilde: Kongsberg Gruppen):

201720162015
Driftsinntekter1.173734579
Brutto driftsresultat (EBITDA) 15110952
Årsresultat 3155514
Eiendeler1.4751.300669
Gjeld677835261
Egenkapital797465408
Les også

Qatar-eventyret kan bli verdt over 25 milliarder

Les også

Milliardkontrakt sikrer norsk missilgjennombrudd i USA

Les også

Landet milliardavtale i Malaysia

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Kongsberg Gruppen
  2. Forsvaret

Flere artikler

  1. Kongsberg Gruppen og Forsvaret med nytt samarbeid

  2. Kongsberg Gruppen midt i finsk «ryddejobb»

  3. Kongsberg mener de kan lande forsvarsordrer verdt 100 milliarder

  4. Helikoptermilliarder på plass i justisbudsjettet

  5. Norsk missilgjennombrudd i Japan