DNB Markets venter fortsatt stormfulle markeder

Ikke forbered deg på roligere tider. De store bevegelsene vil fortsette, tror DNB Markets.

BØRSSTORM: Store bevegelser i blant annet aksjemarkedet har preget første kvartal i 2016. Bildet viser en børsmegler på New York Stock Exchange, hvor sentralbanksjef Janet Yellen befinner seg i TV-ruten i forbindelse med en rentebeslutning.

Brendan Mcdermid Reuters
 • John Thomas Aarø
Publisert:

Året startet med et smell i verdens finansmarkeder. Siden har enorme svingninger stort sett vedvart i første kvartal.

Det stopper ikke nå, spår DNB Markets.

– Vi venter en gradvis normalisering i realøkonomien, men dette vil skje i et klima der vi får nye runder med betydelig volatilitet, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til E24.

– Uro vil få realøkonomiske konsekvenser fordi det gjør sentralbankene mer forsiktig enn vi tidligere har trodd. De vil heve renten tregere og færre ganger, sier han, med henvisning til sentralbankene i henholdsvis USA og Storbritannia.

På bakgrunn av dette har makroteamet endret sine valuta- og renteprognoser.

I rapporten trekker DNB frem flere «utfordringer», og skriver at «perioder med høyere volatilitet sannsynligvis vil påvirke veksten negativt og dermed også renter og valutaer».

Les også

Sjeføkonom: – Norges Bank er trengt opp i et hjørne

Østnor i DNB Markets har tidligere tatt til orde for at potensialet for store svingninger i finansmarkedene er blitt større enn det var.

– Dette skjer i en tid hvor utfordringene fortsatt er store, sier han til E24.

USA-uro

Usikkerhet knyttet til hvor raskt Federal Reserve vil heve rentene fremover, er blitt pekt på som en av de viktigste årsakene til børsuroen.

Verdens største økonomi, USA, hevet i desember renten for første gang på nær 10 år. I år har svake nøkkeltall sådd tvil om veksttakten i USA er så frisk som man trodde. I tillegg har en sterk dollar og stormfulle markeder sådd ytterligere tvil om rentetakten.

DNB senker forventningen til antallet rentehevninger i USA fra fire til to i år og fra seks til fire neste år. Den første hevingen venter DNB vil komme i juni i år.

«Det er fortsatt godt over markedsanslagene, men i tråd med medianforventningene i Fed. Dollaren tror vi vil styrke seg mot euro, særlig i annet halvår», skriver DNB i oppdateringen.

I Storbritannia utsettes første renteheving frem til februar 2017.

– Ikke hugget i stein

Onsdag kveld klokken 20.00 ble referatet fra den amerikanske sentralbankens siste rentemøte publisert. Sentralbanksjef Janet Yellen understrekte nylig at banken vil ta det rolig med rentehevningene fremover. Referatet fra rentemøtet viste at bankens medlemmer synes risikofaktorene i den internasjonale økonomien opphever bedringstegnene i den amerikanske økonomien.

– Vi mener fortsatt det er riktig å gradvis øke styringsrenten, men denne politikken er ikke hugget i stein og kan endres dersom vi ser at behov for det, sa Yellen under en tale

– I møte med lavere vekst i verdensøkonomien og farene denne bringer for amerikansk økonomi, må vi være forsiktige med rentehevningene slik at vi ikke reagerer for kraftig på veksten.

Investorene reagerte ikke kraftig på referatet. Onsdag kveld klokken 21 hadde hverken dollaren eller de amerikanske børsene flyttet nevneverdig på seg.

Roligere markeder drevet av USA

Sjefanalytiker for valuta i Nordea Markets, Ole Håkon Eek-Nielsen, er ikke fullt så sikker på at de store svingningene vil vare ved.

Han viser til at den pengepolitiske komiteen i Fed har senket sine forventninger betydelig siden desember, da komiteen så for seg fire rentehevninger i 2016.

– Nå er det et helt annet bilde, sier Eek-Nielsen til E24.

Nordea venter nå at Fed bare vil heve renten én gang i år, nærmere bestemt desember. Den forrige prognosen var tre hevninger i 2016.

– Det betyr at usikkerheten blir mindre, og at den berg og dalbanen vi så i januar, februar og deler av mars kanskje er over, sier han.

Han opplyser at det i markedet prises inn nesten én renteheving i 2016.

Sjefanalytikeren understreker at det fortsatt er usikkerhetsmomenter på veien inn i andre kvartal, og viser særlig til usikkerheten knyttet til den høye gjeldsveksten i Kina.

Les også

Beviset på at verdens største marked aldri blir det samme igjen

Flere faktorer til uro

I tillegg til forventningen om et roligere rentetempo fra Yellen, ser DNB flere årsaker til å vente en fartsfylt fortsettelse i markedene.

** MER KINA-URO

** Kina-bekymring var driveren som kickstartet uroen i starten av 2016. Verdens nest største økonomi har startet veien mot mer markedsdrevne finansmarkeder, og DNB tror myndighetene i Kina tidvis vil undervurdere markedskreftene. DNB venter blant annet at kapitalstrømmene ut av Kina vil fortsette.

** NEGATIVE RENTER

Danmark, Sveits, eurosonen og Sverige har alle minusrenter. Japan er siste land ut på «den andre siden», etter at Den japanske sentralbanken i slutten av januar i år kuttet renten til minus 0,1 prosent. DNB venter mer «negative effekter av pengepolitikken som følge av at sentralbankene nærmer seg et gulv for styringsrentene», heter det.

– Det er tegn til hvordan markeder reagerer negativt på sentralbankbeslutninger. Vi så det i Sverige før jul og i Japan og eurosonen etter jul. Markedene er tvilsomme til om dette er riktig, og om de negative effektene av negative renter er større enn man har ventet. Her er juryen fortsatt ute, sier Østnor.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Valuta
 2. Janet Yellen
 3. Kina
 4. USA

Flere artikler

 1. Yellen om amerikansk økonomi:
  – Rentehevningene er ikke hugget i sten

 2. Japanske yen på sterkeste nivåer siden høsten 2014

 3. – Overraskende

 4. Annonsørinnhold

 5. Den amerikanske sentralbanken hever renten

 6. Yellen hever renten i USA