Derfor trenger ikke rentekutt bety billigere rente for deg

Torsdag er det rentemøte i Norges Bank. Selv om det blir rentekutt, trenger det ikke bety at du får kutt i din personlige boliglånsrente.

RENTEBESLUTNING: Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank offentliggjør torsdag klokken 10 hva den norske styringsrenten blir. Her er han avbildet på sitt kontor.

Gorm Kallestad
  • John Thomas Aarø
Publisert:

– Det er en risiko for at ikke hele rentekuttet kommer folk til gode, sier Pål Ringholm, analysesjef for kreditt i Swedbank, til E24.

– Forenklet har enkelte norske banker opplevd omtrent like mye økning på sine innlån som Norges Bank har kuttet renten, sier Ringholm.

Les også: E24s renteråd om oljebremsen: – Det blir verre

Torsdag offentliggjør Norges Bank sin nye rentebeslutning, og det er stor usikkerhet om sentralbanken da vil kutte styringsrenten videre fra dagens 1 prosent.

Noen banker var nærmest før sentralbanken i å kutte sine utlånsrenter da styringsrenten gikk fra 1,25 til 1 prosent på forsommeren.

FØLG RENTEBESLUTNINGEN PÅ E24! Fyldig dekning torsdag

Aktiviteten i kredittmarkedet har påvirket lånekostnadene til norske banker.

Etter det kraftige oljeprisfallet i juli har det blitt dyrere for norske banker å låne penger.

Det kan få konsekvenser for rentene bankene setter på mange av sine kundeprodukter, som for eksempel boliglån.

Oppgangen i lånekostnader hos noen banker oppveier allerede de to rentekuttene sentralbanken har gjort de siste månedene, på totalt 0,5 prosent.

Les også

Erna Solberg om oljebremsen: – Dette er ikke krise

Nøytraliserte rentekutt

– Når risikopåslagene øker, er det et argument for å sette ned renten. Da kan Norges Bank motvirke høyere renter ut til oss, sier makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

Gjeldsveksten i husholdningene er høy og er i stor grad drevet av utviklingen i boligmarkedet. Nettopp frykten for hva lavere boliglånsrenter kan gjøre med Ola og Karis gjeldsvekst har vært ettertrykkelig poengtert av sentralbanken.

Nå kan det være at banken har «bedre samvittighet».

(saken fortsetter under bildet.)

Analysesjef for kreditt Pål Ringholm i Swedbank

CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Bernhardsen er imidlertid ikke sikker på om dette vil få noen konsekvenser på kort sikt. Han peker på at oppgangen har kommet nylig, og at høyere innlånsrenter nå utgjør en liten del av bankenes totale finansieringskostnader.

– På marginalen har det en effekt på kostnadene, men jeg tror ikke at dette er noe som vil påvirke pengepolitikken nå, sier han.

Les også

SSB: Så mye mørkere ville norsk økonomi vært med «normal» krone

– Fortsatt billige lån

Haseeb Syed, analysesjef for kreditt i Danske Bank Markets, forklarer at det ikke bare styringsrenten til Norges Bank som legger føringer når bankene setter sine renter.

Han peker på at konkurransen mellom bankene er tøff, særlig når det kommer til boliglån.

Boliglån er attraktive utlån for bankene, fordi bankene reguleringsmessig trenger å binde opp mindre kapital på boliglån enn på mange andre typer utlån.

– Norske husholdninger vil derfor fortsatt ha tilgang på billige boliglån, men ettersom bankenes finansieringskostnader også har økt den siste tiden, kan det tenkes at bankene velter deler av kostnadene over på sine kunder, forklarer han.

(saken fortsetter under bildet.)

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets

John Thomas Aarø

Kan bli renteheving i bankene

SSB publiserte så sent som tirsdag en rapport som viste at nordmenns gjeld aldri har vært høyere. For første gang var husholdningenes gjeld over 3.000 milliarder kroner.

Hensynet Norges Bank tar til finansiell stabilitet har vært kronargumentet til at banken tidligere har unnlatt å kutte renten. Nå er det ikke like presserende og bør neppe være et argument for å ikke kutte renten, mener sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika.

– Når rentekuttet fra Norges Bank kommer, enten det er torsdag eller senere, får bankenes kunder neppe noen glede av det, sier Andreassen.

– Dette er penger bankene trenger for å kompensere for kostnadsveksten. Det kan være at vi får rentehevinger, selv om Norges Bank kutter. Så ille er det. Med dagens oljepris er det sannsynlig at vi får store tap i deler av bankvesenet, sier han.

(saken fortsetter under bildet.)

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika

Lars Selvik

Særlig tror Eikas sjeføkonom at dette kan gå utover bedrifter som har lån i banken, noe som passer særs dårlig all den tid store deler av næringslivet nå sliter kraftig som følge av oljenedturen.

– Næringslivet trenger all vekst det kan få for å hindre at det blir verre, sier Andreassen.

Kjølig kredittmarked

Det norske kredittmarkedet er blitt kraftig forverret på kort tid.

– Aktiviteten er anstrengt. Det er lite som skjer, sier Haseeb Syed i Danske Bank Markets.

– Vi må ta realitetene innover oss. Det flere trodde var kortvarig, har blitt til en langvarig periode med lav oljepris, sier Syed.

Analysesjef for kreditt Haseeb Syed i Danske Bank

Pressefoto

Høyrentemarkedet har vært surt over en lengre periode, og nå ser Syed at også lavrentemarkedet sliter.

Analysesjefen peker på at enkelte oljerelaterte selskaper bare siden starten av juli har sett risikopåslagene doble seg – fra allerede høye nivåer.

– Prisene på mange obligasjoner impliserer en relativt stor sannsynlighet for mislighold. Over halvparten av høyrenteobligasjonene forfaller i løpet av de neste tre årene. Da vil problemene virkelig materialisere seg dersom oljeprisen ikke går kraftig opp igjen, sier Syed.

Syed i Danske Bank trekker frem tre faktorer for å forklare den forverrede stemningen i det norske kredittmarkedet siden sommeren:

** Oljebremsen. Her hjemme preges kredittmarkedet av oljeprisfallet. Markedet er veldig oljetungt og dermed sårbart for lave oljepriser. Over halvparten av det norske høyrentemarkedet er eksponert mot oljeprisen.

** Vedvarende bekymring for en kredittboble i Kina og at den vil sprekke. Gjeldsveksten i Kina har vært ekstremt høy. Dersom den makroøkonomiske utviklingen skulle forverres, kan det bli tøffere for kinesiske selskaper med høy belåning, noe som øker sannsynligheten for flere konkurser.

** Renteheving i USA. Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), lot være å heve renten i forrige uke. Men mange hadde tidligere i år ventet en "liftoff" – den første rentehevingen i USA siden finanskrisen – ville komme i forrige uke, og det har vært med på å øke kredittpåslagene i markedene. Flere tror fortsatt at rentehevingen vil komme i løpet av året eller i begynnelsen av 2016.

Les også

Spår iskalde år på norsk sokkel

– Lever sitt eget liv

Syed forteller at det nå at det slår på begge fronter: Risiko kommer fra det utenlandske kredittmarkedet med mulig kredittskvis i Kina, i tillegg til risikoen for at den lave oljeprisen vil være lav enda lenger.

(saken fortsetter under bildet.)

E24s RENTERÅD: Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken, sjefstrateg Erica Blomgren i SEB, senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management og sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika.

Lars Fredriksson Selvik/

– Det som gjør situasjonen enda mer dramatisk, er at selv om forholdene i de utenlandske kredittmarkedene skulle bedre seg betraktelig nå, vil det norske markedet likevel være i ulage. Så lenge oljenedturen vedvarer, vil det norske kredittmarkedet leve sitt eget liv mer uavhengig av det utenlandske. Avviket mellom kredittpåslagene i europeiske og norske obligasjoner har økt ytterligere den siste tiden.

Les også

Renterådet om oljebremsen: – Det blir verre

Han mener det er lett å forstå dynamikken: Det er vanskeligere å se gode kjøpsmuligheter når investorene frykter at obligasjonsprisene vil falle ytterligere. Etterspørselen blir preget av det, og denne frykten i seg selv bidrar til at det er langt flere selgere enn kjøpere i markedet, og dermed holder kredittmarginene seg oppe.

– Investorene blir også ofte nødt til å selge obligasjoner når deres kunder trekker ut kapital fra fondene. Uttrekkene fra norske høyrentefond i august på om lag 2 milliarder kroner er de største siden desember i fjor. Bankene som holder obligasjoner på egne bøker, vil samtidig bygge ned bøkene sine og dermed kvitte seg med obligasjoner når kredittmarginene er høye. Det forverrer ubalansen mellom tilbud og etterspørsel i markedet, sier Syed.

Les også

– Det blir verre

Les også

– Åpenbar konkursfare dersom oljeprisen forblir lav

Les også

SSB: Tror på lavere oljeinvesteringer – lenger

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Norges Bank
  2. Oljebransjen

Flere artikler

  1. Markedsuro sprer seg til norske lånemarkeder – kraftig rentehopp for bedrifter

  2. Viktig rente med nytt fall: Nå blir det billigere for bankene å låne

  3. Her blir rentene høyere: – Kan få skremmende konsekvenser for norsk næringsliv

  4. Annonsørinnhold

  5. Analytikere: Lånemarkedet løsner for kriserammede offshorenæringer

  6. To av ni tror på rentekutt