Forventer utbyttevekst i Gjensidige - ble rakett på børs

Skadeforsikring har aldri vært bedre business for Gjensidige. Nå opplever forsikringsgiganten lavere usikkerhet knyttet til lover og regler. Selskapet skyter fart på Børsen.

SKYTER FART: Konsernsjef Helge Leiro Baastad sendte Gjensidige på børs ved å ringe med bjella i oktober 2010. Fem år senere presenterer selskapet rekordresultat i skadeforsikringsvirksomheten. Selskapet steg over 12 prosent på Oslo Børs fredag.
  • Jan Lilleby
Publisert:

Skal du drive butikk innen forsikring, vil du være underlagt en rekke reguleringer. Det vet Gjensidige-sjef Helge Leiro Baastad alt om.

– Det ser ut til at den regulatoriske usikkerheten er avtagende, sa han på kvartalspresentasjonen til Gjensidige i dag.

Da mener han ikke at de lovene og reglene Gjensidige må forholde seg til blir færre, men tydeligere, slik at de er enklere å forholde seg til.

Til tross for et finansresultat som er revet i filler, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Baastad at den reduserte risikoen knyttet til reguleringer vil komme til å påvirke utbyttepolitikken.

– Dette er noe som vil være positivt med tanke på kapitalposisjonen til Gjensidige, og dermed også fremtidig utbyttekapasitet, sa Gjensidige-toppen og mente med det at det blir mer penger å rutte med i tiden som kommer.

Lesogså: Gjensidige-konsernet leverte i dag nok et rekordresultat for skadeforsikringsvirksomheten i selskapet.

Redusert behov for en stor pengesekk

Det har vært knyttet usikkerhet til om kapitalen Gjensidige har i Naturskadefondet kan brukes til å inngå i kapitaldekningen som skal oppfylle kravene til Solvens II-direktivet, som implementeres 1.januar 2016.

I et notat fra Finanstilsynet fra 19.juni i fjor sto det å lese at de midlene som avsettes til fondet ikke kunne medregnes inn under «solvenskapital». Nå ser dette ut til å være endret.

– Vi har levd med en usikkerhet rundt naturskadepoolen, og det ser ut til å bli avklart nå, sier Baastad – som forventer en endelig og positiv avklaring innen utgangen av året.

På selskapets presentasjon i Schweigaardsgate gikk det også frem at risikoen knyttet til skatt er redusert for selskapet.

– Vi presenterte en «worst-case»-effekt på 1,4 milliarder kroner i forrige kvartal, sier Baastad og sier videre at forventningsnivået nå ligger på 900 millioner kroner, men at det vil ta lang tid før selskapet får en avklaring.

Skattesaken dreier seg om verdivurdering av såkalte tekniske provisjoner. Etter tredje kvartal forventer altså Gjensidige et mer positivt utfall i saken enn først antatt.

Dermed er behovet for en større pengesekk blitt mindre.

Les også: Nordea med ferske kvartalstall: – Innskuddsmarginene er under press

– Det kan være ekstraordinære utbytter fremover

– Vi skal skape positiv utbyttevekst fremover, sier Baastad til E24.

– Kapitalreservene i selskapet stiger som følge av det reduserte behovet for strategisk kapitalbuffer. Pareto kaller det en kjempemulighet, DNB spekulerer i økt utbytte. Hva skal dere bruke pengene til?

– Det er ikke noe enkelt svar på det, sier Baastad først.

– Det vi har sagt, er at vi føler oss trygge, og det henger sammen med et systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid de siste 10 årene.

Forsikringssjefen viser til at selskapet er godt posisjonert i forhold til å holde kunder, vinne kunder og skape vekst fremover i de markedene Gjensidige opererer i.

I fjor klarte de å dele ut hele 8,4 milliarder kroner til sine eiere. Det tilsvarte 70,4 prosent av selskapets resultat etter skatt. Det langsiktige målet i den finansielle strategien er 70 prosent.

– Vi er i en situasjon hvor vi ikke har behov for å bygge unødvendig kapitalbuffere – som også betyr at det kan være ekstraordinære utbytter fremover, sier Gjensidige-sjefen som dermed langt på vei antyder, men ikke besluttsomt svarer på om aksjonærene skal forvente seg ekstraordinære utbytter.

Skyter fart på Oslo Børs

Resultat per aksje landet i tredje kvartal landet på 1,2 kroner for forsikringsgiganten, mot en forventing fra markedet på 0,9 kroner per aksje.

DNB Markets skriver at det reduserte behovet for strategisk buffer ved årsslutt vil kunne gi forventinger om ekstraordinært utbytte innen utgangen av året.

Gjensidige-aksjen skjøt fredag i været. Da Oslo Børs stengte, var aksjen opp 12,28 prosent har i dag skutt i været. Tidligere på dagen var den nesten opp 15 prosent. Aksjen har dermed hentet inn - og vel så det - nedturen hittil i år.

Les også: Sjefstrateg tror Oslo Børs skal opp: – Vi har lagt krisetiden bak oss

Redusert vekst i norsk økonomi

Økningen i forsikringsresultatet ble drevet av en premievekst på hele 5,1 prosent.

– Justerer man for valutaeffekter og oppkjøp, er premieveksten langt lavere enn 5,1 prosent, sier Baastad og viser til at den underliggende veksten i premiene for henholdsvis privat – og næringslivssegmentet er 1,7 og 3,2 prosent.

Gjensidige-sjefen forventer en vekst i forsikringspremiene lik BNP-vekst.

– Hva er forventingene til BNP-veksten fremover?

– Det er et godt spørsmål, sier Baastad – før han sier at vi vil få en avkjøling i norsk økonomi.

FLOM: Leirsund i Skedsmo kommune var et av flere steder som ble utsatt for flom i september. De to flommene i Norge i september påvirket kostnadene til Gjensidige med 80 millioner kroner.

– Jeg tror det kan bli noe verre enn det vi har sett og lest av prognosene så langt, og trekker frem DNB som i sine analyser ikke ser lys i tunnelen for norsk næringsliv før i 2018.

Les også: 26.000 oljejobber borte: – Det vil komme flere kutt

Mer ekstremvær

Selskapet leverte nok et rekordresultat innen skadeforsikringsvirksomheten for tredje kvartal. Det gode resultatet ble delvis motvirket av økt storskadeinnslag. To flommer i Norge i september påvirket kostnadene med 80 millioner kroner.

– Forventer du mer ekstremvær fremover?

– Ja, det gjør jeg faktisk. Det gjør jeg. Jeg forventer vått og vilt klima, sier sjefen i et av Norges største forsikringsselskap.

– Alle mediene skriver om at nå blir det veldig mye verre til neste år, og året etter der igjen, forklarer Baastad og mener at det på lang sikt er mer interessant hva som skjer.

– I de årene jeg har igjen her, så kommer tilfeldighetene til å slå trenden, understreker Baastad – og peker muntert og fornøyd på den ett år yngre informasjonsdirektøren i selskapet når han forklarer hva han mener med lang sikt.

Les også

Beste noensinne

Les også

Regjeringen får refs for finansmoms

Les også

Vardia-nedtur etter underskudd og restrukturering

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Gjensidige Forsikring

Flere artikler

  1. Beste noensinne

  2. Ligger an til utbyttefest etter rekordår

  3. Ekstremværet gir Gjensidige ny kalddusj: – 2018 går inn i historien som et spesielt år

  4. Mindre overskudd i Gjensidige – varsler 3,4 milliarder i utbytte

  5. Gjensidige Forsikring vil utbetale seks milliarder i utbytte