Konsulentselskap venter halvering av bankfilialer innen 2020

Internett får skylden for at 600 bankfilialer kan bli lagt ned de neste årene.

SATSER LOKALT: Kommunikasjonsdirektør Lars Sæthre i Handelsbanken går mot strømmen og vil åpne flere lokale filialer fremover. - Vi har en annen filosofi, sier han.

Handelsbanken
  • Hans Iver Odenrud
Publisert:

Ferske beregninger fra konsulentselskapet Cicero viser at fremtiden for norske bankfilialer ser mørk ut.

Antallet bankfilialene er ifølge Cicero redusert med 25 prosent, til 1.158, siden 2000, og utviklingen vil trappes opp etterhvert som bankkundene blir sine egne sjefer på digitale plattformer.

Selskapet mener 600 bankfilialer kan forsvinne innen 2020.

HELAUTOMATISERING: Cicero-sjef Iren Tranvåg sier digitaliseringen tvinger frem endringer i bankbransjen.

Cicero Consulting

- I bankene pågår det nå en veldig stor diskusjon om hva fremtidens filialmodeller skal være, sier Iren Tranvåg i Cicero til E24.

Mot strømmen

Handelsbanken ser den samme trenden, men kommunikasjonsdirektør Lars Sæthre forteller at de går mot strømmen og har planer om å åpne flere lokale kontorer fremover.

- Alle andre kutter i antall filialer for å spare penger så det blir færre kontorer, men vi har en annen filosofi, og mener lokal kunnskap og nærhet til kundene er viktigere enn store call-sentere, forteller han til E24.

- «Back to basics»

Thomas Magnus i Cicero mener at det at folk nå kan fikse det meste av bankbehovene sine fra sofaen via internett betyr at bankene må tenke nytt.

- Bankfilialene må «back to basics» og levere gode råd av spesialister. De må fokusere mindre på salg og satse på å møte kundens behov, sier Magnus.

Kultur og mangel på kunnskap i de lokale filialene fører til at kunder ofte kun blir ekspedert i stedet for å motta god, helhetlig rådgivning knyttet til sin situasjon.

- Kontorene kan bli en differensiator for bankene, og for å kunne blir det må filialene tilby verdifull rådgivning som kundene faktisk er villige til å betale for, sier Transvåg.

- Vil gi mer valgfrihet

Sæthre i Handelsbanken mener markedet vil dele seg mellom de bankene som tilbyr call-sentere med liten lokal tilstedeværelse, og bankene som har mindre fokus på vekst og større satsing på kvalitet og lokalkjennskap.

- Det betyr ikke at det ene er bedre enn det andre, men det kommer til å gi kundene mer valgfrihet, forteller han.

FÆRRE FILIALER: Thomas Midteide i DNB tror færre personer vil få bruk for filialer i fremtiden.

DNB

- Vi vil aldri låne ut penger til kunder vi ikke har sett i øynene og som vi har et godt forhold til, så vi satser på flere lokalkontorer. I tillegg er små kontorer mer effektive for oss på grunn av lite byråkrati og stor lokal beslutningsfrihet, forteller han.

- Helt sikkert færre filialer

Thomas Midteide, kommunikasjonsdirektør i DNB, forteller at markedsutviklingen tilsier at det vil bli færre filialer fremover. DNB har i motsetning til Handelsbanken planer om å redusere antall bankfilialer fremover.

- Det er vanskelig å si noe om tidsløpet for det, men det vil helt sikkert bli færre filialer i årene som kommer, forteller han til E24.

Han sier bruken av nettsider hvor kundene kan være sin egen sjef bare blir mer og mer populært, og tror færre vil få bruk for filialene i årene fremover.

- Det er nok noen som vil foretrekke å møte i bankfilialene til store og viktige beslutninger, men også dette vil trolig digitaliseres fremover, sier han og legger til at stadig flere privatperson benytter seg av videokonferansetjenester i møter med bankene.

I tillegg gir døgnåpne telefontjenester økt tilgjengelighet og fleksibilitet for kundene.

- Rundt halvparten av våre kunders henvendelser kommer utenfor vanlig arbeidstid, sier han.

- Noe vi må forholde oss til

Også Stian Arnesen, kommunikasjonsjef i Danske Bank, mener utviklingene som Cicero viser til høres fornuftig ut, men vil ikke si noe konkret om Danske Bank planlegger nedleggelser.

- Vi ser blant annet at antall transaksjoner i lokalfilialene er halvert det siste året. Det er noe vi må forholde oss til, forteller han til E24.

Han sier at banken i større grad ser at folk kommer til filialene for å få rådgivning enn før.

- De som kommer til bankene forventer at vi har god kompetanse på det vi gjør. Det krever nødvendigvis større enheter og at det samles flere folk på en plass, sier han.

- Vi ser utviklingen

INGEN DRAMATIKK: Jan Digranes i FNO tror små bedrifter vil bruke lokalbankene sine som sparringpartnere i mange år fremover.

Lise Åserud

Direktør for bank – og kapitalmarkedsavdelingen i Finansnæringens Fellesorganisasjon, Jan Digranes, ser ingen dramatikk i prognosene fra Cicero.

- Jeg har ikke sett tallene og hva konsulentselskapet legger til grunn for beregningene sine, så jeg har ikke noe grunnlag for å svare på anslagene om en halvering. Men vi ser jo at det blir færre filialer og at flere banker sentraliserer kompetansen fordi det stilles stadig høyere krav, sier han til E24.

- Brukes på en annen måte

- Dette har finansnæringen tatt på alvor, blant annet gjennom autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR), sier han.

Han forteller at av landets 120 forskjellige banker er de aller fleste lokalbanker, og mener reduseringen i filialer først og fremst vil påvirke de store byene.

- Folk bruker filialene på en annen måte enn tidligere, men mange, og spesielt små bedrifter har gode forhold til lokalbankene sine og bruker de som sparringpartner. Sånn sett er rådgivning svært viktig for de lokale filialene, og kan bli ennå viktigere i fremtiden, sier han.

LES OGSÅ:

  • Boliglån for 160 milliarder er avdragsfrie
  • - Det er absolutt ingen kjøpefest på gang
Publisert:

Flere artikler

  1. Legger ned hvert femte bankkontor

  2. – Mer sannsynlig at vi åpner nye enn at vi legger ned

  3. Nær én av tre sparebankfilialer borte på 10 år

  4. Annonsørinnhold

  5. Minibanken nærmer seg 50 år - og blir trolig snart pensjonist

  6. Facebook-storm mot DNB-nedleggelser: – Nå bytter jeg bank!