Skulle bli nordnorsk oljeflaggskip – nå er det et investeringsselskap på Tjuvholmen

North Energy ser slutten på en periode med betydelige omveltninger i selskapet. – Det var nødvendig ta alvorlige grep, sier konsernsjefen.

TAPTE DRØMMER: Nord-Norge skulle være hovedsetet for North Energy, men slik ble det ikke. Her fra Nordkapp.

Foto: Terje Bringedal VG
Publisert:

Det ble beskrevet som en merkedag i Finnmarks næringslivshistorie da North Energy hentet kapital i markedet og gikk på børs. Det første børsnoterte selskapet stiftet i landets nordlige fylke, med hovedkontor og aksjonærbase i lokalområdet

Den daværende storaksjonæren Origo Kapital, eid blant annet av lokale kraftlag, skrev følgende på sine nettsider i anledning noteringen:

«Dette er og blir Nord-Norges eget oljeselskap!»

Rundt syv og et halvt år etter opptaket på Oslo Børs er det imidlertid svært begrenset nordnorsk forankring igjen.

– Nå er det stund siden vi definerte oss som et nordnorsk selskap. Selskapet ble stiftet av nordnorske investorer, hadde store ambisjoner og ting gikk raskt. Men vi hadde ikke den suksessen som leteselskap i den perioden som vi burde hatt, sier konsernsjef Knut Sæberg til E24 i dag.

– Alvorlige grep

North Energy ble grunnlagt i 2007, og var altså ment å være et nordnorsk oljeselskap med forankring i landsdelen, både på eiersiden og i sin virksomhet.

Ifølge Sæberg tvang imidlertid den manglende letesuksessen frem endringer.

– Det var nødvendig å ta alvorlige grep i selskapet, og dette ble gjort. På tampen av 2014 ble det lansert en strategisk prosess, og gjennom denne har selskapet gått gjennom en ganske stor forandring, sier han.

Først og fremst har kostnadene blitt vesentlig redusert.

– North Energy var kjent for å ha mange kontorer. Vi har lukket alle kontorene rundt omkring og har nå hovedkontor ett sted. Vi har redusert antall personer vesentlig og dratt ned leteaktiviteten til null, sier Sæberg, og legger til:

– Det var helt nødvendig å gjøre. Hvis ikke hadde selskapet ikke eksistert i dag.

Uenighet

Tidligere i sommer ble det formelt satt spikeren i kisten for North Energys egen oljeaktivitet på norsk sokkel. Selskapet solgte unna sin siste lisens til Lundin, og styret vedtok i juli å satse på andre investeringer.

Sæberg bekrefter at ikke alle eierne var enige i strategiendringen. Enkelte har tapt store penger på North Energy siden opprettelsen.

– Noen hadde et ønske om at vi skulle lete videre i Barentshavet, andre aksjonærer hadde andre ambisjoner på våre vegne. Det er bare sånn det er for mange selskaper, sier han.

Han går imidlertid ikke med på at det var umulig å drive denne typen virksomhet i nord.

– Nei, det har ikke noe med nord eller sør å gjøre. Det var bare en vurdering vi gjorde for vårt eget selskap. Med den situasjonen vi hadde mot slutten av 2014 var det nødvendig å ta veldig alvorlige grep i selskapet.

Problemene i 2014 sammenfalt for øvrig med inngangen til de siste årenes sykliske nedtur i energisektoren.

– Det forsterket det, begge deler bidro. Markedet forandret seg vesentlig i den perioden. Men det var en kombinasjon med at vi hadde en situasjon som krevde alvorlige tiltak. De ble gjennomført, og nå fremstår vi som selskap som er godt finansiert i forhold til de aktivitetene vi har. Vi har gjort en del investeringer som vi har vært heldige med, og på flere av dem har vi har hatt god fortjeneste, sier Sæberg.

Fulltreffere

North Energy-sjefen møter E24 i forbindelse med fremleggelsen av selskapets andrekvartalsrapport i tidsriktige lokaler på Tjuvholmen i Oslo.

Og kvartalsrapporteringen bekrefter på mange måter at North Energy har hatt større treffprosent som investor enn som leteselskap.

De har gjort gode penger på investeringer i Norwegian Energy Company og leteselskapet Explora, og etter de foregående tre månedene noteres det gevinst på en obligasjonsplassering i Interoil (se faktaboks).

– Vi vil fortsette denne typen investeringsaktivitet fremover, der vi gjør investeringer og går inn og får en posisjon rundt bordet, og har mulighet for å påvirke utviklingen fremover, sier Sæberg.

Saken fortsetter under bildet ...

INVESTERER: Konsernsjef Knut Sæberg la mandag frem North Energys resultater for første kvartal.

Foto: Anders Park Framstad

At investeringsporteføljen består av mindre, energirelaterte selskaper er ikke tilfeldig.

– Klart, vi har begrenset løftekapasitet, så for oss er det naturlig å se mot mindre selskaper. I den grad vi skal ha mulighet gå inn og utgjøre en forskjell, så kan ikke gå inn i de største selskapene. Vi må inn i selskaper med begrenset størrelse, for på den måten kunne påvirke utviklingen til de ulike selskapene. Vi ønsker å bety en forskjell, sier Sæberg.

– Det er høyere risiko i de mindre selskapene?

– Vi går kun inn i selskap og bransjer vi har kunnskap om. Jeg tenker at det er nødvendig for oss gjøre en veldig god analysejobb. Vi har knyttet til oss ressurser i den forbindelse, og vil ikke gå inn og ta grep i selskaper utenfor får rekkevidde. Vi må gjøre en god jobb, rett og slett, vi må ha kompetanse og gjøre grundige analyser.

Taus om Seabird-prosess

Som nevnt har North Energy gjort investeringer både i egenkapital og obligasjoner, og dette er også strategien fremover.

– Begge deler er vi komfortable med, og det vil man sikkert se i fremtiden også. I noen tilfeller er obligasjoner den mest naturlige innfallsvinkelen. Det handler om verdi og innflytelse, og det er det mulig få både som obligasjonseier og som aksjonær, sier Sæberg.

Noen ganger kan også obligasjoner bli til aksjer. Dette var tilfellet for North Energy i seismikkmyggen Seabird, der de etter gjeldskonvertering mottok 4,4 millioner aksjer. Dette tilsvarer en eierandel på 7,66 prosent, og gjør dem til selskapets tredje største aksjonær.

Seabird slapp så for kort tid siden en rapport der det fremgikk at selskapet har akutt behov for frisk kapital.

– Jeg ønsker ikke å kommentere på Seabird, annet enn at jeg har redegjort for vår posisjon, sier Sæberg.

Posisjonen er en blanding av aksjer og obligasjoner, til sammen verdsatt til 5,8 millioner kroner – North-sjefen omtaler det som «begrenset nedside for vår del».

– Så får se hvordan Seabird-caset utvikler seg. Vi er inne der med en verdi på 5,8 millioner kroner, og vi vil forsvare den verdien så godt vi kan.

Les også

Søviknes deler ut 56 nye lisenser til oljenæringen

Les også

Oljemygg legger ned kontorer i nord og i vest

Les også

North Energy må kutte igjen

Her kan du lese mer om