Forslag kan føre til nedsalg i teknologiaksjer: Oljefondet er kritisk

Oljefondet er kritisk til et forslag fra indeksleverandøren MSCI som kan føre til at store investorer må selge seg ned i blant annet teknologiselskaper.

SKEPTISK OLJEFOND: Oljefondet er i likhet med Blackrock kritisk til et forslag fra indeksleverandøren MSCI som vil kunne føre til at store investorer må redusere sitt eierskap i selskaper hvor eierne har beholdt mye av stemmerettighetene. Det kan føre til nedsalg i flere store teknologiselskaper. Dette er administrerende direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Det har vært en trend den siste tiden at selskaper går på børs uten å tilby fulle stemmerettigheter til dem som kjøper de børsnoterte aksjene.

Dette gjelder blant annet teknologiselskaper som Snap Inc., Facebook og Google-eier Alphabet Inc., hvor noen av eierne har beholdt mye av kontrollen på bekostning av nye aksjonærer.

Heller ikke børsnykommere som Spotify og Dropbox tilbyr like stemmerettigheter til sine aksjonærer.

Nå foreslår indeksleverandøren MSCI at slike selskaper skal få lavere vekt i deres indekser, i et forslag som er på høring og som Oljefondet nå har svart på.

Men et slikt grep vil kunne føre til at mange store investorer vil måtte redusere sine beholdninger i disse selskapene.

Oljefondet advarer i et høringssvar mot å gjøre et slikt grep, selv om det er enig i at alle aksjonærer bør ha like stemmerettigheter.

– Konsentreres i modne selskaper

Dersom store teknologiselskaper tillegges mindre vekt på indeksene fra leverandører som MSCI, FTSE Russell og S&P Dow Jones, risikerer store investorer å bli sittende igjen hovedsakelig med aksjer bare i tradisjonelle selskaper, advarer Oljefondet.

– Dette ville gjøre at porteføljene konsentreres i mer modne selskaper i mer tradisjonelle industrier, med spredt og passivt eierskap, skriver Oljefondet.

Sammensetningen av de store, globale aksjeindeksene er et viktig spørsmål for store investorer som Oljefondet, som har som mandat å følge indeksene tett.

Slike investorer vil nemlig måtte kjøpe seg opp i aksjene som er inkludert i aksjeoversiktene, men skal i utgangspunktet eie lite eller ingenting i aksjer som ikke er inkludert i indeksene.

Les mer: Dette er Oljefondets toppaksjer

Frykter for diversifiseringen

Fondet påpeker at det særlig er innovative selskaper i teknologi og helsesektoren med aktive eiere som gir aksjonærene ulike stemmerettigheter.

Oljefondet tror det kan bli mindre fristende for slike selskaper å gå tidlig på børs hvis de vektes lavere på indeksene.

Løsningen som nå er foreslått av MSCI vil ifølge Oljefondet fjerne rundt fire prosent av markedsverdien fra dagens MSCI World Index.

– En slik reduksjon ville begrense diversifiseringen av porteføljen for investorer som følger den bredere indeksen, skriver Oljefondet.

Også verdens største kapitalforvalter, Blackrock, har gitt innspill til MSCI, og gigantfondet er enig med Oljefondet i at MSCIs forslag vil gripe inn i markedet.

– Vi mener at myndighetene, ikke indeksleverandørene, skal sette standarder for selskapsstyring, skrev Blackrock i sin høringsuttalelse til MSCI-forslaget.

Kjemper for lik stemmerett

Fondet er enig med MSCI om at selskaper bør tilby alle aksjonærer like stemmerettigheter, men er bekymret for å gå glipp av muligheter.

– Vi støtter MSCIs bekymring for konsekvensene av ulike stemmerettigheter for investorer som ønsker å utøve formell innflytelse i selskapene hvor de investerer, og vi setter pris på forsøkene på å håndtere disse bekymringene, skriver Oljefondet i en høringsuttalelse til MSCI.

– Samtidig mener vi at indekser bør gjenspeile de internasjonalt investerbare mulighetene, skriver fondet.

Vil vekte etter stemmerettigheter

«Bør aksjeindekser inkludere aksjer i selskaper som har aksjeklasser med ulike stemmerettigheter?» spurte MSCI i et diskusjonsnotat i januar.

Det var da selskapet sendte forslaget ut på høring om hvordan selskaper med ulik stemmestruktur skulle behandles, som Oljefondet nå har svart på.

«MSCI foreslår at de bør det, men med redusert vekt», skriver MSCI i notatet.

Den reduserte vekten i indeksen skal avspeile det faktum at den børsnoterte delen av selskapet bare har deler av stemmerettighetene i selskapet.

Oljefondet ønsker i utgangspunktet at det skal gjelde et prinsipp i markedet om at hver aksje skal ha lik stemmerett, det såkalte «one share, one vote»-prinsippet.

– Ethvert avvik fra prinsippet om «én aksje, én stemme» bør ha en påviselig fordel for alle aksjonærene, skriver Oljefondet i høringsuttalelsen.

Oljefondets eget eierskap viser at det er avvik mellom eierskap og stemmerettigheter i flere større selskaper.

Blant annet eier fondet 0,71 prosent av Facebook, men har bare 0,27 prosent av stemmene. Fondet eier 0,8 prosent av Alphabet, men har bare 0,43 prosent av stemmene.

Baserer seg på FTSE-indeks

Oljefondet har som oppdrag å holde aksjebeholdningen sin tett på en aksjeoversikt fra Finansdepartementet. Denne såkalte «referanseindeksen» er basert på indeksen FTSE Global All Cap.

Fondet har flere ganger tatt til orde for at aksjonærer skal likebehandles og ha like stemmerettigheter, og ha rett til å foreslå styremedlemmer i selskaper.

Oljefondet har også levert høringssvar til indeksleverandørene MSCI, FTSE Russell og S&P Dow Jones hvor det advarte mot å inkludere Snapchat-eier Snap på de viktigste aksjeindeksene.

Snap gikk på børs uten å tilby noen form for stemmerett til aksjonærene for de børsnoterte aksjene, da grunnleggerne av selskapet ville beholde kontrollen selv.

Les mer: Vil ikke ha Snap på nøkkelindekser: – Ekstremt sjelden, om ikke unik, situasjon

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Oljefondet
  2. Aksjer

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Indeksspillet som kårer vinnere og tapere i markedet

  2. – Setter Saudi-Arabia på pause

  3. Disse milliardpostene må Oljefondet selge

  4. Finansdepartementet har bestemt seg for hvilke typer oljeselskaper Oljefondet skal dumpe

  5. I disse sakene var Oljefondet uenig: Markerte motstand mot lederlønn i gigantselskaper