Wiggen ferdig som Orkla-sjef

Stein Erik Hagen bytter toppsjefen.

GÅR PÅ DAGEN: - Jeg vil takke Bjørn for hans innsats som konsernsjef i en meget krevende tid, og for hans virke for konsernet gjennom mange år, sier Stein Erik Hagen.
Publisert:

AksjeLongname: OrklaTicker: ORKMarked: OSEOrganiasonsnummber: 910747711TSID:Trade time: 2012-04-30 08:20:44Last: Close: 42.14Periode: 7days

Styret i Orkla har blitt enig med Bjørn M. Wiggen om at han går av som konsernsjef i Orkla med virkning fra 30. april.

Det opplyses i en børsmelding mandag morgen.

Nestleder i styret, Åge Korsvold, konstitueres som konsernsjef.

- Konsernsjefskiftet innebærer ingen endring i Orklas strategi. Selskapet skal styrke sin posisjon som Nordens ledende merkevareselskap. Samtidig skal virksomheter utenfor selskapets kjerne avhendes, sier styreleder i Orkla Stein Erik Hagen.

Uenige om arbeidsform
Hagen skriver videre at Orkla er inne i en avgjørende fase i en krevende transformasjon av konsernet til et rendyrket merkevareselskap.
- Styret ønsker å være tettere på denne prosessen. Hovedårsaken til konsernsjefskiftet er uenighet om arbeidsform mellom styret og Bjørn M. Wiggen. Jeg er derfor glad for at nestleder i styret, Åge Korsvold, har sagt ja til å bli konstituert som konsernsjef, sier Hagen.

- Jeg vil takke Bjørn for hans innsats som konsernsjef i en meget krevende tid, og for hans virke for konsernet gjennom mange år, sier Stein Erik Hagen.

Det er igangsatt arbeid med å søke etter ny konsernsjef i Orkla.

- Jeg har ingen kommentarer utover pressemeldingen, hvor ditt spørsmål er besvart, skriver Stein Erik Hagen i en tekstmelding til E24.

Grepet overrasker senioranalytiker Martin Stenshall i Danske Markets. Lørdag sa han til E24 at dette virker som en noe utålmodig beslutning.

TAR OVER: Åge Korsvold går inn som konstituert konsernsjef.

- Vil ivareta kontinuitet
Åge Korsvold har lang erfaring fra topplederstillinger og styreverv i norsk og internasjonalt næringsliv, blant annet konsernsjef i Storebrand i 1994-2000 og administrerende direktør i Kistefos AS i 2001-2010.

Han har vært styremedlem i Orkla siden mai 2011.

- Åge Korsvold har som nestleder hatt en sentral posisjon i styret siden mai 2011, herunder arbeidet med konsernets strategiutforming. Sammen med den øvrige konsernledelsen vil han ivareta den nødvendige kontinuitet i Orkla i tiden som kommer, sier Hagen.

- Min viktigste oppgave blir å drive transformasjonen av Orkla til et rendyrket merkevareselskap. Orkla er Nordens ledende merkevarebygger. Vi skal bygge på konsernets sterke markedsposisjoner for å skape et sterkere Orkla, sier Åge Korsvold.

Fremskynder
Det var Dagens Næringsliv (DN) som lørdag skrev at selskapets konsernsjefbytte var nært forestående.

Orkla skriver at konsernsjefskiftet og foreløpige regnskapstall offentliggjøres nå for å ta bort usikkerheten som kan være skapt etter omtalen i media 28. april.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no