Aksjerobotene bruker flere hundre år gamle metoder

Hastighet har alltid vært viktig i aksjemarkedet - så lenge det har vært et marked.

HASTIGHET: Så lenge det har eksistert et aksjemarked, har hastigheten vært meget viktig. Her er et bilde av aksjemeglere som henger utenfor et telegraf-kontor i New York. De som står på gaten dannet det som da het gate-meglere, og som i 1953 ble omdøpt til American Stock Exchange.
Publisert:

Tror du taktikkene til aksjerobotene er et nytt fenomen?

Det er de på langt nær, for utnyttelse av en hastighetsfordel for å tjene penger er like gammelt som aksjemarkedet.

Den store forskjellen mellom 2012 og fortiden er at hastighetsfordelen nå er på millisekunder, mens det før var på sekunder, minutter eller dager.

E24 har den siste måneden skrevet en rekke artikler om automatisert handel på Oslo Børs (omtalt som aksjeroboter), hvor deler av den automatiserte handelen har blitt problematisert.

Mange mener mye om aksjerobter, algoritmehandel og høyfrekvenshandel, men én ting er likevel sikkert; hastighet er like viktig som det alltid har vært i markedet.

Aksjetickeren - høyhastighetsinformasjon

Høyfrekvenshandel gjør det mulig å handle i ekstremt høy tempo, men selv før det var datamaskiner greide investorer å skaffe seg informasjonsfordel ved bruk av aksjetickere som var bygget på telegraf-teknologi.

En Edison-aksje- og gullticker.

Den første prototypen av aksjetickeren ble funnet opp av Thomas Edison sent på 1800-tallet. Dette var en telegraf-maskin som kunne sende ord over lange avstander.

Først ble teknologien benyttet for å oppdatere gullprisen, men ble raskt tatt i bruk av meglerhusene i New York og London for oppdatering av aksjekurser.

Aksjetickeren var en kostbar enhet, men ga de som kunne investere i den en betydelig informasjonsfordel i markedet.

I løpet av 1880-tallet var mer enn tusen aksjetickere installert i banker og meglerhus i New York, ifølge Stock Ticker Company.

Aksjetickeren kan sammenlignes med dagens superdatamaskiner og høyhastighetslinjer.

De som har tilgang til slikt utstyr må betale mye for det, men får også en informasjonsfordel i markedet.

Brevduer - den originale høyfrekvenshandelen

Gjennom historien har mange metoder blitt benyttet i et forsøk på å skaffe seg en informasjonsfordel i markedet.

Noen mer vellykkede enn andre.

Før telegrafen benyttet noen seg av fargekodede flagg, slik man ser på dekk på et hangarskip, for å sende meldinger om aksjekurser over lange avstander.

Dette forteller Steven Wheeler ved NYSE Euronext i et intervju med CNBC:

- Man brukte disse flaggene for å overføre informasjon om aksjer, volum og aksjepriser, sier Wheeler.

Men hva om man ville ha informasjon om aksjekurser i Europa eller USA på tidlig 1800-tallet?

Da var det bare en metode: skip.

En reise over Atlanterhavet kunne ta lang tid, men når skipene nærmet seg land, benyttet noen smarte investorer seg av geniale metoder for å slå markedet:

- Noen investorer hadde med seg brevduer. Når skipet nærmet seg land, sendte investorene brevduene ut for å kommunisere aksjekursene. Dette kunne gi en informasjonsfordel på omtrent en dag, sier Wheeler.

Wheeler sier at det antas at en av verdenshistoriens rikeste familier, Rothschild, bygget opp sin formue delvis ved bruk av brevdue-metoden.

Alt om robotene på Oslo Børs:

Publisert:

Her kan du lese mer om