Sjefen suspendert i Askim og Spydeberg Sparebank

Rune Hvidsten er suspendert etter medieoppslag som omtaler opplysninger om «alvorlige forhold» som har vært ukjent for styret i banken. Banken har selv kontaktet Finanstilsynet.

– MEGET ALVORLIG: Styrelederen i Askim og Spydeberg Sparebank ser alvorlig på saken. Bildet er av bankens lokaler i Askim.
Publisert:

– Vi karakteriserer saken som meget alvorlig, sier bankens styreleder Per Morten Ødegaard til E24.

Hvidsten er suspendert fra sin stilling med umiddelbar virkning.

«Det er påstander om alvorlige forhold, som inntil nå har vært ukjente for styret i banken og som er egnet til å svekke tilliten til banken», står det i børsmeldingen hvor banken kunngjorde suspensjonen.

I flere artikler de siste dagene har Finansavisen omtalt Hvidsten i forbindelse med saker som handler om tidligere rallykjører Henning Solbergs økonomi. Det gjelder blant annet lån utstedt av banken.

Advokat Hans Kristian Skarpholt representerer Hvidsten, og sier til E24 at hans klient avviser at det er grunnlag for suspensjon.

Banken skriver i meldingen at de omtalte forholdene ligger tilbake i tid, og at de er ikke egnet til å påvirke bankens soliditet.

«Det er med utgangspunkt i de omtalte forhold nødvendig at styret gjør nærmere undersøkelser av de faktiske omstendighetene, og avklarer hvorvidt de kan innebære interessekonflikter, på annen måte være i strid med bankens etablerte retningslinjer, eller innebærer eventuelle lovmessige uregelmessigheter», skriver banken.

Bankens styre har kontaktet Finanstilsynet for å redegjøre om saken. Tilsynet opplyser til E24 at det ikke har kommentarer til saken.

Rune Hvidsten.

Avviser grunnlag for suspensjon

Den suspenderte banksjefens advokat sier at de ikke er konkret informert om hva bakgrunnen for suspensjonen, annet enn medieoppslag fra den siste tiden.

Hans Kristian Skarpholt mener klienten har overholdt sin informasjonsplikt til banken.

Bakgrunnen er altså at Finansavisen har omtalt Hvidsten i to saker som omhandler tidligere rallykjører Henning Solbergs økonomi, herunder et lån fra banken gitt til en av Solbergs samarbeidspartnere, og et gårdskjøp fra en av Solbergs tidligere sponsorer – en sak som går tilbake til 2009.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Solberg, foreløpig uten å lykkes.

– Vi har inntil videre ikke noe annet valg enn å avvente bankens undersøkelser, og vi regner med at de vil bekrefte at det ikke er gjort noe kritikkverdig, sier Skarpholt.

Til Finansavisen sier Hvidsten selv at det fremsettes «en rekke påstander som er basert på feil fakta».

Banken opplyser at Carl Espen Halvorsen konstitueres som administrerende direktør inntil videre.

E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt vår journalist på eb@e24.no

Skal undersøke

– Hva gjør dere med dette, styreleder Ødegaard?

– Dette er noe som går litt tilbake i tid, vi må få tid til å se på hva som har skjedd i praksis. Det må vi ha arbeidsro for å finne ut av, sier han til E24.

– Hva konkret reagerer dere på?

– Vi vil ikke gå inn på det. Det er påstander og omtaler som gjør at vi må se på de faktiske forholdene og avklare om det er i strid med for eksempel retningslinjer.

– Skal dere selv gjøre undersøkelser eller får dere andre til å gjøre dem?

– Det skal vi vurdere raskt.

– Tror dere det har skjedd ulovligheter?

– Det må vi se på.

Ødegaard vil hverken kommentere på hvordan styret ser på at det ikke ble informert, eller hva Finanstilsynet har sagt om saken.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om