- Norge kommer til å gå på en smell

Professor i samfunnsøkonomi Hilde Bjørnland advarer mot at å bruke for mye av Oljefondet gjør at Norge ikke lenger blir konkurransedyktig.

FESTBREMS: Professor ved Handelshøyskolen BI, Hilde C. Bjørnland holdt et innlegg om veksten i offentlig sektor på torsdagens NHO-konferanse.
Publisert: Publisert:

- Vi kommer til å gå på en smell. Vi bruker mer penger enn det vi får inn. Det kommer til å føre til økte skatter for dem som er unge i dag og kutt i offentlig forbruk, sa BI-professor Hilde Bjørnland, under NHOs årskonferanse torsdag.

I dag jobber én av tre nordmenn i offentlig sektor, og Norge er det landet i verdens som har flest ansatte i det offentlige.

Bjørnland mener det må finnes en grense for hvor mange som kan være offentlig ansatte.

- Her kommer festbremsen, sa hun da hun introduserte seg selv, foran den fullsatte hovedsalen i Operaen torsdag formiddag.

Les også:Skogen Lund angriper ineffektiv, offentlig sektor

- Handlingsregelen fungerer ikke

Bjørland mener at handlingsregelen, som skal begrense bruken av Oljefondet, ikke lenger fungere etter sin hensikt, og at den er blitt en hvilepute som vil gjøre oss mindre konkurransedyktige i fremtiden.

- Handlingsregelen har ingen innstrammende effekt. Det bør ikke lenger være hva vi kan få ut av Oljefondet, men heller hvor mye vi får inn, sier hun.

Hun brukte Nederland som skrekkeksempel på hvordan det kan gå mer Norge dersom vi ikke strammer inn bruken av Oljefondet.

- Vi må unngå det Holland ikke klarte. Å ha for sterk vekst i offentlig sektor. Konsekvensen for Holland ble en hestekur på ti år med innstramminger, sier Bjørnland.

Fra privat til offentlig

Sammenlignet med forrige krise har sysselsettingen i offentlig sektor økt kraftig denne gangen. Bjørnland har sammenlignet sysselsettingen mellom finanskrisen og krisen i 2002-2003.

Forrige gang økte ikke antall arbeidsplasser i offentlig sektor, med en påfølgende økning i arbeidsledigheten.

Likevel, etter noen kvartaler tok privat sektor igjen det den hadde tapt, og det ble derfor ingen strukturell endring i sysselsettingen mellom private og offentlige.

Siden 2008 er derimot bildet helt annerledes.

Under krisen er det etablert 45.000 nye offentlige arbeidsplasser, som etter Bjørnlands mening nå er gått fra å være midlertidige til å bli faste.

Samtidig har privat sektor tapt omtrent tilsvarende antall arbeidsplasser. Og nå, selv drøyt tre år etter at krisen startet, er privat sektor fortsatt ikke tilbake på nivået fra 2007.

Det har skjedd et markant skifte fra privat til offentlig sektor.

- Look to Sweden

I Sverige er bildet helt annerledes.

Der mistet både privat og offentlig sektor arbeidsplasser ved inngangen til krisen i 2008, men de siste to årene har privat sektor økt antall arbeidsplasser med 100.000. Samtidig har offentlig sektor redusert arbeidsstokken med rundt 50.000 ansatte.

Krisen har dermed i Sverige ført til en forflytning fra offentlig til privat sektor.

- Mens vi i Norge fortsatt holder på å ta igjen det vi tapte i privat sektor, sier hun.

Les også om Jens Stoltenbergs tale: - For lite, for sent

Publisert: