Nordea Markets ser ingen snarlig nedgang i ledigheten i Norge

Sentralbanksjef Øystein Olsen serveres nye argumenter for rentekutt i 2017, men boligprisgalloppen vil veie tungt når han lar være, spår Nordea Markets.

SER NY OLJENEDTUR: Men teamet i Nordea Markets tror ikke Øystein Olsen tør å røre styringsrenten. Her er sjeføkonom Kjetil Olsen (t.v.), oljeanalytiker Tina Saltvedt og sjefanalytiker Erik Bruce avbildet tidligere i høst.
Publisert:

Et sterkt fall i oljeinvesteringene vil tynge norsk økonomi og holde igjen den økonomiske veksten til neste år. Det tror Nordea Markets, som torsdag la frem sine økonomiske utsikter for 2017.

Norge styrer definitivt mot bedre tider, men det vil først og fremst merkes i 2018, er budskapet fra Nordea-analytikerne.

De anslår at oljeinvesteringene vil falle ytterligere med kraftige tolv prosent i 2017. DNB Markets anslo ti prosents fall i sine 2017-prognoser onsdag.

Men nytt rentekutt står neppe på menyen: Nordea Markets påpeker at nye boliginvesteringer vil bidra til vekst, og «kanskje nesten» oppveie for den negative effekten av investeringsfallet i oljenæringen.

– Det gir relativt stabile utsikter. Norges Bank vil neppe fyre opp under et allerede glovarmt boligmarked ved å senke renten ytterligere, skriver Nordea-teamet.

Sterkere enn ventet

Både boligprisene og byggeaktiviteten på fastlandet vokser sterkere enn de hadde sett for seg. Men det gjør også fallet i oljeinvesteringene.

Les også

DNB Markets varsler ny oljesmell i 2017

– Likevel, nedturen blir ikke fullt så bratt som i år og det er grunn til å tro at bunnen er nådd i 2018, skriver Nordea Markets.

De mener hovedbildet av norsk økonomi er lite endret.

– Veksten vil gradvis ta seg opp og nok til å holde arbeidsledigheten stabil.

I likhet med DNB Markets tror Nordea Markets at den norske BNP-veksten vil ta seg godt opp, men fra et magert nivå: Fra estimert 0,7 prosent vekst i år til 1,7 prosent i 2017.

Ser ingen snarlig ledighetsnedgang

– På tross av at veksten tiltar noe framover ser vi ikke for oss noen snarlig nedgang i ledigheten. Med noen bedre utsikter på arbeidsmarkedet vil veksten i sysselsettingen ta seg opp, men det vil antagelig også veksten i arbeidstilbudet.

De anslår en ledighetsrate i 2017 på 4,8 prosent, det samme som i år.

Les også

Regionalt nettverk: Produksjonen øker – men ikke for oljeleverandørene

Vedvarende oljebrems vil også gi moderate lønnsoppgjør, mener Nordea Markets. Med svekkelsen av kronen – og importørenes påfølgende prisjusteringer – tilsier det at inflasjonen vil avta «markant», mener de.

Den underliggende inflasjon spås til 2,1 prosent, ned fra 3,2 prosent i år.

– Rentekutt sitter langt inne

Det kunne talt for at sentralbanksjef Øystein Olsen foretar enda en skrell i styringsrenten. Men det tror de ikke kommer til å skje. De gir to hovedargumenter:

OLJE-OMSTILLING: Norges Bank har indikert at lav inflasjon som følge av lav lønnsvekst er enn uunngåelig konsekvens av en ønsket omstilling i etterkant av oljenedturen.

BOLIGMARKEDET: Dessuten kan et nytt rentekutt fyre opp boligprisene ytterligere, etter et bonanza-år med tolvmånedersvekst på rundt 12 prosent på landsbasis.

– At boligprisene stiger langt mer enn ønsket bidrar også til at et rentekutt sitter langt inne, skriver Nordea Markets.

Man kunne sågar tenkt seg en renteøkning for å stagge boligprisveksten, men dette skal også mye til, mener de:

– Med lave renter i eurosonen vil en renteøkning gi en for sterk krone og det vil også være vanskelig å begrunne i en verden med forholdsvis svak vekst og lav inflasjon.

Publisert:

Her kan du lese mer om