Lerøys kvartalstall skuffer både eget styre og analytikere

– Styret er ikke fornøyd med utviklingen innenfor havbruk i 2019.

Hommedal, Marit / NTB scanpix
Publisert:,

Oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group økte omsetningen, men leverer et kraftig resultatfall for årets tredje kvartal.

Driftsresultat før verdijusteringer endte på 500,7 millioner kroner i kvartalet, en nedgang fra 660,1 millioner på samme tid i fjor. Det var på forhånd ventet 662 millioner kroner, ifølge estimater hentet inn av Infront Data.

– Nedstrømsaktivitetene har god vekst i inntjeningen sett i forhold til samme periode i 2018, men lavere inntjening i Havbruk, drevet av lavere prisoppnåelse og høyere uttakskostnader, er den viktigste årsaken til lavere inntjening i tredje kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor.

Periodens resultat var på minus 126,3 millioner kroner i kvartalet, en forverring fra pluss 556,3 millioner.

Skuffende omsetning

– Styret er ikke fornøyd med utviklingen innenfor havbruk i 2019, men er styrket i oppfatningen om at de tiltak som er iverksatt, og de investeringer som er gjennomført, vil gi en positiv utvikling i årene som kommer, skriver selskapet i en melding publisert sammen med kvartalsrapporten. 

Omsetningen gikk opp til 5,1 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 4,46 milliarder kroner på samme tid i fjor. Omsetningen var ifølge estimater hentet fra Infront ventet å lande på 5,3 milliarder kroner.

Utsetter produksjon

Lerøy venter et slaktevolum i 2020 på 183.000-188.000 tonn, som inkluderer tilknyttede selskaper.

For 2019 ser Lerøy et slaktevolum på 172.000-175.000 tonn, inkludert tilknyttede selskaper, som er en nedjustering fra 183.000 tonn.

«Redusert tilvekst og noe svakere prisutvikling enn ventet, gjennom tredje kvartal, medfører at slaktetidspunktet for deler av produksjonen inneværende år flyttes til 2020», heter det i rapporten.

Retter kritikk mot skatteforslag

Lerøy retter også kritikk mot det regjeringsoppnevnte utvalget som forrige uke la frem forslag om å innføre grunnrenteskatt i havbruksnæringen.

– Kortsiktig tenkning, herunder særnorske skatter, er ikke forenlig med hva som kreves for å lykkes med industriell utvikling, sysselsetting og verdiskapning i Norge, ei heller forenlig med nødvendig konkurransekraft i en global næring i rivende utvikling, skriver selskapet.

Ifølge Lerøy er grunnlaget og forutsetningene som utvalget har lagt til grunn feilaktige, og at konklusjonen dermed også blir feil.

– Vi setter derfor vår lit til at et forsvarlig tverrpolitisk flertall på Stortinget forstår dette samt at de ser de samfunnsmessig alvorlig negative sidene ved forslaget.