Telia får drahjelp av svak svensk krone og oppkjøp

Trenden går riktig vei for Telia, mener telegiganten i kvartalsrapporten. I Norge fortsetter mobilveksten, etter et tøft 2018.

Publisert:

Den svenske telegiganten Telia slapp torsdag resultatene for andre kvartal som løftes av en ny regnskapsstandard (IFRS 16), en svak svensk krone og oppkjøp.

I regnskapet kommer det frem at samlet omsetning steg 2,2 prosent til 21,27 milliarder svenske kroner, noe under analytikernes forventning på 21,71 milliarder, ifølge konsensustall fra InFront.

Justert brutto driftsresultat (just. EBITDA) økte med 16,7 prosent til 7,52 milliarder, det samme som ventet. Resultat falt samtidig med 26,4 prosent til 1,65 milliarder, godt under forventningen på 2,38 milliarder.

Justerer man for faktorene nevnt over var imidlertid omsetningen ned 4,2 prosent, mens trafikk- og abonnementsinntekter var ned 1,4 prosent. Justert EBITDA falt 2,0 prosent justert for faktorene.

I tillegg til den svenske kronen påvirkes Telias tall blant annet av oppkjøpet av Get/TDC i Norge som gir et omsetningsløft for de ujusterte tallene.

Telia økte antallet kunder fra 23 til 23,7 millioner i løpet av det siste året, takket være Get-kjøpet. I andre kvartal i år var antallet kunder uendret.

– En rapport veldig på linje med konsensus og guiding (selskapets prognoser, journ.anm.) både når det gjelder abonnement- og trafikkinntekter og EBITDA. Vi venter ingen større estimatendringer fra analytikerhold, skriver DNB Markets-analytiker Stefan Gauffin om tallene, og legger til at han mener rapporten ikke bør gi noen kursutslag.

Les også

Milliardras for Kjell Inge Røkkes Aker: Verdien falt med over 11 milliarder

– Svakt privatmarked for mobil i Norge

– Som ventet var andre kvartal en forbedring sammenlignet med første kvartal, og vi ser en kontinuerlig forbedring for resten av året. Tiltakene på inntektssiden, både de som er innført og de som kommer til høsten, kombinert med kostnadsreduksjoner, hovedsakelig på råvarekost (lønn, utstyr og innkjøp, journ.anm.) er hovedgrunnene til at vi kan gjenta forventningen om et sterkere andre halvår, skriver konsernsjef Johan Dennelind i kvartalsrapporten.

– Trenden går riktig vei, selv om forbedringstempoet er lavt, hovedsakelig takket være et svakt privatmarked for mobil i Norge og en negativ miks i trafikk- og abonnementsinntektene i Finland, sier Dennelind videre.

Konsernsjefen mener kostnadsnivået i Sverige fortsatt er for høyt, og lover flere tiltak utover høsten.

I Norge peker han på at regnskapet fortsatt preges av kundetapet i 2018.

– Vi ser en bedre trend i kundeinntaket på mobil, hovedsakelig drevet av bedriftssegmentet. I privatmarkedet må vi forbedre trenden i løpet av resten av året.

Les også

Kraftig resultatfall for Nordea: – Ikke tilfredsstillende

Pilene peker oppover i Norge

Etter en forsiktig oppgang i antall mobilkunder i første kvartal på 1.000 kunder økte tempoet i andre kvartal med en vekst på 11.000 mobilkunder. Selskapet fikk inn 14.000 nye abonnementskunder, men mistet et par tusen kontantkortkunder og noen maskin-abonnement.

Dermed fortsetter Telia Norge den positive utviklingen etter et tøft fjorår, der selskapet tapte mange mobilkunder, primært i privatmarkedet.

Telia opplyser at de mistet 10.000 TV-kunder i andre kvartal fordi en lokal leverandør forlot Get-nettverket, mens de fikk inn 23.000 bredbåndskunder takket være en ny partner der.

– Det første halvåret har handlet mye om å bygge et nytt sammenslått selskap samtidig som vi har vært bevisste på vårt utfordrerfotavtrykk i markedet. Det har vi klart på en god måte. Vi har bedret kundeutviklingen og vunnet kundepriser. Vi har inngått nye samarbeid og partnerskap. Vi har sikret viktige fremtidige 5G frekvensressurser, sier adm.dir. Abraham Foss i Telia Norge, i en uttalelse.

Oppkjøpet av Get/TDC gjør sammenligningen av Telias andre kvartal mot samme periode i fjor skjev. Ser man på utviklingen fra første til andre kvartal peker pilene riktig vei for Norges nest største teleselskap.

Mobilinntektene økte fra 1,94 til 2,03 milliarder, mens bredbåndsinntektene økte marginalt til 968 millioner. Det justerte brutto driftsresultatet (just. EBITDA) steg fra 1,42 til 1,43 milliarder. Bruttomarginen var omtrent uendret på 42 prosent.

I tillegg til at Telia fikk flere mobilkunder, økte også inntjeningen per kunde fra 247 til 258 kroner i snitt per måned. Snittinntekten per bredbåndskunde og TV-kunde endret seg bare marginalt til henholdsvis 246 og 301 kroner.

– Vi leverer et solid økonomisk resultat i en krevende sammenslåingsfase. Vi har stabil underliggende inntektsutvikling, en bedret bunnlinje og vi ser en fortsatt positiv utvikling på mobilkundesiden samtidig som vi vokser på bredbånd, sier Telia Norge-sjef Abraham Foss.

Telia Norge opplyser at de er godt i gang med forberedelsene til 5G, og at de planlegger å kjøre «flere piloter i nærmeste fremtid». Nylig testet de en 5G-telefon i et testnett selskapet har på hovedkontoret i Nydalen i Oslo.

Endrer utbytteberegning

Telia beholder sine finansielle prognoser for året. Dermed venter de fortsatt en fri kontantstrøm fra driften på mellom 12 og 12,5 milliarder, mot 10,8 milliarder i fjor.

Selskapet endrer imidlertid noe på utbyttepolitikken for å ta høyde for den nye regnskapsstandarden IFRS 16. Utbyttet skal fortsatt utgjøre minst 80 prosent av fri kontantstrøm fra driften.

Men fremfor å si at utbyttet skal beregnes av dette tallet før frekvensutgifter er regnet med, sier man nå at det er minst 80 prosent av fri kontantstrøm fra drift, inkludert utbytter Telia mottar og fratrukket skatteutgifter.

Les også

Telia blar opp milliarder for norsk bredbånd

Les også

Telenor, Telia og Ice blar opp 735 mill. for nye mobilfrekvenser

Les også

Telia Norge kutter 240 årsverk

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om