Røkke og Aker endrer Ghana-planene

Kjell Inge Røkke og industrikonsernet Aker sliter fortsatt med fremdriften på oljeprosjektet i Ghana. Nå legges strategien i det afrikanske oljeeventyret om, samtidig som man også har begynt å pønske på om man skal satse på havvind.

Publisert: Publisert:

– Det er så betydelige ressurser og verdier involvert at det ikke er noen rasjonell grunn til at prosjektet ikke blir realisert, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker til E24 om hvorvidt det blir en utbygging av Pecan-prosjektet i Ghana eller ikke.

Fredag la selskapet frem resultatene for tredje kvartal som viste et nytt verdifall etter et volatilt kvartal preget av børsuro og oljeprissvingninger.

Regnskapstallene for kjente Aker-selskaper som Aker BP, Kværner, Ocean Yield og Aker Solutions har allerede blitt offentliggjort, så noe av det mange lette etter i Akers regnskap var nyheter om oljesatsingen i Ghana.

Kjell Inge Røkke, Akers storaksjonær, har i mange år vært engasjert i oljevirksomhet i Ghana. Ingenting er foreløpig bygget ut, og i 2018 gikk Røkke og Aker sammen om å etablere selskapet som i dag er kjent som Aker Energy.

Mens Røkke og andre investorer som Bjørn Dæhlie sitter i det som kalles AGM-lisensen, sitter Aker Energy i naboblokken Deepwater Tano/Cape Three.

Les på E24+

Børsprofil: Aker BPs suksess på norsk sokkel har sine begrensninger

Aker Energy har imidlertid støtt på problemer, og den allerede forsinkede utbyggingsplanen (PDO) er ennå ikke godkjent. Derfor legger Aker Energy nå om kursen og går for et enklere og billigere konsept.

Man går for en selvstendig utbygging som fokuserer på Pecan-feltet, og ikke en større områdeløsning der Pecan-utbyggingen også ville vært designet for å ta imot produksjon fra fremtidige satellitter og funn i nærområdet.

At man nå endrer strategi og går for en mer begrenset utbygging, innebærer både en forenkling av feltkonseptet og at man vil få ned de estimerte utbyggingskostnadene på 4,4 milliarder dollar.

Hvor mye billigere feltet kan bli, er ikke mulig å anslå nå, ifølge Aker-sjefen.

Aker og Røkke har satset tungt på Ghana-prosjektet og hentet folk fra hele konsernet til satsingen, inkludert tidligere Kværner-sjef Jan Arve Haugan som leder prosjektet. I tredje kvartal investerte Aker 65 millioner kroner til i selskapet.

Et tegn på hvor mye Aker legger i det, er at selskapet har fått på plass et eget privatfly, kjent som «Ghana-ekspressen» internt, som frakter ansatte mellom Norge og Ghana.

Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker. Arkivbilde
Les også

Vil at halve omsetningen er «grønn» innen 2030

Tidsplanen fortsatt uklar: – Vi gjør alt i vår makt

Aker-sjef Øyvind Eriksen forklarer at systemet i Ghana skiller seg kraftig fra det norske og at det i motsetning til i Norge ikke er opp til selskapene i lisensene alene å komme frem til den beste økonomiske og tekniske løsningen for utbygging.

Han bruker Johan Sverdrup-feltet som eksempel, der selskapene selv fant ut hvordan man skulle fordele utbyggingen mellom fase 1 og 2.

– I Ghana har Aker Energy lagt til grunn at det både for partnerne og landet er best å legge til rette for en utbygging som er større enn det Pecan-feltet alene kan gi, sier Eriksen og forklarer at man ville bygge et felt som i fremtiden ville kunne ta imot fremtidige satellitter og funn.

– Men da måtte regelverket endres. Det har Aker Energy foreslått med støtte fra internasjonale selskap, og forslaget har ikke blitt avvist av myndighetene, men det har ført til en langt mer kompleks regulatorisk prosess, sier Eriksen videre.

I sin opprinnelige tilnærming ville Aker Energy også måtte få godkjent alle kontrakter med leverandører over en viss verdi, noe som i dette tilfellet ville innebåret over 2.000 søknader til myndighetene, ifølge Aker.

Dermed går man heller for et enklere konsept som tar utgangspunkt i hovedfunnet Pecan.

Endringen innebærer at Pecan-feltet kan bygges ut under petroleumsreglene fra 2006, som også vil beskytte Aker Energy mot endringer i regelverket som har kommet til i etterkant, ifølge Eriksen.

– Dere har skjøvet på tidsplanen i prosjektet før. Kan dere nå si noe om når utbyggingsplanen blir godkjent?

– Vi har bommet på dette før og det må vi lære av. Neste milepæl er å få godkjent utbyggingsplanen og vi gjør alt i vår makt for å forenkle prosessen og løfte frem et godt prosjekt. Det bør påvirke fremdriften positivt, men tidspunktet er det myndighetene som styrer, sier Eriksen.

Aker har tidligere gjort det klart at de vil vurdere å invitere inn andre investorer og muligens børsnotere Aker Energy for å finansiere satsingen. Dialogen med banker og andre pågår fortsatt, ifølge Eriksen.

Les også

Kværner spår fartsdump i 2020

Håper på regelendring

Aker-sjefen sier at man fortsatt vil kunne bygge ut feltet videre i fremtiden med satellitter og fremtidige funn, men at det blir en mer tidkrevende prosess enn de la opp til:

– Konsekvensen er ikke at vi mister muligheten til å bygge ut områder i senere faser, men det regulatoriske bildet vil kreve en mer omstendelig myndighetsbehandling, sier Eriksen.

Eriksen forklarer blant annet at areal man ikke inkluderer i utbyggingsplanen vil måtte leveres tilbake til myndigheten og at man deretter må søke om arealet på nytt når man eventuelt ønsker å bygge det ut i senere fase.

– Aker Energy har med støtte fra andre internasjonale selskaper foreslått lovendringer som vil gagne både Ghana og industrien, og jeg har grunn til å tro at myndighetene har forståelse for forslaget, sier Eriksen og fortsetter:

– Men vi kan ikke lenger sitte og vente. Derfor endrer vil tilnærmingen vår.

Aker har hele tiden sagt at de påviste ressursene estimeres til å ligge mellom 450 og 550 millioner fat, med en utbygging av 334 millioner fat i første fase. Selskapet har samtidig sagt at de ser et potensial i området på opp imot en milliard fat.

– Kan ressurser bli liggende i bakken som følge av at dere nå forenkler konseptet og går for en mindre omfattende utbygging?

– Aker Energy vil ha nøyaktig samme ambisjoner om å gjøre funn og produsere ressursene som de har hatt tidligere. Slik jeg ser det er dette primært et spørsmål om tid og beslutningsprosess, sier Eriksen.

En annen utfordring Aker har støtt på er alliansemodellen, som Aker BP har introdusert med stor suksess på norsk sokkel. Fremfor å kjøre enkeltvise anbud et stykke ut i et prosjekt, tar oljeselskapet heller og inviterer inn en fast gruppe leverandører.

Ved å involvere disse tidlig og dele på gevinstene man oppnår, forsøker Aker BP å endre måten oljenæringen bygger ut prosjekter på. Aker ønsket å bruke denne modellen i Ghana også, men nå vil de også be andre leverandører og lokale bedrifter i Ghana om tilbud:

– Alliansemodellen er ny, så både for lisenspartnere og myndighetene vil det ha en verdi å få frem hva alternativene kan være. Det gjør vi best ved å også invitere inn andre til å komme med tilbud, men Aker forventer at det er alliansemodellen som vil bidra til den mest lønnsomme og effektive utbyggingen, sier Eriksen.

Les også

Røkke og Akers IT-selskapet og Saudi Aramco inngår samarbeidsavtale

Vurderer flere oppkjøp i Afrika

Selv om Aker regelrett ble kastet ut av Ghana for 10 år siden og man nå møter på utfordringer og legger om strategien, så har ikke Aker mistet appetitten på å satse på olje i Afrika av den grunn.

Selskapet åpner nå døren for å gjøre avtaler eller oppkjøp i Ghana eller nabolandene.

– Er dere interessert i å ta posisjoner som en lisenspartner eller å bli operatør for flere prosjekter eller lisenser?

– Vi er åpne for både opererte og ikke-opererte posisjoner. Preferansen vil nok være å vokse med opererte felt i Ghana og eventuelt i regionen, slik at vi kan bygge oss videre opp med teamet vi allerede har i dag, sier Eriksen.

– Har Aker Energy kapasitet til å påta seg flere felt eller prosjekter?

– Ja, Aker Energy har dimensjonert organisasjonen for større oppgaver. I mellomtiden skal vi nå gjennomføre kostnadskutt og en nedbemanning for å gjøre Pecan-feltet mer lønnsomt, sier Eriksen.

Les også

Aker BP-sjefen åpner for Noaka-løsning før nye boreresultater

Pønsker på en fornybarstrategi

Aker har lenge vært svært olje- og gassdominert hvis man ser på fordelingen av verdiene og investeringene. Etter at Røkke og Aker valgte å selge seg ut av fiskevirksomheten (Havfisk og Norway Seafoods) i 2016, ble olje og gass enda mer dominerende.

I tredje kvartal utgjorde olje- og oljeservicevirksomhetene 74 prosent av Akers verdier, før man regner med den oljeeksponerte delen av skipsflåten til Ocean Yield.

Aker har satset tungt på oljebransjen under nedturen, noe som har bidratt til en saftig avkastning i blant annet Aker BP. I mai i fjor gjorde Aker-sjefen det klart at olje og gass fortsatt var hovedfokuset de neste årene.

Det er det fortsatt, men noe er likevel i ferd med å skje. Det synes særlig i to av Akers leverandørbedrifter:

– Om Aker beveger seg inn i fornybarfeltet og havvind, enten som prosjektutvikler eller eier, er et spørsmål og en mulighet vi utforsker nå. Jeg vil ikke utelukke at det skjer, sa Øyvind Eriksen under kvartalspresentasjonen.

– Er det et taktskifte på gang?

– Nei, jeg vil ikke kalle det et taktskifte, men det er en helt naturlig utvikling, slik Aker gjennom 180 år hele tiden har utviklet ny industri basert på den gamle. Et eksempel er slik vi gikk fra skipsbygging til olje og gass. Den teknologien og kompetansen Aker-systemet har utviklet gjennom 50 år i olje og gass vil være helt avgjørende i fremtiden, sier Eriksen.

– Hvordan ser dere avkastningsmulighetene innenfor fornybar og havvind. Vil dere gå inn som eier?

– Vi vurderer havvind som et nytt og spennende segment som Aker ikke utelukker å spille en mer aktiv rolle i fremover. Men vi har ikke tatt en strategisk beslutning og vi diskuterer dette basert på de erfaringene vi nå gjør oss, sier Eriksen med referanse til prosjektene i de to leverandørselskapene.

Les også

Aker Solutions spår inntektsfall etter to år med vekst

Publisert: