Oljefondet vil forbedre valutamarkedet: Krever åpenhet fra storbankene

Oljefondet krever økt åpenhet i valutamarkedet, slik at kundene kan ettergå storbankene og unngå å betale for mye.

ØNSKER ÅPENHET: Oljefondet ønsker å kunne ettergå bankene som tilrettelegger for handel i valutamarkedet, ifølge et ferskt perspektivdokument fra forvalteren Norges Bank Investment Management. Dette er et illustrasjonsbilde fra NBIM i 2014.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i et ferskt «forvalterperspektiv»-dokument som E24 har fått tilgang til.

Hver dag skifter rundt 5.000 milliarder dollar hender i valutamarkedene.

Handelen med valutaer som dollar, euro eller kroner er nødvendig for flyten i den globale økonomien, og for at investorer som det norske Oljefondet skal kunne flytte penger og kjøpe og selge aksjer og obligasjoner på en effektiv måte.

Men Oljefondet er bekymret for at storbankene som opptrer som forhandlere i dette enorme markedet har bedre tilgang på informasjon enn investorer og bedrifter som ønsker å handle i valuta.

Storbankene bør dele mer informasjon før og etter valutahandler, mener fondet. Det kan redusere risikoen for at de utnytter sitt informasjonsovertak til å «skumme fløten» og sikre seg ekstra gevinster.

Dette kan for eksempel skje ved at forhandleren (banken) får informasjon om hvilken handel kunden vil gjøre og handler i sine egne bøker først. Da vil banken kunne plassere seg slik at den tjener penger på bevegelser i markedet etter at kundens handel gjennomføres.

– Vi ønsker at bankene skal bli mer åpne om hvordan de bruker informasjon, og redusere muligheten for informasjonsovertak, sier Oljefondets investeringsdirektør for markedseksponering Geir Øyvind Nygård til E24.

– Fordi dagens system gjør at storbankene potensielt kan «skumme fløten»?

– Det er en risiko for at informasjonsfortrinnet kan misbrukes og gi for høye kostnader for oss. Gjennom økt åpenhet og muligheten til å etterprøve handler kan vi og andre aktører sikre oss at vi ikke betaler for mye, sier Nygård.

Les også

Kronefall gir Oljefondet-rekord

Ser rom for forbedring

Valutamarkedet krysser alle grenser og reguleres ikke på samme måte som aksje- og obligasjonsmarkedet, hvor det er innført regler for å sikre at alle aktører har lik tilgang på informasjon.

ØNSKER ÅPENHET: Norges Bank Investment Management, her ved leder Yngve Slyngstad.

Derfor har aktørene i valutamarkedet innført en global standard, «FX Global Code of Conduct», som Oljefondet støtter. Men ifølge Nygård er det fortsatt rom for forbedringer.

Det er særlig tre områder i valutamarkedet som Oljefondet mener kan forbedres:

  • «Last Look»: en mulighet forhandlere har til å trekke seg fra en handel. Oljefondet vil at bankene skal måtte grunngi hvorfor de eventuelt trekker seg. Fondet ønsker også større mulighet til å etterprøve bankene, blant annet gjennom at kundene får tilgang på tidskoder som viser hvordan handler er gjennomført.
  • Bruk av elektroniske algoritmer: her tar valutakunder som Oljefondet større risiko enn bankene som formidler handelen. Fondet ønsker lik beskyttelse og mer åpenhet fra bankene også her.
  • «Request for quote»-prosesser og markedspriser i det interne markedet mellom forhandlere: Her ønsker Oljefondet å øke åpenheten om prisingen av valutaer. Fondet ønsker å ta i bruk nye modeller, som blokkhandler.
Les også

Oljefondet kritisk til Snap – igjen

– Positivt for alle

Oljefondets globale sjef for investeringsstrategier Yazid Sharaiha mener at mer åpenhet på disse tre områdene vil være en fordel for alle markedsaktører.

– Ikke bare oss som forvalter, men jeg tror det også vil være en fordel for stabiliteten i markedet, for forhandlerne, for bankene vi handler med og for kommersielle bedrifter som bruker valutamarkedet, sier Sharaiha.

Han sier at budskapet særlig er rettet mot tilretteleggerne i valutamarkedet, altså de store bankene. Fondet ønsker også å sende et signal til andre fondsforvaltere som kan hjelpe med å spre fondets vurderinger.

– Forhåpentligvis blir disse signalene også plukket opp av reguleringsmyndigheter, som Bank of England og Den europeiske sentralbanken, som kanskje vil ta sterkere stilling i disse sakene, sier han.

– Valutamarkedet er ikke lett å regulere fordi det ikke finnes noen sentral myndighet. Etter vårt syn må endringene komme nedenfra og opp, og i gradvise steg. De endringene vi foreslår vil kunne forbedre åpenheten og tilliten i valutamarkedet, og det kan også føre til økt handel, sier Sharaiha.

Les også

Oljefondet kritisk til «Aramco-regler»

Massive markeder

I valutamarkedene kan investorer for eksempel veksle kroner til dollar til yen eller pund til euro i spotmarkedet.

I tillegg kan de også sikre seg mot uheldige kursbevegelser gjennom opsjoner, fremtidskontrakter (futures) og byttekontrakter (swaps) i de såkalte derivatmarkedene.

Som stor global investor har Oljefondet interesse av at globale markeder er effektive og at kostnadene ikke er unødvendig høye. Oljefondet var investert i 50 valutaer ved utgangen av tredje kvartal.

Fondet bruker regelmessig sin posisjon til å påvirke markedene i ønsket retning.

Det skjer blant annet gjennom publisering av fondets synspunkter i såkalte «forvalterperspektiv»-dokumenter, og gjennom innspill til markedsaktører og myndigheter som jobber for økt åpenhet i aksje-, rente- og valutamarkedene.

Publisert: