Vil gjøre Norges oljeformue mindre sårbar: Oljefondet vil ut av olje

Norges Bank ber nå regjeringen om lov til å selge Oljefondets olje- og gassaksjer. Det kan gjøre staten mindre sårbar for et varig fall i olje- og gassprisene.

VIL UT: Oljefondet vil helt ut av olje- og gassaksjer.

Foto: Scott Heppell AFP
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Norges Bank mener at Oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.

Det kommer frem i et råd fra banken til Finansdepartementet.

Banken understreker at det ikke er klimahensyn som ligger bak, men rent finansielle årsaker.

– Det er et råd vi mener vil redusere den eksponeringen som statens formue har for endringer i oljeprisen, sier visesentralbanksjef Egil Matsen til E24.

– Det er ikke en løsning på alt, men det er et bidrag til å redusere den oljeprisrisikoen ved at fondets referanseindeks ikke inneholder olje- og gassaksjer, sier han.

Norge er betydelig eksponert for oljeprisen gjennom sitt eierskap på 67 prosent i oljegiganten Statoil, inntekter fra statlige eiendeler i olje og gass på norsk sokkel, og Oljefondets flere hundre milliarder kroner i olje- og gassaksjer.

Les også: Disse selskapene vil oljefondet selge seg ut av

I perioder med oljeprisfall vil verdien av alle disse kunne bli redusert samtidig.

Derfor ber banken om at Oljefondet skal få lov til å kvitte seg med olje- og gassaksjene. Disse utgjør 287 milliarder kroner eller rundt 5,5 prosent av fondets aksjeinvesteringer.

– Må behandles grundig

– Problemstillingen som Norges Bank tar opp er omfattende og har mange sider, sier finansminister Siv Jensen i en melding.

– Rådet fra banken må behandles på en grundig og god måte, slik praksis er for alle viktige veivalg i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Regjeringen har ansvar for helheten i norsk økonomi og må se bredt på problemstillingen, sier Jensen.

Oljefondet er investert i både olje- og gasselskaper og oljeserviceselskaper, som er inkludert i den såkalte referanseindeksen. Dette er en indeks som fondet måler seg mot, som leveres fra FTSE.

Fondet vil kunne investere en viss andel i olje og gass selv om olje- og gassaksjer fjernes fra referanseindeksen. Men det er naturlig over tid at fondet ligger nokså nært opp til indeksen.

Les mer: Disse selskapene vil Oljefondet selge seg ut av

Penger fra olje og gass

Oljefondet er verdt rundt 8.250 milliarder kroner, og dette er penger som Norge har tjent nettopp på inntekter fra olje og gass.

Men rådet til Finansdepartementet betyr ikke at banken har blitt klimaaktivist, og heller ikke at banken er mer skeptisk til oljebransjen.

– Dette er ikke et råd som forsøker å si noe om fremtidig nivå på oljeprisen, fremtidig lønnsomhet i olje- og gassektoren eller bærekraften for den saks skyld. Dette er utelukkende et råd som ser på eksponering og mulig risikoreduksjon, sier Matsen.

VIL SELGE: Oljefondet vil selge olje- og gassaksjene sine og gir nå råd til Finansdepartementet om dette, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i Norges Bank. Målet er å redusere statens samlede risiko for et varig fall i oljeprisene.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

Samme avkastning uten olje

Norges Bank venter ikke at Oljefondet skal tjene noe særlig mindre penger selv om det skulle selge olje- og gassaksjene sine.

– Et fond uten olje- og gassaksjer i referanseindeksen vil ha om lag samme forventet avkastning og risiko, sier Matsen.

Les også

Disse selskapene vil Oljefondet selge seg ut av

Det er banken som selv har tatt initiativ til å gi rådet til Finansdepartementet. Hvis regjeringen og Stortinget er enig, kan et vedtak trolig fattes neste sommer.

– Det vanlige er at endringer i investeringsstrategien av noen betydning omtales i fondsmeldingen på våren, og så gir Stortinget eventuelt sin tilslutning til det, og så implementeres det, sier Matsen.

Regjeringen legger imidlertid opp til først å konkludere neste høst.

Eier mye i Statoil

Statens eierskap på 67 prosent i Statoil utgjør for tiden over 350 milliarder kroner. Det er omtrent det samme som verdien av Oljefondets investeringer i olje- og gassbransjen.

Til sammen gir dette staten en dobbelt så stor eksponering til olje- og gassaksjer enn det som følger av en bred global aksjeindeks, ifølge Norges Bank.

Les også

Eksperter advarer: – Oljefondet kan falle skikkelig

Denne oljeeksponeringen mangedobles hvis man tar hensyn til verdien av regjeringens fremtidige inntekter fra olje og gass, ifølge banken.

Verdien av statens fremtidige olje- og gassinntekter er vurdert til rundt 4.000 milliarder kroner, ifølge sentralbanken, som viser til anslag i Perspektivmeldingen 2017.

Et varig fall i oljeprisen på 100 kroner fatet vil mer enn halvere nåverdien av fremtidige olje- og gassinntekter, ifølge Finansdepartements beregninger.

Kan redusere risiko

Et oljeprisfall vil altså redusere verdien av statens samlede oljeformue. Men dersom Oljefondet får lov til å selge seg ut av olje og gass, vil et fall i oljeprisen ikke ramme formuen like hardt, sier Norges Bank.

– Verdien av statens formue blir mindre endret av oljeprisendringer hvis fondet ikke er investert i olje- og gassaksjer, sier Matsen.

– Vi sier på ingen måte at den sammenhengen mellom statens formue og oljeprisen forsvinner, men den blir mindre sensitiv for det, sier han.

Banken har ikke tidligere analysert Norges samlede eksponering til oljeprisen, men flere eksperter har tidligere pekt på at staten er svært sårbar for lave oljepriser.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Olje og gass
 3. Norges Bank
 4. Yngve Slyngstad
 5. Øystein Olsen
 6. Økonomi
 7. Politikk

Flere artikler

 1. Professor: – Det finnes kun én grunn til å ville gjøre noe sånt

 2. Derfor vil Oljefondet selge oljeaksjene

 3. Irland blir første land som dropper investeringer i olje og gass

 4. Regjeringen har bestemt seg: Oljefondet bør selge oljeaksjer

 5. Skal Oljefondet selge oljeaksjene? I dag kommer regjeringens dom