Tidenes år for Oljefondet i 2019

Oljefondets avkastning ble i fjor den høyeste noensinne, på 1.692 milliarder kroner, eller 19,9 prosent. Det skyldes særlig at aksjemarkedene snudde oppover etter en nedtur året før.

SOLID OPPGANG: Oljefondets avtroppende leder Yngve Slyngstad kan glede seg over et gyllent 2019 for fondet, etter en solid nedtur året før.

Håkon Mosvold Larsen
Publisert:,

Fondet gjør dermed et solid comeback etter nedturen i 2018, hvor det fikk sin første negative avkastning på åtte år, og verdien falt fra året før.

Fondets avkastning i fjor er den høyeste noensinne i kroner, og den nest høyeste noensinne målt i prosent, bare slått av 2009 da aksjemarkedene reiste seg etter nedturen i markedene året før, da finanskrisen slo inn.

Det er også første gang fondet ender et år på over 10.000 milliarder kroner. Verdien av Oljefondet steg i 2019 til 10.088 milliarder kroner, fra 8.256 milliarder kroner ett år tidligere.

– Dette er den største verdistigningen i et enkelt år i fondets historie, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Inn i 2020 har verdien fortsatt oppover, og i skrivende stund er fondet verdt noe under 10.400 milliarder kroner, til tross for fallende markeder de siste dagene.

Les også

Oljefondets største poster: Apple tilbake på topp

– Et historisk godt år

Årsaken til fjorårets oppgang er at aksjemarkedene snudde oppover etter nedturen på slutten av 2018. I tillegg bidro en svekket krone med å løfte fondets verdi med 127 milliarder kroner i fjor.

Staten sparte også 18 milliarder oljekroner i fondet.

– 2019 har vært et historisk godt år, drevet av positiv aksjeavkastning i alle fondets hovedmarkeder og i samtlige aksjesektorer, sier Oljefondets avtroppende leder Yngve Slyngstad i en melding.

Han peker på at det har vært ti usedvanlig gode år for fondet, med kraftig oppgang i aksjemarkedene. Fondets samlede avkastning er nå på 5.358 milliarder kroner, det aller meste av dette fra de siste ti årene.

– Dette er ikke en avkastning vi kan forvente gjentar seg, sier Slyngstad på en presentasjon i Oslo torsdag.

Har steget enda mer

Utpå nyåret fortsatte aksjemarkedene først å skyte i været, mens kronen holdt seg svak. Dette har til sammen løftet Oljefondets verdi til ytterligere nye høyder i 2019. Før den siste tidens børsfall har fondet vært oppe i rekordhøye 10.800 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2019 var 70,8 prosent av fondet investert i aksjer, 26,5 prosent i rentepapirer og 2,7 prosent i eiendom som ikke er børsnotert.

Mens fondets aksjer i Nord-Amerika steg med 31 prosent, steg aksjene i Europa med 25,2 prosent i fjor, og aksjene i Asia og Oseania steg med 19,5 prosent prosent.

Fondet har 33,5 prosent av aksjene sine i Europa, 42 prosent i Nord-Amerika og 22,2 prosent i Asia og Oseania.

Sjelden at verdien faller

Oljefondet hadde positiv avkastning i de seks årene fra 2012 til og med 2017. Fondet har bare hatt negativ avkastning i noen få enkeltår, nemlig 2001, 2002, 2008 og 2011.

Fondets verdi kan stige selv om avkastningen er negativ. En svakere krone vil nemlig løfte fondets verdi, og i tillegg vil fondet få inn mer penger i de årene hvor regjeringen klarer å spare noe av inntektene den får inn fra oljesektoren og utbyttet fra Equinor.

Oljefondets verdi har steget i bortimot hvert eneste enkeltår siden dagens organisasjon ble opprettet i 1998. Unntakene er i 2002 da verdien falt med drøye fire milliarder kroner, og 2018 da verdien falt med 232 milliarder kroner fra året før.