Strømprisene stiger og kaldere vær gir høyere strømutgifter: Dette er billigste strømleverandører nå

Strømprisen har steget markant de siste dagene på energibørsen. I tillegg gjør kuldeperioden at vi bruker mer strøm. Du kan spare ekstra mye på å bytte strømleverandør.

Ekstra lønnsomt å bytte strømleverandør nå. Det er nå som du bruker mye strøm til lys og varme som du kan spare ekstra mye på å bytte strømleverandør. Foto: Colourbox.no
Publisert:

Ekstra lønnsomt nå. Med kaldere vær i lang tid fremover går strømforbruket opp. Derfor er det ekstra viktig å sørge for at man har billigste strømleverandør.

Den kalde perioden har fått sine utslag. På energibørsen har strømprisen steget mye de siste dagene. Det er nå som du bruker mye strøm til lys og varme som du kan spare ekstra mye på å bytte strømleverandør.

Under viser vi hvilke strømleverandører som er billigst akkurat nå.

Les også:Få tusenlapper i støtte til varmepumpe

For høye? Mens markedsaktørene legger til grunn kaldt vær langt inn i februar, og forventningene til strømprisen er høye - tilsvarende opp mot 85 øre pr kilowatttime, er prognosen til Sigbjørn Seland, sjefanalytiker i Nena, forsiktigere:

– Min analyse er at strømmarkedet overreagerer når det forventer at strømprisen blir 46-47 EUR/MWh i februar. Jeg anslår at gjennomsnittlig spotpris for februar ender på 42-43 EUR/MWh, sier Sigbjørn Seland, sjefanalytiker i Nena.

Markedsaktørenes syn fremkommer av fremtidskontrakter for den såkalte systemprisen som omsettes på energibørsen. Dette er den grunnleggende prisen i spot-markedet. Systemprisen beregnes ut fra samlet likviditet i børsområdet uavhengig av områdeinndeling, områdepriser og kapasitetsgrenser.

De fremtidige systemprisene tilsvarer omtrent områdeprisene i Sør-Norge, betyr det at strømkunder med spotpriskontrakter i Sør-Norge kan forvente en strømpris på 39,7 øre/kWh inkl kraftleverandørens påslag og mva i februar.

I tillegg kommer nettleie inkludert forbruksavgift og avgift til Energifondet. Nettleien varierer med hvilken netteier du har.

Strømkunder som betaler nettleie til Hafslund, der nettleien for tiden er 41,35 øre/kWh ved årlig forbruk 20.000 kWh, kan forvente at den totale strømprisen i februar ender på 81,05 øre/kWh ut fra Selands analyser. Over ti øre pr kilowatt-time mer enn tidlig i januar.

Prisene blir høyere hvis man tror på fremtidsprisene på strømbørsene.

Les også: De beste sparetipsene for 2013

Høyere priser nordover i landet. I dag finnes det fem strømsoner i Norge, der tre av dem er i Sør-Norge. Det er små forskjeller i strømpris mellom strømsonene i Sør-Norge. Men børsprisen på strøm i Midt-Norge og Nord-Norge holder seg høyere enn i Sør-Norge. Det viser historiske strømpriser fra Nord Pool Spot.

Beste varmepumpe: En varmepumpe kan være med på å minske strømforbruket. Les vår store test

Strømprisene i strømsonene i Midt-Norge og Nord-Norge kan derfor forventes å bli høyere enn i Sør-Norge også i januar og februar.

Men samtidig bidrar lavere avgifter til å holde den totale strømprisen nede i Nord-Norge. Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for mva. Finnmark og Nord-Troms er i tillegg fritatt for forbruksavgift.

Kuldeperiode. Januar har vært mild i starten, med lavt forbruk og forholdsvis lave strømpriser.

Nå går vi inn i en kald periode med temperaturer som 7-8 grader under det normale.

– Min prognose er at gjennomsnittlig spotpris for januar ender på 43 EUR/MWh, sier Seland.

Derfor kan strømkunder i Sør-Norge forvente en gjennomsnittlig strømpris på 40,1 øre/kWh i januar. Og spotpriskunder som betaler nettleie til Hafslund kan forvente en total strømpris på 81,45 øre/kWh.

Strømprisene faller i mars. I mars forventer sjefanalytikeren at strømprisene faller.

– Selv om det blir en kald mars, vil ikke forbruket bli høyt nok til at det skal holde prisene oppe, sier Seland.

Spotpris mest populært. Hele 67 prosent av husholdningene har nå spotpriskontrakter.

Legg merke til at selv om børsprisen på strøm varierer fra time time, betaler de aller fleste husholdninger en månedlig gjennomsnittlig spotpris for strømmen.

Kun 26 prosent av husholdningene har nå variable strømkontrakter og 7 prosent har fastpriskontrakter.

De fem beste på spotpris

Tabellen viser påslag på spotprisen pr kWh i Sør-Norge. (Påslag i Nord-Norge i parentes.) Vi viser kraftleverandør og produktnavn, og linken går til leverandøren.

1. Gudbrandsdal Energi Kvitfjell World Cup Spot: 0,60 øre/kWh (0,48 øre/kWh)

2. Kraftinor Lavpris 0,65 øre/kWh (0,52 øre/kWh)

3. Fortum Topp 5 Garanti 1,05 øre/kWh (0,84 øre/kWh)

4. SKS Kraftsalg Spotpris Enkel: 2,50 øre/kWh (2,00 øre/kWh)

5. Lærdal Energi LE Spot: 2,75 øre/kWh (2,20 øre/kWh)

Forutsetning: Tallene viser påslag på spotprisen ved 20.000 kWh pr 29. januar. Regnes pr måned og/eller pr kWh. Vi har omregnet til påslag pr kWh.

Kilde: Konkurransetilsynet og Dine Penger

NB: Oversikten viser de billigste landsdekkende spotprisavtalene som dekker kravene til å være med på Konkurransetilsynets prisoversikt, og der man i tillegg både legger til grunn målt strømforbruk i fakturaene og fakturerer etterskuddsvis. Det gir null risiko for rentetap. Dermed er alle strømproduktene i listen sammenlignbare.

Alle disse spotpriskontraktene har krav om AvtaleGiro/eFaktura - du sparer penger på dette.

De fem beste på 1-års fastpris

Viser billigste anbefalte landsdekkende 1-års fastprisavtale pr 15. januar, for et årlig forbruk på 20.000 kWh inkludert fastledd. Pris pr kWh, med pris i Nord-Norge i parentes.

1. Gudbrandsdal Energi 39,40 øre/kWh (31,52 øre/kWh)

2. Rauma Energi Kraft*: 39,50 øre/kWh (31,60 øre/kWh)

3. Lyse Energisalg: 39,94 øre/kWh (31,95 øre/kWh)

4. Fitjar Kraftlag*: 39,95 øre/kWh (31,96 øre/kWh)

5. Lærdal Energi: 39,95 øre/kWh (31,96 øre/kWh)

Kilde: Konkurransetilsynet og Dine Penger

* Rauma Energi og Fitjar Kraftlag har ikke krav om avtalegiro eller e-faktura.

Lokale forskjeller

Strømtabellene viser de billigste anbefalte landsdekkende leverandørene. Det kan finnes lokale leverandører der du bor, som er billigere. Sjekk Konkurransetilsynets kraftprisoversikt.

Det finnes mange dyre strømavtaler. Men siden en høyere pris ikke medfører at strømmen som leveres blir bedre til å få lyspærene dine å lyse, er det ikke rasjonelt å betale for mye for strømmen.

Samme kvalitet men ulik pris

Bytter du strømleverandør endres ikke kvaliteten på strømmen. Å bytte strømleverandør er ikke vanskelig og du kan spare mye hvis du har en dyr strømtilbyder.

Dine Penger mener at følgende kriterier er avgjørende for valg av strømleverandør/strømprodukt: Pris, betalingsvilkår og behov for forutsigbarhet. Strømanbefalingene nedenfor er basert på disse kriteriene.

Å bytte strømleverandør er ikke vanskelig og du kan spare mye hvis du har en dyr strømtilbyder, spesielt under de kalde vintermånedene da strømforbruket er som størst.

Slik bytter du kraftleverandør

1. Det er gratis å bytte strømleverandør og du kan bytte så ofte du vil. Sjekk først på Konkurransetilsynets nettsider hva som lønner seg for deg.

Dine Penger mener imidlertid ikke at det holder å bare sjekke rangeringen på konkurransetilsynet.no, fordi den totale prisen ikke alltid kommer frem i rangeringen.

Du må i tillegg sjekke avtalevilkårene og betalingsvilkårene når du sammenligner strømavtaler og alle kostnader må med i strømprisen.

2. Kontakt din nye strømleverandør og få tilsendt kontrakt og oppsigelsesskjema. Du kan også finne dette på nettsidene til de fleste kraftleverandører.

3. Les av strømmåleren din, skriv under og send skjemaene i retur eller bestill direkte på nett. Din nye strømleverandør gjør resten av jobben for deg. Ca. 2-4 uker senere vil byttet skje.

NB! Du bør velge en strømleverandør som ikke bare er billig, men som også tilbyr etterskuddsvis betaling. Betaler du på forskudd får du et rentetap.

Betaler du for antatt forbruk og bruker mindre strøm enn kraftleverandøren legger til grunn, får du også et rentetap. I Dine Pengers anbefalinger har vi renset ut alle strømprodukter som ikke er basert på ekte etterskuddsvis måling og fakturering.

Dersom kraftleverandøren går konkurs, risikerer du å tape pengene du har betalt på forskudd. I tillegg havner du på ventetariff i en periode. Ventetariffen er de første 6 ukene spotpris med påslag 5 øre/kWh pluss mva.

Publisert: