Telenors kvartalsrapport

Telenor rammet av store kundetap i Asia: Men Myanmar vokser fortsatt

Mindre reising og nedstenging av samfunn rammer også Telenor som opplevde et stort kundefall i Asia og et fall i mobilinntektene ved utenlandsbruk. Samtidig sørger valutaeffekter og gevinsten fra Canal Digital-transaksjonen av overskuddet økte.

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Selv om telekombransjen har vært en av de minst rammede bransjene under coronapandemien, slipper heller ikke de helt unna. Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor sier både kunder og ansatte har «opplevd ekstraordinære utfordringer»:

– Vår hovedprioritet har vært å opprettholde samfunnskritiske tjenester og sørge for ansattes trygghet og helse. På tross av disse utfordringene er jeg stolt av at Telenor har gjort store fremskritt. Vi akselererer arbeidet mot automatisk drift, digitale kundereiser og nye måter å jobbe på, skriver Brekke i selskapets ferske kvartalsrapport.

Telenor varslet tidligere i år at de ville kutte ned på investeringene sine og ta en rekke grep for å møte krisen som har rammet verden.

To av utfordringene som preger selskapet er at folk reiser mindre, noe som gir mindre roaminginntekter (nordmenns mobilbruk utenlands og utlendingers mobilbruk i Norge), og at nedstengte samfunn gjorde det mer krevende å få solgt kontantkort og mobiler i fysiske butikker og utsalgskiosker.

– I april-mai var 50 til 60 prosent av utsalgsstedene våre i Asia stengt. Fra juni så vi en bedring, men det er fortsatt usikkerhet, særlig i Bangladesh og Pakistan, sa Brekke under kvartalspresentasjonen.

Roaming-inntektene ble mest rammet i april, med «en gradvis bedring mot slutten av kvartalet», skriver Telenor som likevel forventer en effekt også videre.

Les også

ESA gir Telenor 1,2 milliarder i bot for misbruk av markedsmakt

– Betydelig kundetap

Det fysiske salget har vært mest krevende i Asia. I Telenors ferske regnskap for andre kvartal kommer det frem at konsernet mistet 3,2 millioner kunder i perioden april til juni og endte på 182 millioner kunder.

«Nedgangen forklares i sin helhet med betydelige kundetap i Asia, og nærmest kun kontantkortkunder», skriver Telenor i kvartalsrapporten.

I Pakistan forsvant 1,4 millioner kunder, i Bangladesh og Thailand forsvant 800.000 kunder, mens det i Malaysia forsvant 400.000 kunder.

Det store unntaket er Myanmar, Telenors «nyeste» land i Asia. Der økte antallet kunder med 200.000.

Telenor fikk slippe til i Myanmar da landets myndigheter åpnet opp mobilmarkedet for utenlandske aktører for seks år siden. Oppstarten gikk over all forventning, og etter at man i fjor klarte å snu kundefallet man opplevde med en ny konkurrent i 2018, så fortsetter pilene å peke oppover.

Inntektene i Myanmar økte fra 1,44 til 1,95 milliarder kroner, målt mot samme kvartal i fjor. Trafikkinntektene økte med 8 prosent og brutto driftsresultat økte med 11 prosent. Driftsresultatet steg fra 229 til 367 millioner kroner.

Veksten kommer til tross for at myndighetene i landet midlertidig har fjernet minsteprisene i reguleringen og har krevd en ny registrering av alle simkort i landet. Selskapet skriver at de har etterlevd de nye simkort-reglene og deaktivert enkelte simkort som ikke innfrir kravene.

«Dette vil bli reflektert i abonnementsbasen i tredje kvartal», skriver Telenor.

I Danmark økte antallet kunder med 11.000.

Finjusterer årets prognoser

Telenor-konsernets samlede omsetning steg fra 26,92 til 30,90 milliarder kroner, målt mot samme periode i fjor. Det er rundt 200 millioner mindre enn analytikerne ventet, ifølge konsensustall fra Infront.

Omsetningsveksten på 4,0 milliarder kommer av en svekkelse av den norske kronen som løftet omsetningen i kroner tilsvarende 2,8 milliarder.

I tillegg ble finske DNA, som Telenor kjøpte i fjor, konsolidert fullt inn i regnskapet. DNA omsatte for 2,5 milliarder kroner og satt igjen med et justert bruttoresultat på 883 millioner og et driftsresultat på 250 millioner.

Ser man på de underliggende trafikk- og abonnementsinntektene, så falt de med fire prosent.

Telenors justerte driftsresultat (EBITDA før engangsposter) økte fra 12,03 til 14,33 milliarder. Den ujusterte EBITDA økte fra 11,93 til 12,96 milliarder, noe som er en snau milliard lavere enn ventet. Resultat etter skatt økte fra 3,60 til 5,35 milliarder kroner.

Resultatet får et valutaløft på 1,5 milliarder og et løft på 1,7 milliarder fra gevinsten på Canal Digital-transaksjonen med svenske Nent.

I tillegg til coronapandemien fikk Telenor også konklusjonen til Eftas overvåkningsorgan ESAs etterforskning av selskapet. Det endte med en bot på 1,2 milliarder kroner som Telenor vil påklage til Efta-domstolen, men som selskapet har gjort en avsetning på i regnskapet som også trekker ned resultatet.

Boten kommer på toppen av boten på 788 millioner Telenor fikk av Konkurransetilsynet, som Telenor også bestrider.

Telenor kom i mars med endringer i guidingen (prognosen) for 2020. Nå gjøres ytterligere noen mindre justeringer. :

 • Telenor anslo opprinnelig en såkalt organisk vekst i abonnements- og trafikkinntekter (egen vekst justert for oppkjøp og salg) på mellom null og to prosent i 2020. Deretter ble det endret til at man venter «lavere» inntekter enn i fjor. Nå skriver selskapet at de venter «et lavt ensifret fall».
 • Selskapet anslo i tillegg en organisk vekst i brutto driftsresultat (EBITDA, justert for oppkjøp og salg) på to til fire prosent, drevet av moderniseringstiltak. Dette ble justert til en «lavere EBITDA-vekst enn tidligere indikert». Nå venter Telenor «en stabil organisk EBITDA».
 • Til sist ventet Telenor et investeringsnivå, ikke medregnet utgifter til lisenser og spektrum, på 15 prosent av inntektene i 2020. Dette er ble nedjustert til «rundt 13 prosent» og endres ikke, men ettersom omsetningen er ventet å falle vil investeringene i kroner og øre også bli mindre.

Telenor investerte 3,8 milliarder kroner i kvartalet (før lisensutgifter), noe som er ned 300 millioner mot samme periode i fjor.

91 millioner mindre fra utenlandsbruk

Telenor Norge hadde en uendret omsetning på 6,48 milliarder kroner i andre kvartal målt mot samme periode i fjor.

Abonnements- og trafikkinntektene falt med en prosent, inkludert et fall i roaminginntekter tilsvarende tre prosentpoeng. Hadde det ikke vært for den reduserte reisingen hadde inntektene altså økt med et par prosent.

Telenor mistet 21.000 mobilkunder i kvartalet, primært kontantkortkunder. Samtidig økte inntjeningen per mobilkunder med et par prosent – fra 330 til 335 kroner mot samme periode i fjor.

Inntjeningen per kunde økte fordi salget av forsikrings- og sikkerhetsløsninger på mobil var større enn roamingfallet.

– Særlig sikkerhetsløsningene som vi lanserte for noen måneder siden er populært, med over 180.000 kunder, fortalte Sigve Brekke under kvartalspresentasjonen.

Justert driftsresultat (EBITDA før engangsposter) steg marginalt fra 3,06 til 3,09 milliarder, mens driftsresultatet falt fra 1,75 milliarder til 369 millioner – mye takket være ESA-boten.

I Norge står Telenor midt i et gigantisk prosjekt for å modernisere infrastrukturen. Det gamle kobbernettet skal bort og skal erstattes med fiber og hjemmebredbånd over mobil (fixed wireless).

Telenor fikk 14.00 nye fiberkunder og 18.000 nye fixed wireless-kunder i kvartalet.

Disse 32.000 nye kundene bidro til en vekst i salgs- og abonnementsinntekter på 193 millioner. Samtidig falt inntektene fra fasttelefon og bredbånd over kobbernettet med 130 millioner.

Man klarer altså å øke inntektene på ny teknologi raskere enn det inntektene på den gamle faller.

Mobilinntektene økte med 72 millioner, men reiserestriksjoner ga et fall i 91 millioner i roaminginntekter fra nordmenns mobilbruk ute og utlendingers bruker i Norge.

Mens salgs- og trafikkinntektene økte med 44 millioner, falt driftskostnadene med 145 millioner (syv prosent) til 1,92 milliarder kroner takket være effektiviseringstiltak.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Telenors kvartalsrapport
 2. Aksjelive
 3. Telenor
 4. Telekom
 5. Sigve Brekke
 6. Konkurransetilsynet
 7. ESA

Flere artikler

 1. Telenor jekker opp egne prognoser: Tror driftsresultatet vil vokse i 2020 likevel

 2. Telenor skriver ned hele Myanmar-investeringen på 6,5 mrd.

 3. Telenor vil investere mer og øker utbyttet til 12,6 milliarder

 4. Telenor fikk ordre om å stenge nettet i Myanmar: – Veldig leit at de nå tar et skritt tilbake

 5. Telenor halverte overskuddet i andre kvartal: Oppjusterer prognosene for 2021