Oslo sørger for karbonfangst med ramme på over 9 mrd.

Hafslund Eco, Infranode og HitecVision går sammen om å kjøpe Fortum Oslo Varme. Oslo kommune og partnerne garanterer samtidig for karbonfangst på Klemetsrud.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (foran t.h.) på vei til pressekonferansen om karbonfangst på Klemetsrud. Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (t.v.). Bak t.v. finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) og helt bak Martin S. Lundby, visekonsernsjef og konserndirektør vekst og investeringer i Hafslund Eco.
Publisert:

– I seks år har vi ønsket det og jobbet for det. Med dagens løsning får vi det endelig på plass, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Oslo kommune og Hafslund Eco, med de nye partnerne Infranode og HitecVision, garanterer for finansieringen av karbonfangstanlegget på Klemetsrud, som etter planen skal være i drift fra 2026.

Prosjektet har en kostnadsramme på 9,2 milliarder kroner. Staten har forpliktet seg til å bidra med tre milliarder.

– Staten, kommunene og partnere tar en risiko. I verste fall vil vi kunne avskrive noen av aksjonærlånene våre, men dette er en risiko som vi må tørre å ta, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

Oslo kommune skal investere inntil 2,1 milliarder, og Hafslund Eco går inn med 3,9 milliarder kroner. Kommunens penger skal finansieres med eksterne lån uten at det krever ekstra penger fra bykassen.

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud står i dag for 14 prosent av Oslos utslipp, og er den aktøren som slipper ut mest CO₂ i Oslo.

Fra og med 2026 er målet at det skal fanges opp mot 400.000 tonn CO₂ årlig. Det tilsvarer årlige utslipp fra 200.000 biler, og er en viktig forutsetning for at byen kan nå klimamålene.

– Jeg er trygg på at dette ikke bare er et godt klimaprosjekt, men også en økonomisk forsvarlig investering, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

– Hvor sikker er du på at dette faktisk blir noe av?

– Jeg er veldig sikker på at det kommer til å gå, men det er klart det er et stort prosjekt med stor risiko. Det er en pilot, vi har ikke gjort dette før, så i det ligger det jo stor risiko, sier han til E24.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) t.v. ser optimistisk på utsiktene for karbonfangst på Klemetsrud, selv om risikoen er stor.

Fjernvarmeselskap prises til 20 milliarder

Som et ledd i dagens avtale selger det finske energiselskapet Fortum sin halvdel av fjernvarmeaktøren Fortum Oslo Varme til de tre selskapene Hafslund Eco, Infranode og HitecVision.

I dag eier Oslo kommune 50 prosent av selskapet og Fortum 50 prosent. Prisen på Fortums del prises til 10 milliarder kroner.

Kraftprodusenten Hafslund Eco er heleid av Oslo kommune. Som en del av transaksjonen overføres eierandelen Oslo kommune har i dag til Hafslund Eco.

Etter salget vil Hafslund Eco eie 60 prosent av fjernvarmeaktøren, mens Infranode og HitecVision vil eie 20 prosent hver.

Svenske Infranode og norske Hitecvision driver begge med investering innenfor energisektoren.

Les også

Får ikke penger til CO₂-fangst: – Skuffet og overrasket

Tidligere olje- og energiminister Tina Bru (t.h) og Jannicke Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme, besøkte energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i 2020.

Gjennomføring av karbonfangstprosjektet var en absolutt forutsetning for oppkjøpet av Fortum Varme Oslo, ifølge næringsbyråden.

Transaksjonen priser Fortum Oslo Varme til om lag 20 milliarder, ifølge meldingen.

De tre selskapene kjøper 50 prosent av aksjene for 8 milliarder kroner og ved å innfri 2 milliarder i aksjonærlån til Fortum. Det medfører et kapitalutlegg for Hafslund Eco på om lag 2 milliarder.

Les også

Trønderenergi og HitecVision danner grønt selskap

Optimistisk

Næringsbyråden sier de er veldig optimistiske med tanke på å få til dette innen 2026, og kaller det et modent anlegg.

– Vi har testet og utprøvd teknologien. Vi vet at det virker. Det eneste vi egentlig trenger er å få på plass de tingene vi snakker om i dag for å kunne trykke på play og dermed da fange CO₂ fra 2026.

Evensen viser blant annet til at Konkurransetilsynet og EØS sitt kontrollorgan ESA må godkjenne transaksjonen, og at staten bidrar med sin del. Bystyret i Oslo må også godkjenne det.

På sikt regner kommunen også med at dette anlegget vil lønne seg, blant annet på grunn av høyere priser på CO₂-utslipp sammenlignet med kostnadene på fangst.

Slik ser du ut på innsiden av anlegget på Klemetsrud.
Les også

Kraftselskapet Hafslund Eco mer enn doblet fjorårets resultat

Norges største på fjernvarme

Fortum Oslo Varme er Norges største fjernvarmeaktør, og leverte 36 prosent av fjernvarmen i Norge i fjor, ifølge meldingen.

Fortum Oslo Varmes produksjon gir oppvarming til omtrent 80.000 husstander i Oslo-området.

Selskapet solgte 1,8 terawattimer fjernvarme og 0,1 terawattime elektrisitet i 2021. Til sammenligning var strømforbruket i Norge rundt 140 terawattimer i fjor.

Energiproduksjonen til kraftselskapet Hafslund Eco øker med nesten 2 terawattimer når kjøpet er gjennomført, ifølge meldingen.

Fortum, det finske energiselskapet som nå selger sin andel, ble eier i fjernvarmeselskapet i 2017.

Markus Rauramo, konsernsjef i Fortum, sier de har hatt et godt samarbeid med Oslo kommune.

– Da Fortum ble kontaktet av Hafslund Eco om et mulig kjøp, gjorde vi en nøye vurdering og konkluderte med at det var i Fortum Oslo Varmes interesse å fortsette den gode utviklingen med et nytt eierskap. De nye eierne har bred erfaring med fornybar energi som vannkraft, og langsiktige investeringer i infrastruktur i Nord-Europa, sier Rauramo i en pressemelding.

Pressemeldingen fra Oslo kommune finner du her
Publisert: