Storebrand Livsforsikring kjøper Danica

Storebrand Livsforsikring kjøper Danske Banks datterselskap Danica Pensjonsforsikring for 2,01 milliarder kroner.

Konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.
Publisert:

Det kommer frem i en melding mandag.

Storebrand Livsforsikring kjøper 100 prosent av aksjene i Danica Pensjonsforsikring AS, som er et datterselskap av Danske Bank.

Danica har om lag 100 ansatte.

Kjøpet vil bli finansiert av tilgjengelige midler i Storebrand Livsforsikrings portefølje, som utgjør 24 milliarder kroner.

– Med Danica om bord styrker vi vår tilstedeværelse innen tjenestepensjon i markedet for små- og mellomstore bedrifter, og vår posisjon innen personrisiko, sier konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad.

– Dette er strategisk prioriterte vekstområder for Storebrand, sier han.

Danica-kjøpet vil kunne styrke Storebrands utbyttekapasitet på sikt, men vil ikke påvirke Storebrands ordinære utbyttekapasitet for regnskapsåret 2021, opplyser konsernet.

Danske Bank inngår samtidig en langsiktig avtale med Storebrand om å selge av deres produkter og løsninger.

Kjøpet må godkjennes av Finanstilsynet og Konkurransetilsynet, og er ventet å gjennomføres i første halvår 2022.

Sjette størst på innskuddspensjon

Danica er den sjette største tilbyderen av innskuddspensjon i Norge, med markedsandel på fem prosent.

Selskapet forvalter 22 milliarder i innskuddspensjonsmidler for 14.000 selskaper, i tillegg til noen andre midler.

Innskuddspensjon er en ordning der arbeidsgiver sparer opp pensjonsmidler på vegne av arbeidstager, ved å betale inn en viss prosent av arbeidstagerens inntekter.

Storebrand peker på at aktørene i det norske markedet for innskuddspensjon forvalter omtrent 420 milliarder kroner, og at de årlige premiene er på 36 milliarder kroner, og viser til tall fra Finans Norge.

Storebrand forventer at markedsveksten de siste årene vil fortsette, og tror på mer enn ti prosent vekst per år fremover i dette markedet.

Ifølge Danske Bank har Danica Norge også 29.000 avtaleforhold innen privat pensjonssparing og rundt 60.000 personforsikringer.

Danske Bank vil fortsatt tilby Danica

Danica hadde et resultat før skatt på 127 millioner kroner i 2020, ifølge meldingen. Danske Bank vil fortsette å formidle Danicas produkter også etter Storebrands kjøp av selskapet.

– Vi ser fram til å få Storebrands lange erfaring, sterke utviklingskraft og solide produkter og løsninger inn som del av vårt tilbud, sier Danske Bank Norges sjef Trond Mellingsæter ifølge meldingen.

Kjøpet vil senke Storebrands solvensgrad med fem prosentpoeng umiddelbart, ifølge meldingen.

«Videre forventes det at transaksjonen vil styrke konsernets solvensgenerering og utbyttekapasitet i tiden fremover – støttet av kapital-, kostnads- og distribusjonssynergier – i tillegg til å øke avkastning på egenkapital», skriver Storebrand.

Storebrand har hatt rådgivere som ABG Sundal Collier, advokatfirmaet Thommessen og Deloitte.

Publisert:
Gå til e24.no