NYE REKORDER: Aksjene på Oslo Børs har aldri vært priset høyere.

Foto: Berit Roald NTB scanpix

Investtech: All time high. På tide å selge?

Oslo Børs ligger i all time high. Aksjene har aldri tidligere vært priset høyere. Har aksjene blitt dyre og er det nå på tide å selge?

  • Geir Linløkken
    Geir Linløkken er analyse- og forskningssjef hos Investtech.
Publisert:

Det er veldig lett å tenke at en aksje som har steget mye har blitt dyr – at det er fornuftig å ta gevinst og selge før den faller igjen.

Men vi bør heller tenke slik: Hvorfor har aksjen steget?

Hva er grunnen til at aksjen ligger i en stigende trendkanal?

Dette er helt udiskutabelt: En aksje ligger i en stigende trendkanal fordi investorer over tid har betalt stadig mer for å komme seg inn i aksjen. Samtidig har eksisterende aksjonærer krevd stadig mer for å selge. Dette er den helt eksplisitte grunnen.

Foto: Investtech

Så kan man analysere. Hvorfor har investorene betalt stadig mer? Jo, fordi de har blitt mer positive til selskapet, optimismen har økt. Og dette er igjen kanskje fordi selskapet viser en positiv økonomisk utvikling eller at markedene bedrer seg.

Det er nettopp slike aksjer vi ønsker å kjøpe. Ikke selge!

Investtechs forskning viser at aksjer som på observasjonstidspunktet har ligget i en matematisk identifisert stigende trendkanal på våre charts, de kommende tre månedene har steget med 5,4 prosent i gjennomsnitt. Aksjer som har ligger i fallende trendkanalen har til sammenligning falt med 0,1 prosent i snitt. Se figur. Tallene gjelder gjennomsnitt av til sammen 18.147 tilfeller på Oslo Børs i perioden 1996 til 2015.

Foto: Investtech

DNB og Orkla er aksjer som ligger i stigende trendkanaler. Seadrill gjør det ikke.

DNB har vist en positiv utvikling etter resultatfremleggelsen i slutten av april. Aksjen har etablert seg i en stigende trendkanal og en videre positiv utvikling indikeres. Kursen ligger i all-time-high og det er ingen motstand over dagens nivå. Ved reaksjoner ned er det støtte ved 127- 138 kroner.

Positiv volumbalanse styrker trendbildet og indikerer en overvekt av positive investorer.

Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Investtechs anbefaling: Kjøp

Foto: Investtech

Orkla fortsatte den positive utviklingen fra forrige måned etter fremleggelsen av resultattall for første kvartal. På onsdag brøt aksjen opp gjennom motstanden ved tidligere toppnotering rundt 80 kroner og utløste et nytt kjøpssignal. På mellomlang sikt ligger selskapet i en stigende trend og en videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres. Positiv volumbalanse og høy RSI styrker trendbildet og indikerer aktive kjøpere som stadig er villig til å gå opp i pris for å sikre seg aksjer i selskapet.

Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Investtechs anbefaling: Kjøp

Foto: Investtech

Seadrill har vist en negativ utvikling så langt i år, samt de siste tre-fire årene. Aksjen ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt og en videre negativ utvikling indikeres. Risikoen er svært høy ettersom det ikke ligger støtte under dagens nivå. Ved reaksjoner opp er det kortsiktig motstand rundt 6,20 kroner.

Negativ volumbalanse viser at aksjen har falt på høyt volum, mens den har hatt små reaksjoner opp på lavere volum. Dette indikerer at investorene er redde for ikke å komme seg ut av aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å kjøpe på stigende kurser.

Investtechs anbefaling: Selg

Foto: Investtech