Derfor er sparebanker særlig opptatt av børssalget

En rekke norske sparebanker bruker et særnorsk instrument, egenkapitalbevis, for å hente penger. Hva som vil skje med disse etter et salg av Oslo Børs, vites ikke.

NOTERT I 2017: Sparebank1 Østlandet håper og tror at myndighetene krever, overfor Nasdaq og Euronext, at egenkapitalbeviset blir videreført som egenkapitalinstrument på Oslo Børs.
Publisert:

– Vi er 97 prosent eid av egenkapitalbevis. Derfor er det svært viktig for oss at markedet for kjøp og salg av disse opprettholdes. Det har vi uttalt til både Finans Norge og Finanstilsynet i forbindelse med budene på Oslo Børs, sier administrerende banksjef Steinar Haugli i Sparebank1 Ringerike Hadeland til E24.

På Oslo Børs får man ikke bare kjøpt aksjer, men også andre verdipapirer, som de særnorske egenkapitalbevisene.

Mye tyder på at Oslo Børs selges til utenlandske hender, enten til Nasdaq eller til Euronext.

Siden Oslo Børs' beilere ikke har noen erfaring med disse papirene er spørsmålet hvordan markedet vil ivaretas hvis eierskapet havner på utenlandske hender.

Høyres Ove Trellevik er blant dem som har uttrykt bekymring for endringen.

Frykter forvitring

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest har antagelig hatt næringslivets sterkeste nei-stemme i diskusjonen om børssalget.

– Vi mener det betyr noe hvem som eier Børsen og tror det vil være svært uklokt å selge finansinfrastruktur i omstillingens tid. Det er hovedbudskapet vårt, sier han.

– Hva kan et børssalg betyr for egenkapitalbevisene?

– Vi vet at i finans betyr avstand noe, om det så dreier seg om egenkapital eller bankkapital. Vi er bekymret for at vi ikke vil få en børs som i like stor grad som tidligere vil klare å utvikle produkter og tilpasse seg det norske næringslivets særegne behov, sier han og fortsetter:

– Sparebanksektoren er avgjørende for næringslivet i store deler av Norge og satsingen som Oslo Børs har hatt på egenkapitalbevis de siste årene har bidratt stort.

Kjerpeseth sier at han frykter at økosystemet rundt Oslo Børs vil forvitre.

– En svekkelse av kompetansemiljøene, større distanse og usikkerhet rundt mulighetene til å videreutvikle det nære samarbeidet mellom børs og næringsliv er uheldig. Det tror jeg ikke det tar så lang tid før vi ser etter et eventuelt salg.

Les også

Bloomberg: Investor hevder Børsens styre forsøker å blokkere Euronext-budet

Kan tvinge frem endring

For Steinar Haugli og Sparebank1 Ringerike Hadeland, som for en rekke andre sparebanker, er egenkapitalbevisene finansielle instrumenter som er helt sentrale for deres finansielle helse.

– Vi har hatt egenkapitalbevis siden begynnelsen av 90-tallet. I 2017 hentet vi 350 millioner på denne måten, sier Haugli og forteller at det viktigste fremover vil være å sikre god likviditet i markedet.

Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes i Sparebank 1 Nord-Norge forklarer at en negativ effekt på egenkapitalbevismarkedet vil tvinge sparebanker til å omdanne seg til aksjebanker.

– Det er ingen garanti for hva som blir utfallet ved et salg av Børsen, men jeg håper og tror at dette vil opprettholdes, sier han.

Bankens overordnede syn på prosessen Oslo Børs står oppi, er preget av noe mer skepsis.

– God kjennskap til det norske næringslivet, også våre små og mellomstore bedrifter, er en styrke. De aller fleste norske bedrifter er små i internasjonal sammenheng, og vi er i så måte bekymret for bredden i norsk næringsliv, inkludert egenkapitalbevisene, ved et eventuelt oppkjøp.

Les også

Analytiker tror Nasdaq trekker bud på Oslo Børs

– Har vært ekstremt viktig

– Egenkapitalbevisene har vært ekstremt viktig for utviklingen av sparebanknæringen, forteller direktør Ole Martin Geving i Sparebankforeningen.

Han vektlegger at siden det er til Oslo Børs man må for å kunne kjøpe verdipapiret, vil det være viktig at fremtidig eierskap har tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot markedet, og at de legger til rette for aktivitet, spesielt overfor internasjonale investorer.

– Sparebankene er opptatt av at man har et godt og aktivt marked. Den forventningen har vi til både dagens eiere og eventuelle nye eiere, og det tror vi at er et perspektiv som også norske myndigheter vil være opptatt av, sier han.

Samme budskap har Siv Stenseth, konserndirektør for kommunikasjon i Sparebank1 Østlandet, én av de største egenkapitalbevisbankene på Børsen.

– Vi støtter styrets anbefaling og har full tillit til at myndighetene setter vilkår som innebærer at egenkapitalbeviset som egenkapitalinstrument videreføres på Børsen som i dag. Dette er svært viktig for å sørge for en oppegående sparebanknæring i Distrikts-Norge, sier hun.

Publisert:

Her kan du lese mer om