Orkla innfrir

Leverer som ventet, men høye råvarepriser hemmer resultatvekst.

KVARTALSRESULTATER: Bjørn Wiggen og Orkla leverer resultater på linje med forventningene for årets andre kvartal.
Publisert:

Orklas driftsresultat (EBITA) økte med 16 prosent til 1,079 milliarder kroner i 2. kvartal 2011. Det var på forhånd ventet et driftsresultat på 1,030 milliarder kroner.

Selskapets driftsresultat i første halvår økte med 18 prosent til 1,865 milliarder kroner, mot fjorårets 1,587 milliarder.

- God drift er kjernen i Orklas verdiskapning, og det er derfor gledelig at driftsresultatet viser fremgang for 8. kvartal på rad. For Sapa er det positiv utvikling i Nord-Amerika, både markedsmessig og operasjonelt, mens utviklingen i Europa fortsatt er svak. Situasjonen med økte råvarepriser påvirker resultatet for Orkla Brands negativt i kvartalet, sier konsernsjef Bjørn M. Wiggen i en pressemelding onsdag morgen.

Industrikonsernet Orkla består av forretningsområdene Orkla Brands, Sapa og Investments.

Sliter med høye råvarepriser

I dagens pressemelding skriver selskapet at Orkla Brands opprettholdt volumene i første halvår. Orkla Brands har ikke klart å skyve økende råvarekostnader over på forbrukerne, og stigende råvarepriser påvirker resultatet negativt for første halvår isolert sett.

Selskapet skriver i sin halvårsrapport at flertallet av konsernets virksomheter ikke vil være ajour med prisøkninger før i løpet av annet halvår.

Den nordiske merkevarevirksomheten har et naturlig etterslep i prisøkninger for å kompensere for økte råvarepriser, heter det i onsdagens børsmelding.

Sapa drar opp

Aluminiumsvirksomheten Sapa øker EBITA med omlag 100 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Dette skyldes volumvekst og resultatframgang i Profiles North America, mens selskapet har blandet resultatutvikling for Profiles Europe.

Investeringene kaster av seg

Aksjeposten i Rec er i tråd med Orklas regnskapsprinsipper skrevet ned til markedskurs per 30 juni.

I går leverte Rec et kvartalsresultat som var langt dårligere enn ventet, men i løpet av gårsdagens kvartalspresentasjon klarte konsernsjef Ole Enger i Rec å snakke aksjen opp fra børsfall.

LES OGSÅ: Rec-sjefen snakket bort dårlige resultater

Avkastningen på investeringsporteføljen var høyere enn avkastning for Oslo Børs og Morgan Stanley Nordic Index i kvartalet, mens beholdningen i porteføljen er redusert til under 10 milliarder kroner i løpet av kvartalet.

Etter netto salg av aksjer på 2,051 milliarder kroner, hadde Orklas investeringsportefølje en markedsverdi på 9,460 milliarder kroner ved utgangen av første halvår, heter det fra selskapet.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no