Konflikten i Norwegian fortsetter - i retten

Trodde du striden mellom de ansatte og Norwegian var over? Å nei du, nå havner saken i rettsapparatet.

ERSTATNINGSKRAV: De kabinansatte i Norwegian gir ikke opp pensjonskampen med det første. Nå vil de kreve erstatning etter overgangen til innskuddspensjoner i 2012. Bildet er fra et av Norwegians Boeing 737-800.
Publisert:

Mandag ble det klart at den aller første streiken i flyselskapet Norwegian var over.

Avtalen mellom de kabinansattes fagforening, Parat, og Norwegian, sikrer blant annet at de kabinansatte i Danmark fortsatt skal ha fast jobb i flyselskapet.

I tillegg får de ansatte i Norge og i Danmark tilnærmet like tariffavtaler, samt at tariffavtalen er lik den man har hatt de siste fire årene.

Men konflikten er ikke over selv om streiken nå er det.

Norwegians kabinansatte vil nå nemlig kreve erstatning for tapt pensjon - et spørsmål som etter bitter strid ble tatt ut av forhandlingene mellom Parat og Norwegian.

Les også

Streiken ble løst på e-post

Pensjonsoppgjør

For selv om de kabinansatte nå har sikret seg innflytelse over pensjonen sin i fremtiden, så vil de kreve erstatning for perioden da Norwegians ansatte måtte gå over fra en ytelsespensjon til en innskuddspensjon.

Dette er en endring som store deler av norsk næringsliv har vært gjennom.

Overgangen innebærer at man i stedet for en pensjon der bedriften garanterer en viss pensjon ut livet, går over til en pensjon der bedriften betaler inn en gitt sum mens du arbeider.

Det siste tilfellet er billigere for arbeidsgiver, og derfor valgte mange bedrifter å tilby dette til sine ansatte da tjenestepensjon ble obligatorisk.

Les også

Bekreftet: Norwegian avlyser 174 flyvninger

Krever likebehandling

Det var i desember 2012 at Norwegian overførte alle ansatte, inkludert piloter og kabinansatte, over til en innskuddspensjon. Dermed unngikk man også store økninger i pensjonsforpliktelsene i regnskapet, som var påkrevd etter nye regler hvis man beholdt ytelsesordningene.

Pilotene hadde imidlertid pensjon som en del av tariffavtalen, og gikk til arbeidsretten for å få gjort om pensjonsreformen i flyselskapet.

Der vant de saken, og i november 2013 hadde Norwegian opprettet en ny ytelsespensjon for pilotene, samtidig som de ble flyttet over i et datterselskap.

Pilotenes fagforening sikret også en erstatning for de pilotene som led noe økonomisk tap av pensjonsendringen, som Arbeidsretten fant i strid med tariffavtalen.

Les også

Norwegian enig med pilotene: Det blir ikke streik

Krever erstatning

- Det skulle med andre ord vært ytelsesordning i Norwegian også etter 1. desember 2012. I tråd med likebehandlingsprinsippet i lov om foretakspensjon, skulle således de kabinansatte i NAS (Norwegian Air Shuttle, journ. anm.) også vært omfattet av denne ytelsesordningen, sier Turid Svendsen, forhandlingssjef i Parat, til E24.

De kabinansatte i fagforeningen Parat krever altså at de også skal få denne erstatningen, selv om de ikke krever å få tilbake ytelsespensjonen.

- Vi krever ikke at ytelsespensjonen gjeninnføres. Det vi skal prøve rettslig er hvorvidt Norwegian har plikt til å holde kabinpersonalet skadesløs, sier Svendsen.

De kabinansatte kom med dette kravet i årets tarifforhandlinger, uten at de fikk det gjennom.

- De som har tapt penger på omleggingen, må således få erstattet sitt tap, sier Svendsen i Parat, og forteller at det særlig er de med lengst ansiennitet som trolig har tapt mest.

Parat har foreløpig ikke tall på hvor mange kabinansatte det er snakk om. Ifølge årsrapportene til Norwegian var det 395 piloter som ble satt tilbake på en ytelsespensjon i 2013, etter at de tapte saken i Arbeidsretten.

- På trygg grunn

Norwegians kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik sier at selskapet føler de står på trygg grunn i saken, og viser til at selskapet gikk over på innskuddspensjon for halvannet år siden.

Anne-Sissel Skånvik, kommunikasjonsdirektør i Norwegian.

Hun viser til at pilotene var de eneste som hadde pensjon inne i tariffavtalen, og at alle andre i selskapet behandles likt.

- De kabinansatte har akkurat samme innskuddspensjon som alle andre i selskapet, sier Skånvik til E24.

Det er nemlig kun pilotene som ikke er satt over på en innskuddspensjon, på grunn av pensjonspunktet i deres tariffavtale. Og pilotene er nå lagt i sitt eget selskap under morselskapet.

Skånvik viser også til at man har blitt enige om at de kabinansatte skal få innflytelse over pensjonen sin fremover.

- Dersom man skulle ville endre prosentsatsene, så skal de kabinansatte høres og komme til orde. Vi kan ikke endre noe før det er gått en viss tidsperiode, men det er fortsatt selskapet som til slutt bestemmer, sier Skånvik, som også viser til at Norwegian ikke har noen planer om å endre satsene.

I en eventuell konflikt vil partene ha mulighet til å rådføre seg med de sentrale organisasjonene i henholdsvis Parat (YS) og NHO Luftfart. Etter det kan Norwegian ifølge avtalen tidligst gjennomføre endringer 24 måneder etter at de er varslet, hvis ikke man avtaler en kortere frist.

På grunn av overgangen i pensjonsordninger, gikk de regnskapsmessige pensjonsforpliktelsene til Norwegian ned fra 151,2 millioner i 2011 til 0 kroner i 2012.

Ved utgangen av 2013 var forpliktelsene til ytelsespensjonene økt igjen til 127,8 millioner, fordi de snaue 400 pilotene igjen var overført til denne ordningen.

Les også:

Børsen pustet lettet ut etter Norwegian-løsningNorwegian etter streiken: -Viktig at styringsretten opprettholdesBekreftet: Norwegian avlyser 174 flyvningerNorwegian-streiken avblåstSolvik-Olsen gir Norwegian-støtte i brev til USA

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om