Slik pusset Sissener-fond på sine egne resultater

Sissener Energy hopper over utbytter og kronekurs. Dermed ser avkastningen deres ut som den er langt bedre enn indeksen den sammenligner seg med. Men metoden er stikk i strid med bransjens eget regelverk.

HET DEBATT: Lars Haakon Søraas, som blant annet er varamedlem i Norges Banks representantskap og Kjell-Magne Rystad, partner i Sissener AS.

  • Marius Lorentzen
Publisert:

De siste ukene har det pågått en het debatt i E24s spalter mellom Kjell-Magne Rystad, partner i Sissener AS, og Lars Haakon Søraas, som blant annet er varamedlem i Norges Banks representantskap.

Diskusjonen mellom de to startet med spørsmålet om Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) bør forvaltes aktivt eller ikke. Debatten svingte derimot raskt over på investeringsselskapet Sissener Energy.

Lars Haakon Søraas.

Lars Haakon Søraas påstod at «et av Sisseners egne fond tidligere i år måtte stenge på grunn av begredelige resultater».

Rystad retunerte med følgende påstand:

«Hadde Lars Haakon gjort hjemmeleksen sin, ville han også sett at Sissener Energy har slått referanseindeksen Bloomberg World Energy Index med 6 prosentpoeng. Justert for utbytte, er imidlertid indeksen opp 0,5 prosent i perioden».

Rystads påstander om fondets avkastning er derimot en sannhet med store modifikasjoner.

Droppet utbytte og kronekurs

Sissener Energy ble startet i desember 2010 og hadde sin siste normale forvaltningsmåned i august i år.

Kjell-Magne Rystad i Sissener Kapitalforvaltning

Sissener

I den siste månedsrapporten for august gjentar Sissener Energy Rystads påstand om at de har gjort det bedre en referanseindeksen. Der vises det til at de har hatt en negativ avkastning på 2,01 prosent i perioden, mens Bloomberg-indeksen har falt med 7,98 prosent.

Følger man bransjens egne regler og praksis, og tar med utbytte og justerer over til norske kroner, har investeringsselskapet Sissener Energy derimot gjort det langt dårligere enn Bloomberg World Energy Index.

Indeksen har nemlig steget med 2,88 prosent i perioden, mens Sissener Energy altså er ned 2,08 prosent, stikk i strid med påstandene fra Rystad.

Slik beskriver forvalterne til Sissener Energy utviklingen, uten å ta forbehold om manglende utbytte og gal kurs i indeksen:

«Selv om forvaltningen av Sissener Energy har gitt bedre avkastning enn energiaksjer generelt i perioden, er vi som forvalter ikke fornøyd med det. Den absolutte avkastningen er skuffende, men vi er godt fornøyd med det relative resultatet som er oppnådd», skriver forvalterne i Sissener Kapitalforvaltning i den siste rapporten fra august og viser til grafen under.

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER BILDET

I denne grafen fremstiller Sissener Energy det som at investeringsselskapets avkastning har vært bedre enn referanseindeksen Bloomberg World Energy Index. De nevner derimot ikke at indeksens verdi mangler utbytte og ikke er i norske kroner, slik bransjereglene krever.

Sissener Energy månedsrapport august 2013

Lars Haakon Søraas mener Rystads og Sissener Energys fremstilling er regelrett juks.

- At Rystad jukser med referanseindeksen for å skjønnmale egne prestasjoner og forsøke å overbevise E24s lesere om nytten av aktiv forvaltning er alvorlig. Enda mer alvorlig er det imidlertid at investorene i Sissener Energy har blitt servert den samme feilaktige informasjonen gjennom fondets måneds- og kvartalsrapporter.

Han mener praksisen helt klart er i strid med de retningslinjene de fleste i bransjen følger.

- Det er villedende markedsføring og juks, legger han til.

- Et grovt brudd

Administrerende direktør Lasse Ruud i bransjeforeningen Verdipapirfondenes forening er heller ikke imponert over tallbruken til Sissener Energy.

- Dersom Sissener Energy ASA sammenligner sin avkastningshistorikk med en indeks som ikke er utbyttejustert og ikke omregnet til selskapets noteringsvaluta, vil det representere et grovt brudd på de retningslinjer som gjelder for norsk fondsbransje, og som faglig sett er like relevante for Sisseners investeringsprodukt, sier Ruud til E24.

Han sier at norsk fondsbransje siden 1998 har hatt forpliktende bransjestandarder som slår fast at medlemmene kun kan sammenligne sin egen avkastning mot referanseindekser som er utbyttejusterte og omregnet til den valutaen fondet verdsettes i.

Sissener Kapitalforvaltning er ikke medlem i foreningen, men det er blant andre tunge aktører innen kapitalforvaltning som Alfred Berg, Carnegie, DNB, Eika, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Odin, SEB og Skagen.

- Sisseners selskap er ikke medlem hos oss, og deres virksomhet ligger således utenfor vår «rekkevidde», sier Ruud men legger til at det ikke nødvendigvis hjelper Sissener:

- Forbrukerombudet har imidlertid uttalt at de anser markedsføringspraksis som bryter med Verdipapirfondenes forenings markedsføringsstandard som brudd på «god markedsføringsskikk» etter markedsføringsloven.

- Mer rettferdig med utbytte

Redaktør og fondsanalytiker Thomas Furuseth i Morningstar støtter prinsippene som Lasse Ruud legger til grunn. Han understreker at han ikke kjenner fondet i detalj, men at han uttaler seg om fondsbransjen generelt.

- På generell basis bør det, hvis det benyttes referanseindeks, være så representativ for fondet som mulig. Det betyr i all hovedsak at utbytte blir tatt hensyn til (reinvestert), men det er helt greit om en bruker indekser som justerer for skatteeffekt av utbytte, sier Furuseth.

Selv om det kan være enkelttilfeller og enkeltmarkeder der en prisindeks kan være bedre enn en utbytteindeks, mener Furuseth at grunnregelen likevel er klar.

- I bunn og grunn er det mer rettferdig å vise avkastning justert for utbytte og i samme valuta som fondets avkastning.

Furuseth sier at dette også er det vanligste å gjøre i bransjen.

- Beklagelig feil

Kjell-Magne Rystad, partner og Compliance Officer i Sissener Kapitalforvaltning innrømmer overfor E24 at de har begått en feil i rapporteringen til aksjonærene.

- I forbindelse med investeringsselskapene Sissener Energy ASA og Sissener Sirius ASA har vi etter emisjonene benyttet flere indekser for å sammenligne selskapenes avkastning. En av disse indeksene er Blomberg World Energy Index, der vi har gjort den beklagelige feilen å ikke eksplisitt opplyse at denne indeksen ikke var utbyttejustert.

Lasse Ruud

VFF

Rystad understreker at selve avkastningen til investorene ikke har blitt påvirket.

- Vi understreker at feilen selvfølgelig ikke har påvirket aksjonærenes avkastning, og aksjonærene er blitt informert om feilen.

Rystad mener imidlertid ikke et var behov for å valutajustere indeksen fordi Sissener Energy hadde inngått valutasikringsavtaler for investeringene, selv om bransjereglene altså krever dette.

- Når det gjelder valutaomregning av indeksen så er ikke det utført, fordi investeringene har vært valutasikret.

Les også:

Norge knuses av svenskene i nyinvesteringer: - Vi kan gå glipp av en hel generasjon selskaperFond flagger i SongaTre amerikanske «økonomi-guruer» advarer mot boligsprekk i Norge

Publisert:

Flere artikler

  1. Lars Haakon Søraas,du bommer

  2. Nordnet: Interessen for aksjefond faller

  3. Norske personkunder solgte seg ut av aksjefond i 2013

  4. Fersk undersøkelse: Taperfond tar ekstra betalt

  5. Aksjefond forbudt i USA er blitt tillatt i Norge