Mindre bevegelser i kronekursen etter renteheving

Kronekursen har styrket seg gjennom formiddagen. Rentebeskjeden fra Norges Bank ga bare mindre utslag.

Publisert:

Klokken 10 torsdag ble det klart: Norges Bank hever renten med 0,25 prosentpoeng, i tråd med forventningene.

Samtidig varslet sentralbanksjef Ida Wolden Bache en ny renteheving i mai.

– Prisveksten har kommet litt ned i det siste, men er fortsatt for høy, sa hun på pressekonferansen i etterkant.

– Betydelig svakere enn vi så for oss

Bache viser også til at den norske kronen har svekket seg mye.

– Det vil bidra til å løfte prisveksten. Og tilsier at renten må settes høyere enn vi tidligere har sett for oss for at inflasjonen skal komme tilbake til målet.

Sentralbanksjefen sier at rentene ute i verden har steget mer enn i Norge.

– Sammen med uro i finansmarkedet har det trolig bidratt til at kronekursen har svekket seg. Kronen er betydelig svakere enn vi så for oss i desember.

Bache legger til at dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn, eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for høyere rente enn Norges Bank anslår for å få inflasjonen ned mot målet.

Mindre utslag

Kronekursen har generelt styrket seg gjennom formiddagen torsdag.

På slaget klokken 10 styrket den seg ytterligere noe, men spratt raskt tilbake på noenlunde samme nivå som før rentehevingen.

I 10.25-tiden koster én amerikansk dollar 10,3701 norske kroner.

Når grafen faller, styrker kronekursen seg. Her er prisen på dollar vist mot den norske kronen.

Tilsvarende tendens er tydelig mot euroen. I det rentebeskjeden kom, styrket krona seg svært kortvarig. Deretter spratt kursen tilbake til omtrent samme nivå som før klokken 10.

Rett etter klokken 10.25 koster én euro 11,2890 norske kroner.

Den norske kronen styrket seg kortvarig noe mot euroen i det rentebeskjeden fra Norges Bank kom torsdag.

Historisk svak krone

Sett bort fra pandemiåret 2020 og en topp i september i fjor, har ikke kronekursen vært svakere mot dollaren siden Norges Bank begynte å føre statistikk i 1915.

Den historisk svake kronekursen har vært trukket frem som en begrunnelse for å fortsette å heve renten.

– Hvis du skal ha sterkere krone, må du ha høyere rente, sa Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, til E24 i forrige uke.

I teorien vil en mindre differanse mellom renten i Norge og utlandet være godt nytt for kronekursen.

Den norske kronen påvirkes imidlertid av flere andre forhold også, som stemningen i markedene og råvarepriser.

Publisert:

Her kan du lese mer om