Kina-smell for Elkem

Brutto driftsresultat i fjerde kvartal falt med 42 prosent for det Kristiansand-basert industriselskapet.

Publisert:

Industriselskapet Elkems brutto driftsresultat (EBITDA) i fjerde kvartal 2022 kom inn på 1,7 milliarder, ifølge en fersk kvartalsrapport.

Det er nedgang på 42 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. Da endte resultatet på i overkant av 3 milliarder.

Bakgrunnen er utfordrende markedsforhold, særlig i Kina, skriver Elkem.

Kvartalet avslutter det som i hovedsak var et sterkt år for Elkem med rekord i driftsinntekter og resultat. Brutto driftsresultat for hele året utgjorde 12,8 milliarder en økning på 65 prosent fra rekordåret 2021.

Styret foreslår et utbytte på 6 kroner per aksje. Utbyttet utgjør 40 prosent av selskapets årsresultat og er i tråd med Elkems utbyttestrategi.

Svakt resultat for Silicon-divisjonen

Industriselskapet er delt inn i tre ulike divisjoner.

Ifølge rapporten leverte Silicon Products og Carbon Solutions et sterkt kvartal. Årsaken er ifølge Elkem høye salgspriser og fordelaktig kostnadsnivå.

Resultatet for Silicon-divisjonen var imidlertid svakt, og ble sterkt påvirket av coronasituasjonen i Kina.

Forretningsområdet produserer silikoner, som blant annet brukes i kosmetikk, energi, luftfart, bilbransjen, byggebransjen og helsevesenet. Produktene er blant annet ulike former for belegg, tetningsmasse og bindemidler.

Divisjonens resultat ble også påvirket av lagernedskrivninger og ekstraordinære vedlikeholdskostnader som utgjorde 175 millioner kroner.

Elkem mener resultatet for fjerde kvartal viser styrken og bredden i selskapets produktportefølje og markedsposisjoner. Det har ifølge kvartalsrapporten bidratt til å stabilisere inntjeningen i fjerde kvartal, da utfordringene i Kina har blitt oppveid av gunstigere forhold i andre markeder.

Venter mersalg etter Brasil-investeringer

Kristiansand-selskapet har tidligere varslet at det investerer 200 millioner i økt produksjonskapasitet i Brasil.

Investeringen er en utvidelse av et eksisterende anlegg, og vil utvide Elkem Carboderivados-anlegget etablert i Brasil i 1987.

Ifølge kvartalsrapporten forventes utvidelsen å generere et mersalg på over 300 millioner kroner per år fra 2024.

Publisert: