Markant resultatfall for Yara i første kvartal: Tjente 161 millioner dollar før skatt

Gjødselkjempen Yara leverte under forventningene i første kvartal. Yara-sjef Svein Tore Holsether peker på blant annet fallende priser.

– Lavere leveranser og marginer på grunn av fallende markedspriser førte til et svakere resultat i første kvartal, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.
Publisert:

Det har vært en tøff start på året for Yara.

«Sterkt fallende markedspriser som påvirket både salgsvolumer og marginer» førte til et markant resultatfall for gjødselkjempen.

Slik gikk det for Yara i første kvartal:

  • Resultat før skatt endte på 161 millioner dollar. På forhånd var det ventet et resultat før skatt på på 547,7 millioner dollar, ifølge en Bloomberg-sammenstilling. Resultatet samme periode i fjor var på 1,23 milliarder dollar.
  • Omsetningen i kvartalet endte på 4,1 milliarder dollar, mot ventet 4,6 milliarder dollar. I første kvartal i fjor omsatte Yara for 5,92 milliarder dollar.
  • Selskapet endte med rundt 370 millioner dollar i negativ effekt fra lavere leveranser og 190 millioner dollar i negativ effekt fra nedskrivninger av varelager.

Eksterne faktorer

– Det er sterke eksterne faktorer som påvirker resultatet vårt, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Han peker på at prisene har vært fallende over flere måneder, noe som startet mot slutten av fjoråret.

– Vi hadde et sterkt 2022, men når man har fallende priser over så lang tid påvirker det sentimentet og vi har sett utsettelser av kjøp. De som har ventet med å kjøpe, har tjent på det, men det har forsterket vårt resultatfall, sier han.

Yara har hatt betydelig lavere volum og priser på både ferdigvarer og råvarer, noe som har trigget nedskrivninger gjennom kvartalet.

– Vi ser volumvekst inn i inngangen til andre kvartal. Vi ser et stramt marked med stor etterspørsel. 

Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Påvirket av krig

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet er største aksjonær i Yara med en eierandel på drøye 36 prosent.

I mars annonserte Yara at det har inngått et samarbeid med Enbridge for å bygge et anlegg for produksjon av blå ammoniakk i Texas i USA.

– Hvorfor USA?

– Det ene er energikostnadene. Selv om det har vært en reduksjon i Europa, snakker vi likevel en femtedel eller sjettedel av kostnadene i USA, sier Holsether.

Holsether har tidligere bedt norske og europeiske myndigheter se til USA og Joe Bidens milliardskattepakke «Inflation Reduction Act» (IRA).

– Europa må komme på banen. Det er gode nyheter for planeten at USA drar til såpass mye for å kutte utslipp fra industrien. Det er viktig for verdens evne til å nå klimamålene.

Holsether sier Yara er godt rigget for å transportere ammoniakk fra for eksempel USA til Europa.

– Vi går ikke ut av Europa, men vil fortsette å produsere ferdigvarer i Europa. Vi må likevel se på totalen av hele verdikjeden i produksjonen. Nå er det stor forskjell i produksjonskostnadene mellom USA og Europa, og da er det en USA et naturlig sted å investere, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om