Jens Rugseth er blitt 162 mill. rikere på én dag etter å ha kjøpt et selskap fra staten

Sikri stiger hele 23 prosent på Oslo Børs etter kjøpet av Ambita fra den norske stat. Likevel synes Sikris hovedeier Jens Rugseth at han har betalt for mye.

TRAFF BLINK: Sikri og styreleder Jens Rugseth tar av på børs etter kjøpet av Ambita fra staten.
Publisert:

Sikri Holding er blant dagens store vinnere på Oslo Børs, etter å ha annonsert oppkjøpet av Ambita fra staten ved Nærings- og Fiskeridepartementet for 950 millioner kroner.

Sikri-aksjen stiger 23 prosent, tilsvarende en verdiøkning på 330 millioner kroner. Dermed har styreleder og hovedeier Jens Rugseth fått en papirgevinst på 162 millioner kroner i løpet av dagen.

– Vi forhandlet, og ble enige om en fornuftig og riktig pris for et selskap som ikke er børsnotert. Selv synes jeg vi betalte for mye, men vi har jo kjøpt et selskap med et veldig stort potensiale, sier Rugseth til E24.

Ambita har utviklet digitale tjenester som benyttes i forbindelse med boligsalg eller byggeprosjekter, inkludert Infoland, Virdi og Boligmappa, og omsatte for 507 millioner kroner i 2020.

Les også

IT-selskapet Sikri kjøper Ambita for nær en milliard kroner

Staten har brukt DNB Markets som finansiell rådgiver i forbindelse med salget.

– Tror du de som har stått for salget av Ambita er fornøyde når de sjekker Sikris aksjekurs i dag?

– For staten har det nok vært viktig å få en ålreit pris, og så synes jeg personlig det er viktig at man bevarer norsk eierskap av et selskap som leverer det jeg anser som samfunnskritisk IT-infrastruktur, sier Rugseth.

– Uvanlig

– Det er uvanlig at kjøpers aksjekurs stiger så mye i forbindelse med et oppkjøp, men når det likevel skjer, må det jo bety at markedet synes dealen ser usedvanlig bra ut. Eventuelt at selskapet selges altfor billig, sier Øyvind Norli, professor i finans ved Handelshøyskolen BI.

Han understreker imidlertid at det kan være flere grunner til at kursen stiger så kraftig.

– Blant annet kan det være drevet av den posisjonen kjøperen kommer i ved å gjennomføre dette kjøpet, og muligheter som nå oppstår som ellers ikke ville vært der, sier Norli.

– UVANLIG: Kraftige løft i aksjekursen er vanligvis forbeholdt selskapet som blir kjøpt opp, påpeker BI-professor Øyvind Norli.

Ambita verdsettes i transaksjonen til en såkalt EV/EBITDA-multippel (selskapsverdi delt på driftsresultat før avskrivninger) på 16, basert på 2020-resultater.

Sikri ble tilsvarende priset til en langt høyere multippel på 26-gangeren før mandagens annonsering av oppkjøpet. Etter kursløftet har multippelen steget til 31.

– Hva kan forklare et så stort sprik i verdsettelsen av de to selskapene?

– Det mest nærliggende er vel at man har vurdert at Ambita har en annen forventet fremtidig inntjening enn Sikri, sier Norli.

Ambitas omsetning var mer enn dobbelt så høy som Sikris i fjor, men lønnsomheten var betydelig lavere, med en EBITDA-margin på 12 prosent mot Sikris nivå på 30 prosent.

Regjeringen har i flere år hatt fullmakt fra Stortinget til å redusere statens eierskap i Ambita helt eller delvis.

– Regjeringen vurderer løpende muligheter, tidspunkt og prosess for å kunne redusere statens eierskap i selskapene der det ikke lenger er en begrunnelse for å eie. Vi har over tid vurdert ulike alternativer for Ambita, inkludert børsnotering, og det har vært henvendelser til staten fra ulike miljøer over flere år, sier statssekretær Lucie Katrine Lunde-Eidem til E24.

Hun beskriver en «omfattende prosess med stor interesse for Ambita og mange budgivere».

– Etter en grundig prosess fremsto Sikri totalt sett som den beste tilbyderen, med det høyeste budet. Departementet er fornøyd med salget og mener oppnådd pris er god. Prisingen understøttes både av prosessen og sett opp mot sammenlignbare selskap, sier Lunde-Eidem.

Les også

Røkkes kryptosatsing kan ha tjent 125 millioner på en drøy måned

Ikke hermetikkfabrikker

Jens Rugseth eier 49 prosent av Sikri gjennom sitt investeringsselskap Karbon Invest.

De siste årene har han markert seg som en av de mest aktive IT-investorene på Oslo Børs, gjennom selskaper som Crayon og Link Mobility.

Ifølge Rugseth konkurrerte Sikri med minst én annen aktør i den avgjørende budrunden om Ambita.

– Jeg vet at det har vært interesse fra flere, men staten og DNB har holdt kortene tett til brystet, så jeg vet ikke hvor mange interessenter det har vært totalt, sier Rugseth.

Sikri leverer digitale løsninger til det offentlige, som blant annet brukes til saksbehandling, dokumentforvaltning, databaser og byggesaker.

Les også

Norske meglertopper tjente over 17 millioner kroner hver i fjor

Rugseth sikret seg kontroll over selskapet da daværende eier Evry måtte skille ut virksomheten for å kunne gjennomføre fusjonen med Tieto i starten av 2020.

Sikri har identifisert muligheter for årlige synergieffekter på 20–40 millioner kroner ved en sammenslåing med Ambita.

– Vi kan blant annet få ned skykostnadene, og samtidig hente ut mer omsetning fra eksisterende kunder gjennom kryssalg, sier Rugseth.

– Blir det mange overflødige stillinger?

– Vi skal jo ikke slå sammen to hermetikkfabrikker. IT-ansatte er en ekstremt verdifull ressurs, og vi har ingen planer om å kutte kostnader ved å si opp folk. Det handler heller om å stokke om på kortene noe, og i den prosessen kan det hende folk får andre oppgaver enn de har i dag, sier Rugseth.

Publisert: