Her er du sikret jobb

Frem mot 2020 er det særlig tre yrkesretninger som vil trenge økt bemanning: Realfag, helsetjenester og lærere.

RETT I JOBB: Som ferdig utdannet HMS-ingeniør stiller Hanne Waage Haga (24) sterkt på arbeidsmarkedet. Allerede da hun var under utdanning fikk hun sommerjobb i FMC Norge. Nå jobber hun i fast stilling i samme firma - med en begynnerlønn på 400 000 kroner. Foto: Hallgeir Vågenes

  • Dine Penger
Publisert:,

Av: Linn Johansen og Hallgeir Vågenes (foto)

- Velger du en av disse yrkesretningene, da stiller du sterkt nærmest uansett, sier seniorrådgiver i NAV, Johannes Sørbø.

I samarbeid med VG har han satt opp listen over hvilke yrker som vil bli mest etterspurt i årene fremover.

I disse yrkene vil arbeidstagerne kunne velge og vrake, og spesielt i privat sektor vil lønningene øke.

Begynnerlønnen for økonomer er for eksempel høyere i offentlig enn i privat sektor, men analytiker i Econa, Maria Østerhus, er sikker på at denne tendensen snart vil snu.
- Etterspørselen gjør at lønningene øker mye fortere på det private markedet. Det er kun snakk om et par-tre år før lønningene her vil forbigå de offentlige, sier hun.

SE OVERSIKT OVER ULIKE YRKESGRUPPER:

** Økonomer

* Begynnerlønn for privat ansatte: 406 000. Begynnerlønn for offentlig ansatte: 430 000.
* En undersøkelse anslår at etterspørselen for utdannede økonomer vil øke med over 10 prosent frem mot 2030.
* Populært studium.

** Lærere i grunnskolen

* Begynnerlønn: 335 300
* Gjennomsnittsalderen blant lærere er høy, og det vil bli stort behov for å erstatte de som går av med pensjon. Etterspørselen blir stor.

** Tannleger

* Begynnerlønn: 450 000 - 500 000
* Det er nærmere 5000 yrkesaktive tannleger i Norge. Økningen i demografi og økonomi fører til at tannhelsetjenester blir mer etterspurt.

** Jurister

* Med en utdannelse innenfor jus kan du jobbe mange forskjellige steder. Her vil etterspørselen holde seg svært stabil.

** Samfunnsvitere, pedagogerog tjenesteytere

* Etterspørselen etter samfunnsvitere og pedagoger vil holde seg noenlunde stabil. Det vil den også for tjenesteytere.

** Fagarbeidere

* Etterspørselen etter fagarbeidere vil stige. Her ser vi allerede i dag at mange arbeidsgivere rekrutterer fra utlandet.

Kilder: Tannlegeforeningen, Econa, Norsk Sykepleierforbund, Byggopp, Utdanningsdirektoratet, Den norske legeforening, Opplæringskontoret for Bygg, og Anleggsteknikk, Kommunesektorens organisasjon, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, IKT Norge, Mercer Norge, Utdanningsforbundet, Universitetet i Oslo, Institutt for Fremtidsforskning, SSB, NAV og Samordna Opptak.

LES OGSÅ:

Derfor vil folk bytte jobb

Bedre lønn med realfag

Ingeniører, datateknikere og realfagslærere er alle yrkesgrupper som vil oppleve en økende etterspørsel i årene fremover.

- Det er allerede i dag stor mangel på ingeniører og IKT-personell. Arbeidsledigheten er svært lav, og det er stor konkurranse om å få tak i arbeidskraften. Dette bidrar til å presse lønningene opp for denne typen yrker, mener Sørbø.

Anders Bjerre ved Institutt for Fremtidsforskning i Danmark mener også at en ingeniør- eller datautdannelse er veien å gå for deg som ønsker å velge og vrake.
- Datautviklere, robotutviklere og folk som kan utvikle «kunstig intelligens» vil på lengre sikt bli veldig ettertraktet, sier han.

LES OGSÅ:

Slik øker du lønnen din

Rett i jobb

Hanne Waage Hauga er 24 år og gikk i 2010 ut fra Høgskolen Stord/Haugesund med tittelen HMS-ingeniør.
Derfra var veien kort til jobb i FMC, et av verdens ledende leverandører for teknologiske løsninger for energibransjen.
- Jeg hadde allerede jobbet der et par sommerferier mens jeg studerte, og for ett år siden ble jeg tilbudt stilling som HMS-ingeniør. Det takket jeg umiddelbart ja til, forteller hun.
Arbeidsdagene beskriver hun som spennende og varierte. Hun vil ikke si noe eksakt om lønnen, men:
- Det er rundt 400000 i året, avslører hun.

LES OGSÅ:

Renten stuper i lånekassen

Mange velger samfunn

Samfunnsfag er den studieretningen som flest velger. I 2011 hadde hele 14511 søkere samfunnsrettede fag som førstevalg.
Til sammenligning var det 10028 som søkte lærerutdannelser, 10358 som søkte teknologiske utdannelser (ingeniør), og 8463 som søkte sykepleien.
- Det finnes mange forskjellige samfunnsfaglige utdannelser, og man kan jobbe med mye forskjellig. Jeg vil imidlertid anbefale alle som studerer samfunnsrettede fag å ta en femårig mastergrad, sier Johannes Sørbø.
Det av to grunner: For det første å kunne stille sterkere i en bransje hvor kampen om arbeidsplassene er hardere enn kampen om arbeidstagerne. For det andre at en lengre utdanning gir høyere lønn.

LES OGSÅ:

- Utenlandsstudenter blir svarteper

MEST POPULÆRE STUDIER I 2011

1. Samfunn: 14 511
2. Øko. og adm.: 13 255
3. Teknologi: 10 358
4. Lærerutdannelser: 10 028
5. Sykepleier: 8463
6. Jus: 7267
7. Språk: 4613
8. Mediefag: 4083
9. Idrett: 3841
10. Historie: 3186

KILDE: SAMORDNA OPPTAK

Fem søketips:

1. Samle inn så mye informasjon som mulig. Lytt til lærere, veiledere, familie og venner, og les gjennom de aktuelle utdanningsprogrammene før du bestemmer deg.
2. Undersøk hvilke karrieremuligheter du får etter endt utdanning.
3. Husk at det er lov å feile! Du kan gjerne begynne på nytt studie dersom du erfarer at førstevalget ikke var noe for deg.
4. Vær klar over at veldig mange ønsker å påvirke, men husk at det til syvende og sist er du som skal studere. Velg noe du selv har lyst til.
5. Fullfør minst en bachelorgrad. Da stiller du langt sterkere på arbeidsmarkedet, og får som regel bedre lønn.

KILDER: NAV og Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo

Her kan du lese mer om

  1. Studentliv

Flere artikler

  1. Fagforeningstopp:- Kyllingstad bommer fullstendig

  2. Ny undersøkelse: - Unge velger studier som ikke gir jobb

  3. Snart må du søke studier: Her er de «trygge» studiene

  4. Annonsørinnhold

  5. Betalt innhold

    Ville heller vært ingeniører

  6. Snart går søknadsfristen ut: – Håper studentene fullfører studieløpene