Coronasmell for Equinor i første kvartal

Equinor rammes hardt av coronakrisen og lavere oljepris i første kvartal. Selskapets justerte resultat mer enn halveres og bunnlinjen går i minus.

Equinor-sjef Eldar Sætre under selskapets kapitalmarkedsdag i London i februar.
Publisert:

Selskapet leverer et justert resultat før skatt på 2,05 milliarder dollar i kvartalet, ned fra 4,19 milliarder dollar for ett år siden.

Det er selskapets svakeste resultatet siden fjerde kvartal 2016 (se figur lenger nede i artikkelen).

På forhånd hadde et snitt av 29 analytikere ventet et justert resultat på 2,04 milliarder dollar, ifølge estimater Equinor selv har hentet inn.

Selskapet skriver også ned verdier for 2,45 milliarder dollar (25 milliarder kroner), etter å ha nedjustert forventningene til oljeprisen på kort sikt. Selskapet venter en oljepris på 31 dollar fatet i år, fra tidligere anslag på 59 dollar fatet.

Les også

Equinor skriver ned verdier med 25 milliarder

Equinor har utarbeidet det justerte resultatet sitt siden 2008. Her luker selskapet ut midlertidige effekter, for å gi det de mener er et mer korrekt bilde av hvordan det går med virksomheten enn andre tall som ikke er justert.

Hele oljebransjen rammes av oljeprisfallet på slutten av første kvartal. Men siden prisfallet skjedde først i mars, er det først fra andre kvartal at oljeselskapene vil merke den fulle effekten av lavere priser.

Oljeprisen var i snitt på 50,3 dollar fatet i første kvartal, ifølge Equinor.

Minus på bunnlinjen

Equinor har aldri levert negativt justert resultat, men siden forrige oljekrise fra 2014 av har bunnlinjen (resultat etter skatt) gått i minus en rekke ganger.

Før dette kvartalet hadde Equinor levert negativt resultat etter skatt i 11 av de siste 24 kvartalene.

Resultatet etter skatt er på minus 708 millioner dollar i første kvartal, fra pluss 1,71 milliarder dollar for ett år siden. Omsetningen er på 15,13 milliarder dollar, fra 16,48 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Oljeselskapene konsentrerer seg nå om å få inn nok kontanter til å dekke drift, investeringer og utbytte. Etter å ha tatt en rekke grep mener Equinor at det vil ha positiv kontantstrøm så lenge oljeprisen er over 25 dollar fatet.

– Våre finansielle resultater i kvartalet var påvirket av lavere råvarepriser, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Han sier at selskapets drift går bra, med rekordhøy produksjon på 2,233 millioner fat per dag og solid kontantstrøm tross krevende markedsforhold.

Sætre påpeker at usikkerheten er stor, og råvareprisene er svært lave. Selskapet har redusert aktiviteten, spesielt på land i USA, påpeker konsernsjefen.

– Vi vil vurdere ytterligere reduksjoner i aktiviteter og bruke den fleksibiliteten vi har i porteføljen vår, ved behov, sier Sætre.

Har kuttet utbyttene

Første kvartal fikk en trist slutt for oljeselskapene.

Oljeprisen startet året på 66 dollar fatet og var svakt fallende. Så slo coronakrisen inn, med nedstengte samfunn fra midten av mars. Oljeprisen falt først til rundt 25 dollar fatet, og siden helt ned i 15 dollar fatet.

Equinor og konkurrentene er selvsagt rystet av oljesjokket. Selv om prisen igjen er oppe på rundt 30 dollar fatet, har coronakrisen gitt kraftige arr.

Les også

Equinor reduserer utbyttet med nesten 70 prosent

Slik gikk det på norsk sokkel

Equinor rapporterer tall fra tre segmenter: virksomheten på norsk sokkel (EPR), virksomheten internasjonalt (EPN) og markeds-, midtstrøms- og prosesseringsaktiviteten (MMP).

Den norske virksomheten leverte et justert resultat før skatt på 1,86 milliarder dollar i første kvartal, fra 3,21 milliarder dollar for ett år siden.

Tallet preges av lavere gasspriser, lavere gassproduksjon og nedskrivninger av verdier etter fallende priser, påpeker Equinor.

Den internasjonale virksomheten leverer et justert resultat på 15 millioner dollar, ned fra 666 millioner dollar for ett år siden, etter nedskrivninger grunnet lavere prisutsikter. De største verdiene ble skrevet ned i en landbasert eiendel i USA.

Markeds-, midtstrøms- og prosessering leverer et justert resultat på 229 millioner dollar, ned fra 359 millioner dollar for ett år siden. Virksomheten rammes blant annet av svakere marginer på selskapets raffinerier.

Publisert: